Novosti

4
Nova izdanja
By MT Brongus | 4.10.2016.
KNJIŽARA MAGELAN DOBILA KNJIGE “VITA KOTORANIN, NEIMAR DEČANA” I “BOKA KOTORSKA I CRNA GORA”...
1
Izlog
By MT Brongus | 1.9.2016.
KNJIŽARA MAGELAN REDOVNO MENJA POSTAVKU IZLOGA NE BI LI SLUČAJNI PROLAZNICI ZASTALI...
30
Ekspedicija
By MT Brongus | 30.8.2016.
ČLANOVI BOKELJSKE EKSPEDICIJE USPEŠNO OPLOVILI BOKU KOTORSKU NA JEDRA I MOTOR, ZA MANJE OD 24 SATA. ...

Izdvajamo

 

Iz ponude Knjižare „Magelan“ sa velikim zadovoljstvom izdvajamo kolekciju starih i retkih knjiga na srpskom jeziku..

Linkovi

 

Sa ponosom Vam predstavljamo Web lokacije koje volimo i rado posećujemo...

Izdvajamo

Iz ponude Knjižare „Magelan“ sa velikim zadovoljstvom izdvajamo kolekciju starih i retkih knjiga na srpskom jeziku:.

 

Izdanja na srpskom od 181 do 230:

 

181. Morgan, Dejvid: „Govori Monti Pajton“ (Š – 2704; DB – 03-629)
Izdanje: Plato Books, Beograd, 2009.
Strana: 377
Cena: 900 din
Umetnost

Ovo je celokupna i konačna priča o Letećem cirkusu Montija Pajtona, ispričana prvi put njihovim sopstvenim rečima. Od skeča Mrtvi papagaj do Svetog Grala, od Spema do Konkistador instant Lepre, od Judejskog narodnog fronta do Narodnog fronta Judeje, ovo je priča o usponu uopšte i usponu izvanrednih pojedinaca: Grejema Čepmena, Džona Kliza, terija Gilijema, Erika Ajdla, Terija Džonsa i Majkla Pejlina. Dejvid Morgan intervjuisao je njih i one koje su bili sa njima, uključujući Daglasa Adamsa i Čepmenovog partnera Dejvida Šerloka, da bi zabeležio uspomenu na britansku komediju koja je ostala bez premca po uspehu i revolucionarnosti. Ovo je insajderska priča o fenomenu u okviru komedije, puna retkih i do sada neobjavljenih fotografija, napisana u maniru njihove legendarne duhovitosti i parodije.

 

182. ur. Tasić, Branka: „Ermitaž“ – zapadnoevropska umetnost – slikarstvo, crtež, skulptura (Š – 774; DB – 03-350)
Izdanje: Vuk Karadžić/Aurora, Beograd/Lenjingrad, 1984/85.
Strana: 334
Cena: 5000 din
Umetnost

Zbirka dela zapadnoevropske umetnosti u Ermitažu može se takmičiti sa najpoznatijim evropskim kolekcijama. Sve vodeće nacionalne škole zapadne Evrope predstavljene su ovde najboljim i najkarakterističnijim delima. U Ermitažu se čuvaju slavna remek-dela svetskog slikarstva – radovi Leonarda da Vinčija, Rafaela, Ticijana, van Dajka, Matisa i drugih. Zbirka odeljenja zapadnoevropske skulpture broji više od dve hiljade spomenikaod srednjeg veka do naših dana.
Izuzetno bogata kolekcija grafike u Ermitažu smatra se jednom od najboljih u svetu. Ponos zbirke su crteži starih majstora – Ticijana, Veroneza, Rubensa, Van Dajka, rembranta, Direra, kao i remek-dela grafike novijeg vremena  - dela Degaa, Manea, Pikasa.

 

183. Raičević, Slobodan: „Spomenici u staroj župi Onogošt“ (Š – 463; DB – 02-797)
Izdanje:  Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd, 1992.
Strana: 159
Cena: 1000 din
Religija

Knjiga Slobodana Raičevića predstavlja vredan prilog našoj istoriji umetnosti. Umetničku delatnost u kasnom periodu, pod turskom vlašću, moguće je bilo pratiti samo u okviru šireg kulturno-istorijskog razmatranja.  Vladajući istraživačkim metodom, mr Slobodan Raičević je načinio gotovo pionirski poduhvat, znalački koristeći naučnu literaturu. Istorija plemena stare ćupe Onogošt , a posebno istorija njihove kulture, jedan je od problema koji nije proučen. I dalje su obavijene tamom mnoge pojave koje su se ovde zbivale od naseljavanja Slovena do sredine druge polovine 19. veka, kada je ovaj deo Hercegovine konačno oslobođen od Turaka i prisajedinjen Crnoj Gori.

 

184. Mihaljčić, Rade: „Kraj srpskog carstva“ (Š – 2382; DB – 02-277)
Izdanje: BIGZ, Beograd, 1989.
Strana: 299
Cena: 1200 din
Istorija

Lakonski kratak naslov ovog zaista veoma sadržajnog dela zahteva svoj komentar: Mihaljčić se bavi istraživanjem procesa unutrašnjeg razvitka Srpskog Carstva posle smrti Dušana.
Zahvaljujući ovom mukotrpnom filigranskom radu, autor uspeva da na nov način prikaže proces raspadanja carstva Nemanjića.
Mihaljčić je prinuđen da ovde stalno polemiše sa dominirajućim i omiljenim predstavama o srpskoj istoriji – a način na koji on to radi, koristeći veoma široku osnovu izvora, čini ovu knjigu jednim od veoma značajnih priloga ,odernoj srpskoj istoriografiji.

 

185. Pavlović, Nadežda D: „Carica Mara“ (Š – 2329; DB – 02-297)
Izdanje: Vuk Karadžić, Beograd, 1982.
Strana: 269
Cena: 900 din
Istorijski roman

Nadežda Pavlović slika Maru s puno ljubavi, veoma pažljivo rekonstruiše njen život, proučava istorijsku građu i literaturu, i uspeva da živo i plastično predstavi Maru i njenu okolinu.
Valjanost knjige Nadežde Pavlović je u lepo komponovanoj celini u koju su utkani skoro svi rezultati moderne istorijske nauke o Mari Branković. Lik ove tragične žene reljefno je ocrtan, i u njegovoj pozadini stoje mnogi događaji i pojave u vreme turskog prodora na Balkan i poslednjih pokušaja očuvanja srpske države.

