Novosti

1
Beogradski sajam knjiga
By MT Brongus | 10.10.2014.
Beogradski sajam knjiga-bićemo ponovo na istom mestu...
06
Nova knjiga
By MT Brongus | 06.10.2014.
U pripremi MAGELAN PRESSA knjige SIBIRSKO VASPITANJE i MOSAD...
30
Bez vesti
By MT Brongus | 30.09.2014.
Poslednji dan septembra uvek ima neki šarm. Nikakva vest u suštini.

Izdvajamo

 

Iz ponude Knjižare „Magelan“ sa velikim zadovoljstvom izdvajamo kolekciju starih i retkih knjiga na srpskom jeziku..

Linkovi

 

Sa ponosom Vam predstavljamo Web lokacije koje volimo i rado posećujemo...

Izdvajamo

Iz ponude Knjižare „Magelan“ sa velikim zadovoljstvom izdvajamo kolekciju starih i retkih knjiga na srpskom jeziku:.

 

Izdanja na srpskom od 124 do 150:

 

124. Bler, Klod (uvod) : « Istorija srebra » ( Š- 744 ; DB – 03-269)
Izdanje : Jugoslovenska revija, Beograd, 1987.
Strana : 256
Cena : 2000 din
Umetnost

Ovaj bogato ilustrovani vodič kroz istoriju srebra namenjen je svakom čitaocu koji se interesuje za primenjene umetnosti i njihovu istoriju, kao i kolekcionarima.
Knjigu je napisao tim stručnjaka, poznatih i cenjenih u svetu. Prikazan je razvoj umetničke obrade srebra u Evropi i delu Severne Amerike od najstarijih dana do danas.
„Istorija srebra“ prati sve stilske promene u obradi ovog metala u vezi sa drugim umetnostima, sve vrste srebrnih predmeta i posuđa, i svetovnih i crkvenih; opisuje istovremeno i društvene i kulturne promene uopšte i njihov uticaj u pojedinim zemljama.
Knjiga je ilustrovana sa 316 fotografija, od čega 116 u boji, koje prikazuju ne samo predmete od istorijskog značaja ili od velike vrednosti, već i mnoge druge koji imaju visoku cenu kod kolekcionara. Obimna bibliografija, napomene i rečnik doprinose da ovo bude najiscrpnija i najbolje ilustrovana monografija ove vrste koja je dosad objavljena u svetu.

 

125. Jung, G. Carl . „Čovjek i njegovi simboli“ ( Š – 727; DB – 03-338)
Izdanje: Mladost, Zagreb, 1973/74.
Strana: 320
Cena: 3000 din
Razno

Prvo i jedino delo u kom Karl Gustav Jung, švajcarski psiholog svetske reputacije, objašnjava prosečnom čitaocu svoj najveći doprinos našem poznavanju ljudskog duha: teoriju o važnosti simbolizma – naročito onoga koji se razotkriva u snovima. A da nije bilo jednog sna, ova knjiga ne bi nikad bila napisana. Taj san, koji je opisan u predgovoru, uverio je Junga da je dužan da objasni svoje ideje onima koji nemaju posebno znanje o psihologiji. Posvetio je poslednje mesece svog života uređivanju ovog dela i pisanju svog ključnog poglavlja koje je završio samo deset dana pre smrti.

 

126. Bihalji – Merin, Oto : „Enciklopedija naivne umetnosti sveta“ (Š – 778; DB – 03-347)
Izdanje: Jugoslovenska revija, Beograd, 1984.
Strana: 735
Cena: 3500 din
Umetnost

Više od osam stotina naivnih slikara i skulptora iz pedeset zemalja predstavljeno je u ovoj prvoj svetskoj enciklopediji naive. Na ovom izdanju sarađivala su trideset i dva stručnjaka iz celog sveta.
Enciklopedija, sa preko hiljadu reprodukcija u boji, na više od sedam stotina strana, sadrži, pored opšteg uvoda, iscrpan biografski deo o svakom slikaru po abecednom redu, eseje o razvoju naivne umetnosti u pojedinim zemljama, spisak značajnih izložbi naive, opširnu bibliografiju i indeks umetnika prema zemljama iz kojih potiču.
Enciklopedija, kao međunarodno izdanje, istovremeno je objavljema u SAD, Engleskoj, Nemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj, Italiji i Japanu.