 

186. Darvin, Čarls: „Čovekovo poreklo“ I i II knjiga (Š – 620; DB – 02-670)
PRODATO

Izdanje: Geca Kon, Beograd, 1931.
Strana: 271 (I knjiga), 518 (II knjiga)
Cena: 900 din, I-II – 1800 din
Prirodne nauke

Čitajući „Čovekovo poreklo“, vidi se sa kojom je veštinom Darvin umeo da dovede svaki deo čovekovog bića u vezu sa ostalim životinjskim svetom. Nema gotovo nijedne čovekove osobine  kojoj Darvin ne bi našao koren kod nižih životinja. Sve mračne i svetle strane čovekove prirode vode svoje dalje poreklo od nižih životinjskih oblika. Stoga ključ za razumevanje čovečije prirode nalazi se samo u istoriji njegovog prirodnog postanja. I ta istorija je veoma duga i puna mračnih strana. Ali su pritom svetle strane postajale u toku razvića sve jače i sve mnogobrojnije. Na taj način se od primitivnog i divljeg čoveka moglo doći do varvarina, a od varvarina do civilizovanog čoveka. Darvin predviđa usavršavanje čoveka i postepeno nestajanje svih njegovih mračnih strana. Na kraju, predviđa potpunu pobedu čovečanske prirode nad životinjskom.

 

187. Kašanin, Milan: „Srpska književnost u srednjem veku“ (Š – 314; DB – 03-295)
Izdanje: Prosveta, Beograd, 1975.
Strana: 515
Cena: 1200 din
Književna kritika

U jednoj veoma širokoj i šarolikoj panorami u ovoj knjizi, kao ni u jednoj koje su do sada pisane o našoj srednjovekovnoj književnosti, pojavljuju se sa svojim htenjima, porukama, istinama i zabludama  mnogi slojevi, mnogi krajevi srednjovekovne Srbije i njenog susedstva, ljudi, žene, monasi, kraljevi, dijaci, kancelari, vojvode, Sebri, Grci, Dubrovčani, Ugri, Bugari, itd. Kroz svoje, ili iza svojih literarnih tekstova, i neliterarnih, oni su neprekidno na sceni, kao na nekoj velikoj istorijskoj pozornici. Upravo stoga što ovo nije samo školska knjiga, što nije samo istorija književnosti, ona je bogato donela vanliterarne tekstove, pisma, zapise, natpise, povelje, zakonske tekstove, koji su najzanimljivije ogledalo života.

 

188. Curtius, Ernst Robert: „Evropska književnost i latinsko srednjovjekovlje“ (Š – 311; DB – 03-299)
Izdanje: Matica hrvatska, Zagreb, 1971.
Strana: 601
Cena: 1500 din
Književna kritika

Zamišljena kao uporedna studija o arhajskim slojevima evropskog književnog zajedništva – a posredstvom latinskog duha i jezika -  ova knjiga predstavlja dragocen priručnik književnom stručnjaku i nezaobilazno štivo onom čitaocu kog zanimaju koreni savremene duhovnosti.  Autor je stilista koji ne skriva svoj lični stav, ali ma koliko god bio raspoznatljiv , on ne utiče na štetu objektivne nauke.

 

189. Gombrih, E. H: „Umetnost i njena istorija“ (Š – 331; DB – 03-272)
Izdanje: Nolit, Beograd, 1980.
Strana: 585
Cena: 1900 din
Umetnost

Ova knjiga s pravom je postala klasično delo literature ljubitelja umetnosti. Njena vrednost je pre svega u superiornoj stručnosti pisca koji od čitave istorije umetnosti stvara jednu priču, sintetično zamišljenu i bogato pisanu, duhovitu, punu asocijacija i prožetu formulacijama koje se pamte i koje nas uvode u samo jezgro problematike raspravljanja o umetnosti.
Knjiga je zamišljena tako da se u njoj slike i tekst međusobno dopunjuju, da tekst prati slike, a slike tekst. Mnoštvo ideja i podataka učinili su od ove knjige sa vršenu celinu u kojoj se  sa nesvakidašnjom jasnošću prožimaju istorija, kultura, umetnost, društvo i ličnost, jednom rečju svi oni činioci koji učestvuju u stvaranju umetničkog dela.

 

190. Rajs, R. A: „Šta sam video i doživeo u velikim danima“ – saopštenja jednoga prijatelja iz teških vremena (Š – 192; DB – 04-720)
PRODATO

Izdanje: Državna štamparija kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Beograd, 1928.
Strana: 277
Cena: 3000 din
Biografija

Arčibald Rajs pisao je ovu knjigu bez ikakvih književnih pretenzija, već sa željom da osveži sećanje svojih drugova sa fronta i da pokaže kakav je bio život vojnika oslobodioca i njegov veličanstveni duh. Pošto je živeo kao verni prijatelj s vojskom od početka do kraja rata, hteo je da zabeleži anegdotsku stranu ratnu života, koja oslikava pravi duh srpskog vojnika više nego najveća istorijska dela.  Autor u uvodu ističe kako je namerno izostavio opis povlačenja kroz albaniju, jer je ta tema od suviše velikog značaja da bi se svela na jedno poglavlje.

 

191. Dizdar, Mak: „Stari bosanski tekstovi“  (Š – 4896; DB – 03-301)
Izdanje: Svjetlost, sarajevo, 1990.
Strana: 469
Cena: 1200 din
Književna kritika

Nalazeći se u položaju krajnje zemlje istoka izložene prema zapadu i krajnje zemčje zapada okrenute ka istoku, Bosna je oduvek bila raskrsnica raznih interesa i razmeđe raznovrsnih uticaja. Takva njena situacija odrazila se i u njenoj staroj pismenosti, književnosti i umetnosti.  Pretpostavlja se da je uporedo sa grčkimi latinskim pismom posle pokrštavanja domaćeg stnovništva počeo prodor i slovenske pismenosti, polagano rasprostiranje književnosti u ćirilometodskom duhu, a možda i razvijanje vlastite književnosti u takvoj tradiciji. Neki bosanski srednjovekovni tekstovi ne prelaze konvencionalne oblike i okvire pismenosti svoga doba, i po tome mogu biti primer osrednjosti. Ali izvesni primeri, kao neke povelje Stjepana Kotromanića, Dabišina povelja Hrvoju Vukčiću ili povelja braće Sankovića Dubrovniku predstavljaju antologijske književne vrednosti.

 

192. Leovac, Slavko: „Portreti srpskih pisaca XIX veka“ (Š – 4418; DB – 05-430)
Izdanje: SKZ, Beograd, 1978.
Strana: 423
Cena: 900 din
Književna kritika

U želji da objasni korene, pojave i tokove naše nove književnosti, autor ove knjige hteo je da sistematski razmotri srpsku književnost XIX veka. Plod tog interesovanja su i ovi „Portreti srpskih pisaca XIX veka“.
U ovok knjizi, kao što zapaža čitalac, nalaze se portreti znatnih srpskih književnika-beletrista iz vremena predromantizma, romantizma i realizma, prema tome iz devetnaestog stoleća, od kojih izvesni pisci nužno zalaze svojim delovanjem i delima i u sledeći vek. Poređani su po pravilu hronološki, i to uz izvesne manje korekcije.

 

193. Čolić – Biljanovski, Dragana: „Miodrag Petrović Čkalja“ (Š – 211; DB – 03-105)

PRODATO

Izdanje: Muzej pozorišnih umetnosti Srbije, beograd, 1995.
Strana: 140
Cena: 600 din
Biografija

Ova knjiga predstavlja kompletnu, dobro ispričanu i valjano studiranu monografiju o legendarnom komičaru Čkalji. Monografija o Čkalji je vredno i puno obraćanje epohi pozorišne Srbije, svedočanstvo koje naučno  uspostavlja modele i originale naše komične glume. Nije suvišno reći da je naša teatrologija dobila nesvakidašnju knjigu o nesvakidašnjem glumcu, protagosu komedije. Umetnik velikog dela i širokog horizonta upisao se u istoriju naše pozorišne kulture dvadesetog veka.

 

194. Pašić, Feliks: „Joakimovi potomci“ (Š – 373; DB – 02-817)
Izdanje: Muzej pozorišne umetnosti Srbije, Beograd, 2006.
Strana: 311
Cena: 1200 din
Umetnost

Stranice ove knjige slede trag godina. Priče u njoj poređane su hronološki, po redosledu dobitnika Statuete „Joakim Vujić“. Za dvadeset godina (1985-2005) među „Joakimove potomke“ upisala su se 42 dobitnika. Statueta je najčešće išla u ruke glumaca: primilo ju je njij dvadeset dvoje. Statistički pregled beleži da su , od pojedinaca, priznanje dobili pisci, reditelji, pozorišni kritičari i jedan scenograf.
Namera je autora da, izvan prigodnih konvencija, predstavi nagrađene. Kad je o pojedincima reč, priče su neka vrsta skica za portrete. U prikazu pozorišnih ustanova i organizacija preovlađuje istorijski princip. Autor se trudio da izborom podataka i samim stilom, pričama da zanimljivost i živost, a da pri tom sačuva njihov dokumentarni karakter.

 

195. Laoust, Henri: „Raskoli u islamu“ – uvod u proučavanje islamske religije (Š – 437; DB – 04-753)
Izdanje: Naprijed, Zagreb, 1989.
Strana: 445
Cena: 1500 din
Religija

Ova knjiga predstavlja najcelovitiji prikaz onog dela opšte istorije čovečanstva koji nazivamo političko-religijskom istorijom islama – poslednje monoteističke religije. Upravo na primeru islama Laust prikazuje koliko su religijske mene neodvojive od političkih. U pozadini svih velikih verskih podela u islamu naziru se pobude sasvim sekularne naravi.
Laustova knjiga konačno postavlja na svoja mesta sunite i šiite, Druze, fundamentaliste, alevite i muslimansku braću. Prosečno obrazovan čitalac naći će u ovoj knjizi priručnik koji će mu pomoći da lakše prati često zamršena zbivanja u regiji Bliskog i Srednjeg istoka.

 

196. Mandić, Oleg: „Leksikon judaizma i kršćanstva“ (Š – 469; DB – 02-790)
Izdanje: Matica hrvatska, Zagreb, 1969.
Strana: 526
Cena: 1500 din
Religija

Ovo je prvi priručni leksikom u Jugoslaviji, koji naučno obrađuje ideologijsku problematiku judaizma i hrišćanstva. Čitava kulturna baština Evrope, naročito na području likovnih umetnosti, vekovima se razvijala prvenstveno pod uticajem onih religioznih ideologija na kojima se temelje judaizam i hrišćanstvo. Usled previranja koja danas prate razvitak pojedinih hrišćanskoh crkava, kao što je npr. Katolička crkva, čitaocima treba prikazati ne samo bit hrišćanskih i jevrejskih verovanja, nego i njihovo društveno poreklo, društvene izvore pojedinih verovanja, istorijski razvitak svetih knjiga, kao i različite interpretacije tih verovanja.

 

197. Jovan Pavle II: „Preći prag nade“ (Š – 2225; DB – 06-183)
Izdanje: Narodna knjiga/Alfa, Beograd, 1994.
Strana: 236
Cena: 1200 din
Religija

Prvi put se jedan papa za vreme trajanje svog ustoličenja, na pragu trećeg milenijuma hrišćanstva, izjašnjava o značajnim verskim pitanjima. Ova veoma lična razmišljanja Jovana Pavla II usredsređena su na pitanja o Bogu i večnom životu, o nadi i ljudskom dostojanstvu, o zlu, bolu i patnji, najupečatljivijim zbivanjima u papinoj mladosti, međašima njegovog pontifikata, odnosima hrišćana sa drugim religijama. A njegova poruka „Ne bojte se!“ upućena je svim ljudima.


198. Mileusnić, Slobodan: „ Srednjovekovni manastiri Srbije“ (Š – 805; DB – 03-362)
Izdanje: Prometej/Pravoslavna reč, Novi Sad, 1995.
Strana: 227
Cena: 1500 din
Umetnost

Autor u ovom delu obrađuje srednjovekovne manastire u Srbiji. Govori o manastirima kao duhovnim središtima pre svega, ali i kao kulturnim i nacionalnim centrima i o značaju njihovih žitelja, monaha i monahinja.
Knjiga je bogato ilustrovana fotografijama koje prikazuju spoljašnji i unutrašnji izgled manastirskih zdanja.

 

199. Ćurčić, Slobodan: „Gračanica – istorija i arhitektura“ (Š – 4022; DB – 03-680)
Izdanje: Prosveta, Beograd, 1988.
Strana: 278
Cena: 1900 din
Umetnost

Integralnost Gračanice kao izuzetnog spomenika u srpskoj umetnosti XIV veka zahtevala je celovitu naučnu obradu u vidu kompletne monografske studije u kojoj je podjednaka važnost data i arhitekturi i zidnom slikarstvu. Ovo je uzorno, potpuno i moderno koncipirano delo koje pruža sva obaveštenja o složenim pitanjima nastanka Gračanice, njene istorije, arhitekture, živopisa, kao i o svim onim problemima za koje, u toku više decenija, pokazuje radoznalost ne samo nauka nego i ostali poštovaoci umetnosti.

 

200. Šakota Mirjana: „Studenička riznica“ (Š – 4023; DB – 03-681)
Izdanje: Prosveta/Republički zavod za zaštitu kulture, Beograd, 1988.
Strana: 293
Cena: 2900 din
Umetnost

Knjiga Mirjane Šakote o studeničkoj riznici je naučno delo ozbiljne i trajne vrednosti. Njime je jedan iskusan naučnik obradio skoro sve što se pod pojmom rizničkog materijala podrazumeva. Ovom studijom je osvetljena sudbina prvog među manastirima u Srbiji po svom položaju i ulozi. Riznica jednog od najstarijih srpskih spomenika dobila je svoj potpuni katalog i opis, a autorka je došla do novih i važnih rezultata o našoj primenjenoj umetnosti XVII i XVIII veka.