 

127. Korać, Vojislav: „Između Vizantije i Zapada – odabrane studije o arhitekturi“ (Š – 796; DB – 03-357)
Izdanje: prosveta, Beograd, 1987.
Strana: 333
Cena: 2500 din
Umetnost

Osnovnu nit ovde sabranih studija čine piščevi pogledi na probleme srpske srednjovekovne arhitekture, njen položaj između Vizantije i Zapada, na njene osobenosti, izvore, tokove.
Pisac na probleme istorije arhitekture gleda na nov način. Napustivši tradicionalni tipološki metod, on se okreće suštinskim pitanjima programa i nastanka graditeljskog dela, odnosa poručioca i graditelja, nastojeći da pronikne u sklop pojava koje su pokretale razvitak određenog toka. Treba, takođe, istaći da su radovi Vojislava Koraća pisani jasno, jednostavnim i svima dostupnim jezikom.
Izdvajaju se radovi koji se odnose na arhitekturu ranog srednjeg veka i pozniju arhitekturu u zapadnim srpskim zemljama, zatim oni koji se odnose na rašku arhitekturu, radovi koji se odnose na vizantijsku arhitekturu, studije o srpskoj arhitekturi prelomnih vremena u prvim decenijama XIV veka ili na graditeljstvo poznog srednjeg veka.

 

128. Davidov, Dinko: „Spomenici budimske eparhije“ ( Š – 4435; DB – 03-704)
Izdanje: Prosveta, Beograd, 1990
Strana: 437
Cena: 2900 din
Umetnost

Knjiga dr Dinka Davidova „Spomenici Budimske eparhije“, posvećena je jubileju, 300. Godišnjici velike seobe Srba pod patrijarhom Arsenijem III Čarnojevićem (1690-1990).
Ova knjiga po prvi put obuhvata brojne spomenike kulture i umetnosti koje su Srbi stvorili u Mađarskoj u preko pedeset gradova i sela, u kojima su nekada živeli i u kojima je njihovo prisustvo svedeno na simboličan broj. Od Segedina, Baje i Mohača, na jugu Mađarske, preko manastira Grabovca, Srpskog Kovina i Stonog Beograda, Budimpešte i Sentandreje, do Ostrogona, Komorana i Đura, na severu, ostale su velike barokne crkve s monumentalnim, višespratnim ikonostasima koje su slikali najpoznatiji srpski i strani ikonopisci i barokni slikari. U pitanju su dela trajne istorijske baštine – istorijsko-umetnička obeležja srpskog društvenog i kulturnog uspona.

 

129. Todić, Branislav: „Gračanica - slikarstvo“ ( Š – 4029; DB – 03-682)
Izdanje:  Prosveta, Beograd; Jedinstvo, Priština, 1988.
Strana: 423
Cena: 2900 din
Umetnost

Ova knjiga predstavlja kompletnu monografsku studiju u kojoj je podjednaka važnost data i arhitekturi i zidnom slikarstvu. Zadatak koji je autor postavio pred sebe bio je vrlo težak, ali u isto vreme predstavljao je izazov, jer se radi o jednom od najvećih i najkomplikovanijih fresko-ansambala u srpskoj umetnosti XIV veka.
Jasnom izlaganju i tumačenju slojevitog slikarskog korpusa Gračanice doprinosi i reprezentativan i bogat ilustrativni prilog sastavljen od crno-belih i višebojnih reprodukcija, koje će pomoći da se blistava umetnost Gračanice približi čoveku našeg vremena.