 

201. Descharnes, Robert: „Dali“ (Š – 846; DB – 03-366)
Izdanje: Jugoslavija, Beograd, 1977
Strana: 172
Cena: 5000 din
Umetnost

Robert Descharnes je autoritet u pitanjima moderne umetnosti i dugogodišnji član najprisnijeg kruga Dalijevih prijatelja. Njegov tekst i izbor ilustracija predstavlja jedno sveže vrednovanje Dalijevog dela; neka veoma značajna dela ovde su prvi put reprodukovana u boji, a mnoge crno-bele reprodukcije predstavljaju do sada retko viđane radove. Detaljni komentari uz reprodukcije u boji, ilustrovani biografski pregled i spisak najvažnije literature o umetniku zaokružuju ovu knjigu, jednaku zanimljivu za poznavaoce Dalijevog dela, kao i za one koji to tek žele da postanu.

 

202. Gudiol, Jose: „Goya“ (Š – 848; DB – 03-364)
Izdanje: Jugoslavija, Beograd, 1979.
Strana: 168
Cena: 5000 din.
Umetnost

Ovom umetniku ništa nije bilo toliko mrsko kao uloga imitatora, kako u ćivotu tako i u umetnosti.. Smela tehnika, oštro oko i podsmešljiv duh, sve ono što je dugo bilo združeno s Gojom, čini suštinu njegovog moćnog integriteta i žestokog individualizma. Profesor Gudiol, istaknuti istoričar umetnosti i direktor španskog Instituto Amatller de Arte Hispanico, s avelikom pažnjom i brižljivošću razlikuje u ovoj knjizi četiri perioda u Gojinom dugom stvaralaštvu. On ovde prati razvoje Gojinog umetničkog stila nasuprot unutrašnjem razvoju Gojine ličnosti, čoveka i umetnika, čiji je zbir sjajno predstavljen u Gojinom opsežnom delu – delu tako dobro prikazanom na stanicama ove knjige. Knjiga sadrži 127 ilustarcija i 48 tabli u boji.

 

203. Moir, Alfred: „Caravaggio“ ( Š – 847; DB – 03-365)
Izdanje: Prosveta/Vuk Karadžić, Beograd, 1984.
Strana: 168
Cena: 4500 din
Umetnost

Nemirni Karavađov genije privlači istoričare umetnosti još od XVII veka. Danas imamo na raspolaganju rezultate istraživanja i stručni sud Alfreda Moira, profesora istorije umetnosti na Kalifornijskom univerzitetu u Santa Barbari. On je istaknuti stručnjak za Karavađa, koji je objavio dve studije o tom slikaru, a za ovu priliku je napisao veoma zanimljiv tekst u koem se izlažu svi poznati podaci o umetniku i razmatraju različite tehnike pomoću kojih je postizao svoje čudesne efekte.
Četrdeset osam reprodukcija velikog formata u boji u ovoj knjizi ilustruju skoro celokupno Karacađovo stvaralaštvo.

 

204. Wheelock, Arthur K. Jr: „Vermeer“ (Š – 849; DB – 03-367)
Izdanje: Prosveta, Beograd, 1984.
Strana: 168
Cena: 5000 din.
Umetnost

U ovoj knjizi nisu samo prikazana sva Vermerova dela za koja se pouzdano zna da su njegova, nego su dati i najnoviji rezultati arhivskih istraživanja koji se tiču njegovog života. Pored 48 tabli u blistavim bojama, od kojih mnoge otkrivaju značajne stilske pojedinosti, knjiga sadrži preko osamdeset vrlo zanimljivih crno-belih fotografija, uključujući rendgenske snimke i reprodukcije dela drugih majstora Vermerovog doba. Kratka biografija, bibliografija i registar upotpunjuju ovaj značajni doprinos razumevanju tog opšte omiljenog majstora.

 

205. Haftmann, Werner: „Chagall“ (Š – 853; DB – 03-368)
Izdanje: Jugoslavija, Beograd, 1976.
Strana: 162
Cena: 4000 din
Umetnost

U ovoj monografiji umetnik je osvetljen kao kompletna ličnost. Sagledan je njegov životni put; nasleđe koje je poneo iz Rusije i kako se ono izrazilo u Šagalovom toliko originalnom doprinosu slikarstvu i svetskoj kulturi uopšte. Najveći značaj dat je poetizaciji slikarstva koju je ovaj umetnik izvršio uprkos vremenu u kome su formalni problemi preovladali u likovnoj umetnosti. Deo teksta koji je neposredno vezan za reprodukcije u boji, u vidu estetske analize pojedinih Šagalovih dela, pun je erudicije i srećnih psiholoških opažanja; ovaj skup komentara predstavlja posebnu celinu. Knjiga sadrži 140 ilustracija i 49 tabli u boji.

 

206. Vujović, Branko: „Umetnost obnovljene Srbije 1791-1848“ (Š – 504; DB – 03-202)
Izdanje: Prosveta, Beograd, 1986.
Strana: 464
Cena: 2900 din
Umetnost

Prevashodni cilj autora ove knjige je da istraži i osvetli događaje u predustaničkoj, ustaničkoj i obnovljenoj Srbiji, na čije tokove neumitno dejstvuju veze sa sunarodnicima u susednoj Habsburškoj Carevini. Prateći istorijska, kulturna i umetnička zbivanja u Srbiji, autor nikako ne gubi iz vida činjenicu da srpski narod postoji i deluje s obe strane Save i Dunava, sa veoma važnim, uvek prisutnim uzajamnim prožimanjem ideja, uticaja, istorijskih uzroka i posledica.

 

207. Ruso, Žan, Klasens, Bob: „Brojgel, naš savremenik“ (Š – 775; DB – 03-344)
Izdanje: Jugoslovenska revija/Vuk Karadžić, Beograd, 1977.
Strana: 311
Cena: 3000 din
Umetnost

Ova fundamentalna studija neosporno je najpotpuniji i najsavremeniji prikaz širom sveta poznatog i cenjenog flamanskog slikara, koji ne prestaje da zaokuplja pažnju naših brojnih ljubitelja umetnosti.
Autori smatraju da je za potpuno sagledavanje života i umetničkog opredeljenja velikog slikara od suštinskog značaja prikazati doba u kome je živeo i atmosferu u kojoj je radio. Zato veliki deo ove knjige obrađuje i osvetljava društvena, ekonomska i kulturna zbivanjau šesnaestom veku. Posebno se Klasens osvrće na istorijske dogašaje u Holandiji koji su bili od presudnog značaja za formiranje Brojgelove umetničke ličnosti.