 

130. Novak, Viktor: „Magnum tempus“ – ilirizam i katoličko sveštenstvo. Ideje i ličnosti 1830-1849 ( Š- 4487; DB- 03-718)

PRODATO

Izdanje: Nova knjiga, Beograd, 1987
Strana: 660
Cena: 3900 din
Istorija

Ovo delo ne govori samo o ilirizmu i katoličkom sveštenstvu u prvoj polovini 19.veka, nego i o Viktoru novaku i njegovom vremenu. Delo je dovršeno 1940.godine, međutim sve do ovog izdanja ostalo je neobelodanjeno. Ni prilike po završetku rata 1945.nisu bile pogodne za objavljivanje dela, kako zbog teme tako zbog toga što je jugoslovenstvo , koje se u njemu zagovaralo, drugačijeg tipa od onog na kojem je utemeljeno federalističko unutrašnje uređenje nove Jugoslavije.
Viktor Novak je napisao delo koje predstavlja panoramu ideja i ličnosti hrvatskog preporodnog razdoblja, pre svega ličnosti iz redova katoličkog sveštenstva. Pisao je polazeći od uverenja o postojanju jedne jedne jedinstvene jugoslovenske nacije i razdoblje ilirizma za njega predstavlja samo etapu izvanrednog intenziviranja u rastu jugoslovenske misli, a ilirstvo će se neizmenjeno nastaviti u štrosmajerovskom jugoslovenstvu da bi svoju realizaciju postiglo u ujedinjenju 1918.godine.

 

131. Jovanović, Dragoljub: „Muzej živih ljudi“ ( Š -4288; DB – 02-954)

PRODATO

Izdanje: Rad, Beograd, 1990
Strana: 479
Cena: 1200 din
Istorija

Dragoljub Jovanović, generalštabni oficir pre rata, jedan od učesnika u puču 27.marta 1941, ratni vojni zarobljenik u Nemačkoj za vreme rata, visoki oficir Jugoslovenske armije od 1945, vojni ekspert i nastavnik u armijskim učilištima, proživeo je iskustvo golootočkog zatočenika i nepopravljive „bande“ nad kojom je vršena svakojaka psihička i fizička tortura. Muzej živih ljudi je dramatično, višeslojno i prvorazredno svedočanstvo o toj tamnoj stranici naše istorije.
Ovo delo ima sve odlike memoarskog dela. Oni koji podnose osuđeničke muke i oni koji te muke nanose su verodostojni, kao što su verodostojne i priče saopštene u ovoj knjizi.

 

132. Klaić, Vjekoslav: „Poviest Bosne“-fototip izdanja iz 1882.godine (Š - 547; DB – 02-075)
Izdanje: Svetlost, Sarajevo, 1990
Strana: 356
Cena: 2000 din
Istorija

Knjiga sadrži sledeća poglavlja: Historijski zemljopis Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina od najstarije dobe do 7.stoljeća, Bosna od seobe južnih Slovena do Kulina bana (1180), Bosna za bana Kulina i Mateja Ninoslava, Bosna od zadnjih dana Mateja Ninoslava do Stjepana Kotromanića, Humska zemlja do 14.stoljeća, Ban Stjepan Kotromanić (1322-1353), Stjepan Tvrtko I, prvi kralj bosanski  (1353-1391), Stjepan Dabiša i žena mu Jelena Gruba (1391-1398), Doba protukralja i priestolnih borba u Bosni (1398-1421), Stjepan Tvrtko II Tvrtković (1421-1443), Stjepan Toma Ostojić (1441-1461), Stjepan Tomašević i propast kraljevstva bosanskoga (1461-1463), Vjera i crkva u bosanskoj državi prije Turaka.

 

133. Šaulić, Jelena: „Vuk i porodica“ (Š – 214; DB – 04-694)
Izdanje: Jugoslovenska revija, Beograd, 1978.
Strana: 314
Cena: 1000 din
Biografija

U ovoj knjizi prvi put je na osnovu dosad neobjavljene prepiske i druge objavljene i neobjavljene arhivske gradje svestrano prikazan porodični život Vukov. Za knjigu su korišćeni podaci i privatni arhivi savremenika čiji su preci bili prijatelji i poznanici Vuka i njegove porodice. Prikazan je Vukov književni rad i borba za uvođenje narodnog jezika i glasovnog pravopisa u srpsku književnost. Studiozno su ocrtane političke, društvene i kulturne prilike u Srbiji 19. Veka. Čitalac prati Vukovu razapetost između odabranog životnog poziva i porodice sa trinaestoro dece, koja je smatrana u drugom pokolenju izumrlom. Međutim, u Rusiji živi direktni Vukov potomak, Nikolaj Vladimirovič Stefanovič.

 

134. Samardžić, Dragana: „Vojne zastave Srba do 1918“ (Š – 2174; DB – 02-104)

PRODATO

Izdanje: Vojni muzej, Beograd, 1983.
Strana: 176
Cena: 2500 din
Istorija

Monografija Vojne zastave Srba do 1918.ima svoju osnovu u izučavanju i obradi zbirke Vojnog muzeja u Beogradu koja je kod nas jedinstvena po broju i vrednosti predmeta. U ovoj zbirci nalaze se zastave  koje su nastale i bile u upotebi  od početka XIX veka do 1918.godine. To su vojne zastave nekadašnje srpske vojske obrazovane u revoluciji 1804.godine. Sačuvao se, na žalost, manji broj ovih zastava, jer su mnoge propale vremenom , a većina ih je izgubljena u poslednja dva rata. Proučavanjem, uporedo sa zbirkom Vojnog muzeja, i onih zastava koje su na čuvanju u drugim ustanovama, ostvaren je nešto širi uvid u srpske vojne insignije XIX i XX vekai time pripremljene bolje mogućnosti za njihovu naučnu obradu.

 

135. Spomenica dvadesetpetogodišnjice oslobođenja Južne Srbije (Š – 2334; DB – 02-128)
Izdanje: Skoplje, 1937.
Strana: 1069
Cena: 4900 din
Istorija

Južna Srbija, kolevka naše državnosti i velike kulture iz doba Nemanjića, puna je očuvanih spomenika: crkava, manastira, jedinstvenih fresaka, slika i drugih tragova. U njoj je cvetala nekada najnaprednija slovenska književnost uporedo sa blagostanjem koje se podizalo pored ostalog i domačom eksploatacijom rudokopa. U njoj se najbolje vidi ono što bi naša nacija dala svetskoj kulturi da nije u svom razvitku bila prekinuta najezdom Turaka. Prošavši kroz razna iskušenja, Južna Srbija, sva izmučena, raseljena i krvava, - jedva je dočekala 1912.godine svoje oslobođenje.

 

 

136. Jeremić, M. Dragan: „Estetika kod Srba od srednjeg veka do Svetozara Markovića“ (Š – 379; DB – 04-856)
Izdanje: SANU, Beograd, 1989.
Strana: 500
Cena: 1500 din
Filozofija

Iako pretežno nesamostalna, estetika kod Srba je, međutim, uvek predstavljala integralni deo srpske kulture i njeno proučavanje čini značajno poglavlje u ispitivanju nacionalne kulture, njenih autonomnih vrednosti ili bar postepenog razvoja njene autonomnosti. Ovaj rad se nije strogo držao granica estetičke misli, već je, ponekad, zalazio i u druge oblasti, ponajviše u književnost i književnu kritiku, koje su u vremenu o kome je reč imale s njom najtešnje veze i najviše se međusobno mešale.

 

 

137. Ludvig, Emil: „Bizmark“ (Š – 208; DB – 04-708)
Izdanje: Zora, Beograd, 1937.
Strana: 878
Cena: 2000 din
Biografija

Ludvig Bizmarka često nemilosrdno, „moralno i duševno svlači golog“, jakom svetlošću obasjava slabe i sitne momente u njegovom životu. Ali povlačeći saldo iz jedne druge strane svoga istorijsko-kritičkog, Ludvig jasno dolazi do saznanja da Bizmark nije političar koji je imao sreće i vešto umeo da koristi prilike, već jedan od najvećih državničkih genija svih vremena; da Bizmark nije ministar koga je zatekao na položaju prirodni obrt u istorijskom razvoju, već da je Bizmark stvarno smišljeni, svesni i neumorni tvorac nemačkog jedinstva.