 

208. Nardini, Bruno: „Mikelanđelo – život i delo“ (Š – 850; DB – 02-831)

PRODATO

Izdanje: Vuk Karadžić, Beograd, 1976.
Strana: 249
Cena: 4000 din
Umetnost

Ova knjiga, pisana sa oduševljenjem i ljubavlju, upoznaje nas sa životom i stvaralaštvom ovog renesansnog vajara, slikara, arhitekte i pesnika. Mikelanđelo sve radi sam, kao da zazire od ljudi – ili oni od njega. Rve se s najtvrđom materijom – kamenom – da bi isklesao svoje nemirne likove: bolno uzbudljivu, prvu Bogorodicu s mrtvim hriston; Davida napregnutih mišića i pritajene snage, spremnog za odlučan čas; Mojsija, strogog zapovednika, sklonog da usplamti gnevom; Robove – jednog nemoćnog, drugog buntovnog; Đulijana i Lorenca Medičija, i niz drugih figura i kompozicija, sve do poslednje poznate kao Pijeta Rondanini, kojom kao da se , umoran od borbe, ostareli umetnik konačno oprašta od života i miri sa smrću.

 

209. Đurić, Srđan: „Ljubostinja – crkva Uspenja Bogorodičinog“ ( Š – 685; DB – 03-319)
Izdanje: Prosveta/ Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd, 1985.
Strana: 125 i 119 fotografija
Cena: 2000 din
Umetnost

Smešten u pitomom i blagodetnom podneblju zapadnog Pomoravlja kao znamenje davnih i prelomnih zbivanja u našem srednjovekovnom graditeljstvu i kao svedočanstvo o poslednjoj velikoj epohi stare srpske umetnosti, manastir Ljubostinja prvi put dobija svoju potpunu monografsku studiju iz pera darovitog istoričara umetnosti. Sa ovom monografijom dostojnom njene istorije, Ljubostinja će započeti svoj novi život u svesti i saznanju sadašnjih i budućih naraštaja kojima se otkrivaju njene malo poznate lepote i predočavaju  svekolike i složene spomeničke vrednosti.

 

210. ur. Tasić, Branka: „Dela Kloda Monea u muzejima Sovjetskog Saveza“ (Š – 783; DB – 03-355)
Izdanje: Vuk Karadžić/Aurora, Beograd/Lenjingrad, 1985.
Strana: 151
Cena: 2000 din
Umetnost

U muzejima Sovjestkog Saveza čuva se dvadeset prvoklasnih slika Kloda Monea, jednog od najčuvenijih francuskih slikara impresionista. Ova zbirka Moneovih dela prikazuje evoluciju tog velikog umetnika, počev od njegovih prvih slika iz šezdesetih godina, pa sve do platna nastalih u prvim godinama dvadesetog veka. Slike, reprodukovane u ovoj knjizi, date su u boji. Pored njih izdvojeno je i pedeset detalja, takođe u boji, koji će nesumnjivo pomoći čitaocu da oseti svu draž Moneovih platna i bogatstvo njegove palete.

 

211. Lazić, Blagoje; Šćekić, Jovan: „Sjedinjene Američke Države“ (Š – 275; DB – 04-946)
Izdanje: Kultura, Beograd, 1961.
Strana: 320
Cena: 900 din
Putopis

O svemu što su Sjedinjene Američke Države doživljavale tokom pedesetih godina, pisci ove knjige su obaveštavali jugoslovensku javnost preko svog lista i radija. U ovoj knjizi oni govore o ranim danim Amerike – prvim kolonijama, britanskim osvajanjima i borbi za nezavisnost, o rađanju državem robovima, istrebljenju Indijanaca i građanskom ratu. Takođe se bave Amerikom kao zemljom modernog kapitalizma, učešćem Amerike u dva svetska rata, političkim sistemom, spoljnom politikom, privredom, sindikatima, međurasnim odnosima i socijalnim fenomenima Amerike.

 

212. Kapičić-Dragićević, Anđa: „Kralj Nikola u djelima likovnim umjetnika“ (Š – 204; DB – 03-143)
Izdanje: Obod/Kultura, Cetinje/Beograd, 1991.
Strana: 150
Cena: 1000 din
Biografija

Zbog izuzetne istorijske i kulturne uloge Nikole I u životu Crne Gore druge polovine XIX veka i prve decenije XX veka, od posebnog značaja je svaki napor da se osvetli njegovo delovanje i njegov lik u umetnosti. U tom smislu, rad Anđe Kapičić-Dragićević predstavlja značajan doprinos istorijsko-umetničkoj obradi jedne od najznačajnijih epoha kulturne istorije Crne Gore i jedne izuzetne vladarske ličnosti. Ova svojevrsna galerija portreta Nikole I broji sedamdeset i jedno delo nastalo i različitim prilikama, u razdoblju od 1870. do 1916. godine. Posle istorijskog uvoda u opšte društvene i kulturne prilike na Cetinju u doba poluvekovne vladavine Nikole I, autor je pristupio obradi svakog pojedinačnog portreta, iznoseći osnovne podatke koji se odnose na nastanak dela i okolnosti u kojima je određeni umetnik radio.

 

213. Considine, Bob: „Više od života“ – biografija izvanrednoga Armanda Hammera (Š – 185; DB – 03-104)
Izdanje: Globus, Zagreb, 1983.
Strana: 209
Cena: 1000 din
Biografija

Dr Armand Hamer je jedan od najčudesnijih i najuspešnijih poslovnih ljudi 20.veka. Amerikanac, poreklom Rus, po zanimanju lekar, svojim je poslovnim uspesima, pre svega u međunarodnoj trgovini, umnogome premašio čak i američka očekivanja. Mnogi ga znaju kao „rusku vezu“, kao čoveka koji je sklopio prve ugovore sa sovjetskom Rusijom, lično upoznao Lenjina i proširio poslovne aranžmane do neslućenih razmera. Hamerov nesvakidašnji uspon počinje nakon prve posete Rusiji, gde se uputio teške 1921. godine da bi lekovima i svojim radom pomogao u suzbijanju bolesti koje su harale mladom sovjetskom republikom. Uz Lenjinovu podršku dobija prve koncesije za eksploataciju azbesta na Uralu, gradi fabriku olovaka, prodaje Rusiji prve američke traktore...ugled i kapital u SAD neprestano mu rastu. Osnovao je Institut za borbu protiv raka i osigurao visoke premije za svako novo otkriće na polju borbe protiv te bolesti.

 

214. Radivojević, T: „Jugoslavija u slici i reči“ – I knjiga, Srbija – prirodne lepote i istorijske znamenitosti (Š – 244; DB – 05-747)
Izdanje: Geca Kon, Beograd, 1927.
Strana: 720
Cena: 1500 din
Putopis

Autor u predgovoru naglašava da ova knjiga ima u prvom redu nacionalno-vaspitni cilj i da je kao takva prvenstveno namenjema jugoslovenskoj omladini. Otimajući od zaborava slavnu prošlost, natčovečanske napore, samopregorevanje, samoodricanje, kao i nebrojene žrtve koje je Srbija prinela na oltar oslobođenja, Srbija u slici i reči treba da utiče na vaspitanje omladine oduševljavajući je i da učvrsti kod omladine svest o narodnom jedinstvu.
Detaljno su opisani svi krajevi od Vojvodine, preko Beograda, do Kosova i Makedonije.

 

215. Lukač, Đerđ: „Istorija razvoja moderne drame“ (Š – 1923; DB – 04-978)
Izdanje: Nolit, Beograd, 1978.
Strana: 527
Cena: 1900 din
Pozorište, drama

Raspravu o modernoj drami Lukač počinje od samog početka: da li je građa koju savremeni život pruža piscu pogodna za dramu? Da li je u svetu privatnosti sakrivene od tuđih pogleda, u svetu u kome je čovek okrenut unutrašnjem doživljavanju a ne ispoljavanju, u svetu razbijene, rascepkane publike moguća velika drama i moguće veliko pozorište? Razvijajući Hegelovu ideju o „stanju civilizacije“ u kome čovek više nije apsolutni gospodar svojih postupaka, Likač nam pruža kritički uvid u modernu dramu koji nije rezultat samo teorijskih razmišljanja već i praktičnog rada u pozorištu u kome je on jedno vreme bio dramaturg i reditelj.

 

216. Stevanović, Dr Miladin: „Drugi srpski ustanak“ (Š – 2384; DB – 06-237)
Izdanje: Dečje novine, Gornji Milanovac, 1990.
Strana: 285
Cena: 1000 din
Istorija

Koristeći veoma obimnu istorijsku građu, literaturu i druge izvore, autor je istinito, veoma slikovito i spretno prikazao tragediju srpskog naroda posle propasti prvog srpskog ustanka, zverstva i nasilja Turaka u ponovo porobljenoj Srbiji, a zatim, dizanje i drugog ustanka.
Pripreme za ustanak, istorijski sabor u Takovu i donošenje odluke o ustanku, ponovno stvaranje ustaničke vojske, njene pobede i privremeni porazi, dati su pregledno, hronočoški i narativno, sa nizom interesantnih i do sada verovatno nepoznatih ili malo poznatih detalja.
Sve činjenice autor je izložio odmereno, objektivno, ali i nadahnuto, bez idealizovanja srpske prošlosti i bez prećutkivanja nekih neprijatnih istina.

 

217. Flaceliere, Robert: „Grčka u doba Perikla“ (Š – 2351; DB – 02-040)

PRODATO

Izdanje: Naprijed, Zagreb, 1979.
Strana: 310
Cena: 1000 din
Istorija

Autor je ograničio prikaz starogrčke civilizacije na Periklovo doba, ali zahvata i vreme pre Perikla, tako da je oživeo razdoblje Grčke, uglavnom Atine, od 450. do 350. godine pre nove ere. Teme njegovog izlaganja iste su kao i one koje čine sadržaj i drugih knjiga serije „svakodnevni život“: gradovi i sela, stanovništvo, brak, porodica, deca, igre i uživanje, religiozni i duhovni život, politički život i ratovanje. Impresija koju ostavlja čitanje ove knjige sasvim opravdava naslov serije: svakodnevni život. Autor to najviše postiže time što uz mnoge detalje vezane za neku temu citira, ponekad i opširnije, grčke pisce i filozofe Tukidida, Ksenofonta, Eshila, Sofokla, a naročito Aristofana.

 

218. Melchinger, Siegfried: „Povijest političkog kazališta“ (Š – 1925; DB – 04-796)
Izdanje: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1989.
Strana: 535
Cena: 3000 din
Pozorište

Tema je postavljena izazovno. Tvrdnja da političko pozorište ima svoju istoriju okreće se protiv raširenog mišljenja da je politički teatar izum našeg vremena. Biće izneti dokazi da je političko pozorište gotovo tako staro kao pozorište samo, a da je tek u nekoliko istorijskih epohapolitika u pozorištu bila što žigosana, što zabranjena. U ovoj knjizi politika se obrađuje s pozorišne tačke gledišta. Politika se mešala u pozorište i zabranjivala ga još od vremena Platona, u srednjem veku ga je crkva zabranjivala, a 1642. godine u Engleskoj ga je zabranila puritanska vlada.

 

219. Batušić, Nikola: „Povijest hrvatskoga kazališta“ (Š – 329; DB – 03-266)
Izdanje: školska knjiga, Zagreb, 1978.
Strana: 541
Cena: 3900 din
Pozorište

Autor kreće od opisa hrvatskog pozorišta srednjeg veka, preko renesansnog pozorišta, i naročito obraća pažnju na pozorište Marina Držića u Dubrovniku. Takođe ulazi u trag renesansnom pozorištu na Hvaru i Korčuli. Zatim sledi opis pozorišta baroknog doba i osamnaestog veka, gde dosta prostora posvećuje opisu isusovačkog pozorišta. Preko opisa pozorišta tokom hrvatskog anrodnog preporoda, dolazi do pozorišta XX veka i govori o obeležjima opere i baleta, kao i o pojavi i značenju reditelja.

 

220. Nićiforović-Babac, Olivera: „Putovanja iz snova po Evropi“ (Š – 6857; DB – 01-983)
Izdanje: Mladinska knjiga, Beograd, 2008.
Strana: 336
Cena: 2500 din
Putopis

Evropa, sa svojom izuzetnom kulturnom baštinom, živim metropolama i jedinstvenim prirodnim lepotama, spada u najatraktivnije turističke regije na svetu. Knjiga Putovanja iz snova po Evropi predstavlja 26 najlepših turističkih ruta Evrope – od krajnjeg severa u Norveškoj do Zlatnog prstena u Rusiji, od hanzeatske rute na Baltičkom moru do Apijevog puta u Italiji, od čuvenog puta romantike do legendarnog puta za Santjago, od kružne ture po Andaluziji do spektakularne ture po Alpima.
Više od 600 vrhunskih fotografija ilustruje najupečaljivije turističke destinacije Evrope, sa iscrpnim opisima znamenitosti, mapama puta i vodičima kroz ulice.Posebno kreirane karte tura prikazuju njihovu putanju, ukazuju na lokaciju i vrstu znamenitosti i sadrže predloge za zanimljive izlete.