 

138. Babinger, Franc: „Mehmed Osvajač i njegovo doba“ (Š – 173; DB – 02-729)
Izdanje: Matica srpska, Novi Sad, 1968.
Strana: 476
Cena: 2200 din
Biografija

Ovo delo sadrži sedam knjiga koje se sastoje od nekoliko poglavlja. Prva knjiga govori o situaciji na jugoistoku Evrope, mladosti princa Mehmeda i iznenadnoj smrti njegovog oca. U drugoj knjizi Mehmed konačno stupa na presto i dobija prve državne poslove, opisan je pad Carigrada i nastupanje Turaka prema Zapadu. Treća knjiga govori o napadu na Grčku i anadolskim poduhvatima, dok četvrta govori o novom napadu na Zapad, Osmanlijama na Jadranu, azijskim problemima i protivudaru Zapada. U petoj knjizi opisan je obračun sa Uzunhasanom na Istoku, smrtni udarac đenovskoj levantinskoj trgovini i o Osmanlijskim trupama pred Venecijom i Austrijom. Šesta knjiga opisuje konačan mir sa Venecijom, iskrcavanje Osmanlija na jugoistoku Italije, uzaludan napad na Rodos i iznenadnu smrt Osvajača. U sedmoj knjizi napravljen je rezime ličnosti i države Mehmeda Osvajača.

 

 

139. Tepić, Ibrahim: „Bosna i Hercegovina u ruskim izvorima 1856-1878“ (Š – 539; DB – 02-066)
Izdanje: Veselin Masleša, Sarajevo, 1988
Strana: 586
Cena: 2000 din
Istorija

Prva glava ove knjige govori o ruskim konzulatima i konzulima u Bosni i Hercegovini i Dubrovniku poslednjih decenija osmanske vladavine. Druga glava opisuje položaj Bosne i Hercegovine u Osmanskom carstvu. Treća glava govori o seljačkim pokretima krajem šeste i početkom sedme decenije XIX veka. U četvrtoj glavi opisan je bosanskohercegovački ustanak 1875-1878.i njegove posledice. Prisustvo Rusije u kulturno-prosvetnom životu Bosne i Hercegovine opisano je u poslednjem poglavlju.

 

140. Pavićević, Branko: „Knjaz Danilo I Petrović Njegoš“ (Š – 198; DB – 02-738)
Izdanje: Književne novine, Beograd, 1990.
Strana: 465
Cena: 1200 din
Biografija

Studija B. Pavićevića „Danilo I Petrović Njegoš, knjaz crnogorski i brdski“ predstavlja celovitu monografiju o ovom značajnom vladaru crnogorske istorije. Pavićević je u njoj dao odgovore na pitanja i istorijske dileme koji se istraživaču nameću u naučnoj analizi ovog izuzetno značajnog i po obilju događaja bogatog razdoblja crnogorske prošlosti.
Knjaz Danilo je bio harizmatična ličnost sa vizijom obnove države Crnojevića. Doneo je zakonik kojim je udaren snažan temelj crnogorskoj državi i bio je više priklonjen Francuskoj i Napoleonu, nego Rusiji. Otpočeo je i reformaciju vojske i izborio se za međunarodnu verifikaciju crnogorskih granica. Na knjaza Danila je 1. avgusta 1860.godine u Kotoru izvršen atentat, od čijih je posledica umro.