 

221. Man, Tomas: „Dnevnici 1933-1934“ (Š – 3020; DB – 04-545)
PRODATO
Izdanje: Matica srpska, Novi Sad, 1980.
Strana: 563
Cena: 1200 din
Beletristika

Na dan dvadesetogodišnjice smrti Tomasa Mana, 12. avgusta 1975.godine, otvorena su u Arhivu Tomasa Mana u Cirihu četiri velika zapečaćena paketa na koja je Tomas Man svojeručno bio napisao: „Dnevnici od 1933-1951. Bez ikakve literarne vrednosti, niko ih ne sme otvoriti pre isteka 20 godina od moje smrti), i dugoočekivani trenutak obelodanio je ne malo iznenađenje: u paketima se se, između ostalog, nalazile trideset i dve sveske dnevničkih zapisa sa ukupno 5118 ispisanih stranica!
Na ovim stranicama Tomas Man  pokušava da utvrdi i iskaže golu , nenašminkanu istinu o sebi i svom vremenu. Lišen autostilizacije i maske, patosa klasiciteta i monumentalnosti, Tomas man postaje ljudski neposredniji i životniji, jer nam se predočava i razotkriva kao čovek sa svojim realnim ljudskim osobinama, vrlinama i nastranostima.

 

222. Hemingvej, Ernest: „Za kim zvono zvoni“ (Š – 607; DB – 05-330)
Izdanje: Bratstvo i jedinstvo, Novi Sad, 1952.
Strana: 468
Cena: 1000 din
Beletristika

 

Robert Džordan je američki profesor čija je misija da digne most u vazduh, u blizini španske pokrajine Segovije, zbog republikanske ofanzive u tom području. Problem je u tome što napad na most mora biti tačno tempiran u skladu sa ofanzivom. Kroz priču, pratimo Džordana dok se probija noću kroz neprijateljske linije u pratnji Anselma da bi došao do gerilske grupe u planinama Segovije. Tu upoznaje Mariju i zaljubljuje se na prvi pogled, a i ona u njega. Ali, ta ljubav ga slabi kao vojnika, jer sada ima zbog čega da živi, i počinje da strahuje za svoju budućnost. Snagom volje uspeva da potisne svoje strahove. Tokom narednih dana, počinje detaljno da planira eksploziju mosta.

 

223. Selenić, Slobodan: “Drame” (Kosančićev venac 7, Ruženje naroda, Knez Pavle) (Š – 3994; DB – 04-801)
Izdanje: BIGZ, Beograd, 1990.
Strana: 443
Cena: 1000 din
Drama

Slobodan Selenić je sudbinski vezan za pozorište od svojih prvih koraka u javnom životu. Počeo je kao pozorišni kritičar, nastavio kao professor dramaturgije i teatrolog,a potom postao Ii dramski pisac.
U svim svojim dosadašnjim dramama Slobodan Selenić se bavi istorijskom sudbinom svoga naroda u ovom veku. U prve dve drame, u Kosančićevom vencu 7 i u Ruženju naroda u dva dela, radnja se dešava neposredno posle Drugog svetskog rata, sa povremenim retprospekcijama iz doba kneza Miloša u Ruženju, a u Knezu Pavlu bavi se događajima neposredno pred Drugi svetski rat. Kadgod se Selenić poduhvatio nekog dramskog sižea uvek je to bila goruća tema tog trenutka u našoj javnosti – u Kosančićevom vencu 7 kosovski problem, u Ruženju naroda odnos prema nekomunističkim političkim snagama za vreme rata, a u Knezu Pavlu pitanje odnosa između Srba, Hrvata i Slovenaca u Kraljevini Jugoslaviji.

 

224. „Beogradska berza 1894-1994“ (Š – 4351; DB – 02-844)

PRODATO

Izdanje: Beogradska berza, Beograd, 1995.
Strana: 83
Cena: 900 din
Razno

Stotinu godina od osnivanja Beogradske berze, već samo po sebi treba da znači dosta u životu jedne ustanove, a kao ogledalo privrednog i društvenog života jednog grada i jedne zemlje, izuzetno mnogo. Stoga, prilikom proslave i kroz štampanu reč u ovoj Spomenici, neizbežno susrećemo ljude i pominjemo događaje koji su obeležavali 20.vek na našim prostorima. To objašnjava, kako činjenicu faktičkog i legalnog prestanka rada Berze 1941.godine, tako i njeno ponovno uspostavljanje u formi dva nezavisna, ali povezana i bliska entiteta, Tržište novca – Beograd i Beogradske berze, u 1989.godini.

 

225. Maksimović, Jovanka: „Srpske srednjovekovne minijature“ (Š – 779; DB – 03-345)
Izdanje: Prosveta, Jugoslavija, 1983.
Strana: 158
Cena: 5000 din
Umetnost

Minijaturno slikarstvo našeg podneblja je vrlo raznovrsno jer su se ovde susretali uticaji Rima i Carigrada i ukrštali razni stilovi, a postojala tri pisma – ćirilica, glagoljica i latinica. Suptilni iluminatorski rad naših slikara minijaturista na mnogim stranicama, pretežno crkvenih knjiga, ali i onih profane sadržine uzdignut je do pravih umetničkih ostvarenja.
U ovom studioznom, bogato ilustrovanom delu prof. Dr Jovanka Maksimović posmatra srpske srednjovekovne minijature kao slikarske tvorevine služeći se metodama istorije umetnosti, čime se znatno pomeraju naše predstave i saznanja o njihovoj neprolaznoj vrednosti i istinskoj iako teško pristupačnoj lepoti.

 

226. Palavestra, Predrag: „Knjiga o Andriću“ (Š – 3973; DB – 02-310)
Izdanje: BIGZ/ Srpska književna zadruga, Beograd, 1992.
Strana: 347
Cena: 900 din
Književna kritika

Knjiga o Andriću predraga Palavestre potvrđuje još jednom veliku, i baš zato banalnu istinu da je delo velikog pisca trajan i neiscrpan izvor novih značenja. Taman kada se moglo pomisliti da se o Andrićevim mislima, o njegovom osećanju sveta ili o piščevom istorijskom  uvidu u epohu može suvereno govoriti samo ono što je na drugi način već rečeno, pojavljuje se zbirka Palavestrinih napisa o Andriću. Palavestrina Knjiga o Andriću čita se sa svešću o krvavom ratu u Bosni koji, čini se, nije moguće razumeti bez Andrićeve pomoći. Iz ove Palavestrine knjige jasno proizilazi pouka da bi i svet i mi bolje znali Bosnu i da ne bismo gurnuli nesrećne narode sa tih područja u još jedno međusobno uništenje, da smo na vreme pročitali Andrićeve pouke kako valja.

The highest grades will be water resistant to 100 feet whereas the lower quality replica watches uk will be water resistant to 10 or 15 feet. You may want to see if you can get a replica watches sale with a hacking signal. This essentially means that the second hand will stop sweeping when the crown is pulled out to set time. Authentic replica watches sale and Grade 1's will be the only replica watches with this feature. If you are looking at a replica Hublot Big Bang Porto Cervo that does not carry all of these features, that is not to say your rolex replica sale is substandard. These characteristics are only guidelines that will help you choose the replica watches that fits both your style and your budget. People are really strange. On one hand they want to have the best in the world and on the other they do not want to pay the costs.