 

141. Gligorijević, Branislav: „Kralj Aleksandar Karađorđević, I knjiga – ujedinjenje srpskih zemalja“ (Š – 4334; DB – 02-267)

PRODATO

Izdaje: BIGZ, Beograd, 1996
Strana: 457
Cena: 1900 din
Biografija

Ovo je prva celovita monografija o prvom kralju SHS. Obuhvata kraljev život od rođenja na Cetinju 1888.godine, do stvaranja nove države SHS 1919.godine. Bez glorifikacije – strogo naučno, preko obimne građe, dokumenata, literature – Gligorijević prati Aleksandrov život, s osvrtom na njegovu porodicu, školovanje u Ženevi, Petrogradu, Beogradu. Odnos prema oficirskom koru (Apisu i ostalim zaverenicima iz 1903, obračun s njima), učešće u balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu kad postaje vrhovni komandant vojske i 1914.godine kad preuzima vršenje kraljevske vlasti do stvaranja jugoslovenske države.

 

  

142. de Cervantes, Miguel Saavedra „Veleumni plemić Don Kihote od Manče“ (Š – 636; DB – 02-724)
Izdanje: EOS,. Beograd, 1938.
Strana: 511
Cena: I tom 1500 din, oba 3000 din
Beletristika

Ovo čuveno delo se zasniva na sukobu dva sveta, koji se oslikava u dijalozima između Don Kihota i Sanča Panse. Don Kihot zamišlja pustolovine na svakom koraku i glavom bez obzira srlja u njih, ne mareći na Sančova upozorenja. On podučava Sanča viteškom kodeksu, i na kraju svake svoje pustolovine biva poražen, pretučen i ponižen. Ali on uporno nastavlja dalje. On u svojoj ludosti ide protiv onog što su postali ideali renesansnog čoveka. On u stvari donosi ono malo mašte koja nedostaje svetu koji je zarobljen u svojoj realnosti. Time Don Kihot zadobija simpatije ljudi koje sreće na svojim putovanjima i koji mu pomažu u njegovim svetim ciljevima da bi se malo zabavili. Don Kihot je pobeđen od tuđe ruke, ali je pobednik nad samim sobom.

 

143. Tomašević-Đurić-Zamurović: „Cigani sveta“ (Š – 1765; DB – 02-840)
Izdanje: Jugoslovenska revija, Beograd, 1988.
Strana: 288
Cena: 1500 din
Putopis

Nebojša-Bato Tomašević i Rajko Đurić, pisac romskog porekla, pošli su sa fotografom Dragoljubom Zamurovićem na dug put po Indiji, pradomovini Cigana, i drugim zemljama u kojima živi veliki broj romskog stanovništva. Putujući i razgovarajući s njima, proučavajući njihov način života i njihove običaje, autori su nastojali da otkriju zajednički imenitelj ovog čudesnog naroda, kao i razlike u njihovom  životu i ponašanju prema njima u raznim sredinama gde žive ili gde se utabore radi odmora.
Tekst i sjajne fotografije u boji omogućiće čitaocu da stekne autentičnu predstavu o životu Cigana širom sveta, o njihovoj tragediji, ali i o vedrini s kojom podnose svoj lutalački život.

 

144. Opačić, Petar i Skoko, dr Savo: „Srpsko-turski ratovi 1876-1878“ (Š – 689; DB – 03-314)
Izdanje: BIGZ, Beograd, 1981.
Strana: 338
Cena: 2000 din
Istorija

U ovoj knjizi obrađeni su ratovi Srbije protiv Turske za oslobođenje i nezavisnost 1876-1878.godine. Mada okosnicu knjige čine vojne operacije, sažeto su prikazane prilike u turskim balkanskim pokrajinama, unutrašnje stanje u kneževini Srbiji i njen međunarodni položaj u svetlosti politike velikih sila prema Balkanu uoči i za vreme velike istočne krize 1875-1878.godine.