 

227. De Sanctis, Francesco: „Povijest talijanske književnosti“ (Š – 4405; DB – 03-432)
Izdanje: Matica hrvatska, Zagreb, 1955.
Strana: 747
Cena: 1500 din
Književna kritika

Nakon prvih, nesigurnih početaka, otvara se italijanska književnost velikim danteovim delom, u kom se konkretizuje i oblikuje verski misticizam i politička orijentacija tadašnje Italije. Kasnije, Danteov pesnički svet slabi sve više, pretvarajući se u Petrarkinu nežnu liriku, a skroz zalazi sa Bokačom, koji otvara novi ideal ovozemaljskog života. To su osnovni problemi još mlade italijanske književnosti, koji se neprestano razvijaju tokom 15. i 16. veka. U toku 18. Veka kao da se ponovo rađa Danteov unutrašnji svet, dolazi do procvata nauke i moralne svesti; sa Goldonijev, Parinijem, Alfierijem i Foskolom rađa se nova književnost. U ovom delu prožimaju se estetski i politički ideali, pa je ovo ujedno i najpotpunija vizija duhovnog života Italije kroz vekove.

 

228. Wolfe, Thomas: „Pogledaj dom svoj anđele“ (Š – 4423; DB – 05-924)
Izdanje: Liber, Zagreb, 1978.
Strana: 528
Cena: 1000 din
Beletristika

Prvi od njegova četiri velika romana, Pogledaj dom svoj, anđele, ujedno je i prvi deo jedne velike autobiografske tetralogije. Volf nam priča o Americi koju ne poznajemo, o Americi koju je sam sanjao, a lik glavnog junaka, Judžina Ganta, koji iz uskih provincijskih prilika odlazi u svet da postigne slavu, književni uspeh i bogatstvo, postao je pravi predstavnik neostvarivog američkog sna. Veoma nadaren, bujnog, nesuzdržanog načina pripovedanja, Volf je svojim zaista poetskim načinom i velikim intenzitetom doživljavanja sveta imao oduvek čitaoce na svojoj strani. Iako mu je akademska kritika zamerala opširnost i preveliku subjektivnost, i ne suviše čvrstu konstrukciju romana, nema sumnje da Volfove stranice pripadaju najboljim distignućima američke proze u prvoj polovini dvadesetog veka.

 

229. Talbot Rice, David: „Umetnost vizantijskog doba“ (Š – 348; DB – 04-688)
Izdanje: Jugoslavija, Beograd, 1968
Strana: 275
Cena: 1200 din
Umetnost

Profesor David Talbot Rice prikazao je u knjizi Umetnost vizantijskog doba svu bogatu raznolikost vizantijske umetnosti koja se sačuvala ne samo u njenoj metropoli nego i u pećinskim crkvama u Kapadokiji i Kilikiji, u spomenicima u Jermeniji i Gruziji, u manastirima na Balkanu i u velikim dekoracijama u mozaiku u Kijevu, na Siciliji i u Veneciji. Mnogobrojne ilustracije u ovoj knjizi prikazuju remek-dela vizantijske arhitekture, vrhunska dostignuća u fresko slikarstvu, mozaiku, predmetima od slinovače, peharima, koricama jevanđelja ukrašenim draguljima i u mnogim drugim raskošnim umetničkim delima.

 

230. Držić, Marin: „Dundo Maroje“ (Š – 2730; DB– 03-739)
Izdanje: Jugoslovenska knjiga, Beograd, 1951.
Strana: 271
Cena: 1000 din
Beletristika

U prologu nas čarobnjak upoznaje sa radnjom cele komedije. Starac Maroje dolazi u Rim sa sinom Marom, kome je daje 5000 dukata i šalje ga u Italiju da obiđe sva važna trgovačka mesta i postane trgovac. Međutim, Maro je novac potrošio živeći u Rimu i kupujući darove Lauri u koju se zaljubio. U Lauru je zaljubljen i Ugo Tudšek. Svi oni imaju svoje sluge koji su im veliki pomoćnici i savetnici. Maroju pomaže Bokčilo, Ugu Pomet, Maru Popiva, a Lauri Petrunjela. Laura uživa u ˝bogatstvu˝ koje Maro deli s njom, ali kad je Maroje došao u Rim, Maro se pretvarao da ga ne poznaje.  Popiva ga zatim savetuje da Lauri pozajmi  3000 dukata i da glumi da je trgovac. Plan nije uspeo jer je Maroje prevario sina i uzeo mu te dukate. U grad je otprilike u isto vreme dolazi i Pera, Marova verenica, koja otkriva da je Maro s Laurom. Kroz celu priču Pomet, sluga Uga Tudšeka, pokušava da  otkrije istinu Lauri kako bi ona ostavila Mara i udala se za njegovog gospodara.


 

 

 

 Izdanja na srpskom od 1 do 30 >>>

Izdanja na srpskom od 31 do 60 >>>
Izdanja na srpskom od 61 do 87 >>>

Izdanja na srpskom od 88 do 97 >>>

Izdanja na srpskom od 98 do 109 >>>

Izdanja na srpskom od 110 do 123 >>>

Izdanja na srpskom od 124 do 150 >>>

Izdanja na srpskom od 151 do 180 >>>

Izdanja na srpskom od 181 do 230 >>>

Izdanja na srpskom od 231 do 250 >>>

Izdanja na srpskom od 251 do 290 >>>

Izdanja na srpskom od 291 do 310 >>>

Izdanja na srpskom od 311 do 340 >>>


Izdanja na engleskom od 1 do 10 >>>
Izdanja na engleskom od 11 do 20 >>>

Izdanja na engleskom od 21 do 29 >>>

Izdanja na engleskom od 30 do 39 >>>

Izdanja na engleskom od 40 do 49 >>>

Izdanja na engleskom od 50 do 59 >>>

Izdanja na engleskom od 60 do 69 >>>

Izdanja na engleskom od 70 do 79 >>>

Izdanja na engleskom od 80 do 100 >>>

Izdanja na engleskom od 101 do 140 >>>

Izdanja na engleskom od 141 do 190 >>>

Izdanja na engleskom od 191 do 260 >>>

Izdanja na engleskom od 261 do 280 >>>

Izdanja na engleskom od 281 do 310 >>>


 


 

Foto Galerija


Kontakt

KNJIŽARA MAGELAN
OD 10.10.2016. KNJIŽARA MAGELAN JE ZATVORENA KAO REALAN PROSTOR, ALI U VIRTUELNOM PROSTORU I DALJE RADI. ZA INFORMACIJE O ANTIKVARNIM KNJIGAMA ILI IZDANJIMA MAGELAN PRESS-a POŠALJITE MAIL NA:
magelanpress@mts.rs
ILI
TEL 062 450 135

 

Knjizara Magelan na FB


Misli beogradskog antikvara

Misao 95
Beskrajni plavi krug, i u njemu zvezda. Seoba ima, smrti nema...