 

145.Kovačić, Krešimir: „Priče iz starog Zagreba“ (Š – 2305; DB – 02-947)
Izdanje: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1990.
Strana: 267
Cena: 1900 din
Istorija

Kako su ljudi živeli u starom Zagrebu, kada su prvi put išli u bioskop ili leteli balonom, zbog čega su demonstrirali na ulicama, zašto su se međusobno izazivali na dvoboje, kako su se kupali na savskom kupalištu? Priče iz starog Zagreba govore o mnogim malim i velikim događajima u životu hrvatske metropole krajem prošlog i početkom ovog veka. Obiljem podataka koje donosi, ova zabavno napisana knjiga prava je mala enciklopedija zagrebačke starine. Knjiga sadrži puno starih fotografija i crteža.

 

146. Đuretić, Veselin: „Razaranje srpstva u XX veku (ideološka upotreba istorije)“ (Š – 4385; DB – 02-950)
Izdanje: SANU, Beograd, 1992.
Strana: 392
Cena: 1200 din
Istorija

Kako je srpstvo razarano i najsmišljenije izvođeno na bespuće, Veselin Đuretić je ispitao sa erudicijom koja je ogromna i prikazao snagom koja je silno eruptivna. Nije on, kao većina istoričara savremenog doba, tragao za građom kako bi potkrepio određene ideološke konstrukcije i nečije političke potrebe, nego je išao za dubinskim rasvetljavanjem istorije jednog naroda. Knjiga se sastoji iz tri dela – Putevi srpske neutralizacije i dezintegracije u XX veku, Ideološka zloupotreba srpske oslobodilačke borbe 1941-1945 i Kosovski problem i antisrpske igre na domaćoj i svetskoj sceni.

 

147. Bulajić, dr Milan: „Misija Vatikana u nezavisnoj državi Hrvatskoj I“ (Š – 4546; DB – 02-166)
Izdanje: Politika, Beograd, 1992.
Strana: 729
Cena: 1000 din
Istorija

Ovo kapitalno delo dr Milana Bulajića predstavlja nastavak njegovih istraživanja i studija na temu: Ustaški zločini genocida nad Srbima, Jevrejima i Ciganima. Analitičko dokumentaciona studija obuhvata period od Prvog hrvatskog katoličkog kongresa u Zagrebu 1990, stvaranje prve jugoslovenske države, sa težištem na period drugog svetskog rata – genocidu nad pravoslavnim Srbima u NDH, kontinuitet „politike Stepinac“ razbijanja druge Jugoslovenske države, do savremene hadezeovske nezavisne Republike Hrvatske.
Prvo poglavlje prikazuje borbu autora za dijalog istine sa predstavnicima katoličke Crkve, sa zagrebačkim Kaptolom i Vatikanom.

 

148. Morris, Desmond: „Govor tijela“ (Š – 705; DB – 03-325)
Izdanje: August Cesarec, Zagreb, 1985.
Strana: 254
Cena: 1200 din
Razno

Dr Moris deli telo na niz celina, a obrađuje ih zabavno i poučno. Putovanje od temena do palca raskošno je ilustrovano. Autor istražuje zanimljive, često i bizarne, promene nastale društvenim uticajem. Objaššnjava zašto uživamo u oslikavanju tela i tetoviranju, „sakaćenju“ poput brijanja i šišanja, uz duhovit osvrt na značenje svakog dela tela u svetu magijskih i religijskih simbola. Kontrovezan kao i uvek, on pokušava da dokaže da smo svi mi, uprkos nastojanjima da menjamo naša tela u skladu sa kulturnim obeležjima i obredima, zapravo jako slični.

 

149. Balfur, Nik i Mekej, Seli :“ Knez Pavle Karađorđević – jedna zakasnela biografija“ (Š – 172; DB – 03-283)
Izdanje: Letera, Beograd, 1990.
Strana :250
Cena: 1200 din
Biografija

Jugoslovenska široka javnost ni izbliza ne poznaje dovoljno život i ličnost kneza Pavla. Političke prilike su bile takve  da se o njemu nije moglo ni pisati, ni govoriti, osim u šturim ideološkim izrazima. Zato nije ni čudo što je njegova biografija objavljena prvo u inostranstvu i na stranom jeziku.
Vreme u kome je živeo i delovao Pavle Karađorđević bilo je i složeno i protivrečno. Ni istoričarima nije još uvek sasvim jasno šta se sve događalo u godinama pred početak Drugog svetskog rata u Jugoslaviji. Mnoge činjenice su isuviše dugo bile van domašaja. Ova knjiga će donekle popuniti tu prazninu.

 

150. Ventink, Čarls: „Umetničko blago Evrope“ (Š – 4358; DB – 03-698)
Izdanje: Vuk Karadžić, Mladinska knjiga, Beograd, 1978.
Strana: 301
Cena: 3900 din
Umetnost

Bogato ilustrovana slikama umetničkih dela i kulturnog blaga Evrope, ova monografija prikazuje umetnost Evrope od praistorije, preko nastanka hrišćanstva, ponovnog otkrivanja antike u doba renesanse, pa sve do današnjeg doba.

 

 

 

 


Izdanja na srpskom od 1 do 30 >>>

Izdanja na srpskom od 31 do 60 >>>
Izdanja na srpskom od 61 do 87 >>>

Izdanja na srpskom od 88 do 97 >>>

Izdanja na srpskom od 98 do 109 >>>

Izdanja na srpskom od 110 do 123 >>>

Izdanja na srpskom od 124 do 150 >>>

Izdanja na srpskom od 151 do 180 >>>

Izdanja na srpskom od 181 do 230 >>>

Izdanja na srpskom od 231 do 250 >>>

Izdanja na srpskom od 251 do 290 >>>

Izdanja na srpskom od 291 do 310 >>>

Izdanja na srpskom od 311 do 340 >>>


Izdanja na engleskom od 1 do 10 >>>
Izdanja na engleskom od 11 do 20 >>>

Izdanja na engleskom od 21 do 29 >>>

Izdanja na engleskom od 30 do 39 >>>

Izdanja na engleskom od 40 do 49 >>>

Izdanja na engleskom od 50 do 59 >>>

Izdanja na engleskom od 60 do 69 >>>

Izdanja na engleskom od 70 do 79 >>>

Izdanja na engleskom od 80 do 100 >>>

Izdanja na engleskom od 101 do 140 >>>

Izdanja na engleskom od 141 do 190 >>>

Izdanja na engleskom od 191 do 260 >>>

Izdanja na engleskom od 261 do 280 >>>

Izdanja na engleskom od 281 do 310 >>>

Hublot replica watches are divided by grades with five grades existing and currently being sold. With breitling replica sale, the lower the grade, the better the watch. Grade one is the Swiss grade and considered the best. You want to make sure the weight of your replica watches sale closely to the weight of an authentic Hublot. High-end metals have a tendency to be heavy, and if you have the opportunity to look at an rolex replica sale, you will notice how heavy it is. Thus a Hublot replica that is considered a higher grade or higher quality will also be considerably heavier than a lower graded rolex replica sale. Water resistance is a trademark of the Hublot quality as they were the first company to establish this feature on rolex replica sale. Generally speaking, the more water resistant (depth of water) your watch is, the breitling replica sale it will be.


 


 

Foto Galerija


Kontakt

KNJIŽARA MAGELAN
OD 10.10.2016. KNJIŽARA MAGELAN JE ZATVORENA KAO REALAN PROSTOR, ALI U VIRTUELNOM PROSTORU I DALJE RADI. ZA INFORMACIJE O ANTIKVARNIM KNJIGAMA ILI IZDANJIMA MAGELAN PRESS-a POŠALJITE MAIL NA:
magelanpress@mts.rs
ILI
TEL 062 450 135

 

Knjizara Magelan na FB


Misli beogradskog antikvara

Misao šezdeset
Dolaze neki mladi ljudi u antikvarnicu. Možda ipak knjiga neće biti mrtva. Možda će i oni sledećih decenija tragati za željenim knjigama. Možda će i oni otkrivati svet na našim policama.