Novosti

4
Nova izdanja
By MT Brongus | 4.10.2016.
KNJIŽARA MAGELAN DOBILA KNJIGE “VITA KOTORANIN, NEIMAR DEČANA” I “BOKA KOTORSKA I CRNA GORA”...
1
Izlog
By MT Brongus | 1.9.2016.
KNJIŽARA MAGELAN REDOVNO MENJA POSTAVKU IZLOGA NE BI LI SLUČAJNI PROLAZNICI ZASTALI...
30
Ekspedicija
By MT Brongus | 30.8.2016.
ČLANOVI BOKELJSKE EKSPEDICIJE USPEŠNO OPLOVILI BOKU KOTORSKU NA JEDRA I MOTOR, ZA MANJE OD 24 SATA. ...

Izdvajamo

 

Iz ponude Knjižare „Magelan“ sa velikim zadovoljstvom izdvajamo kolekciju starih i retkih knjiga na srpskom jeziku..

Linkovi

 

Sa ponosom Vam predstavljamo Web lokacije koje volimo i rado posećujemo...

Izdvajamo

Iz ponude Knjižare „Magelan“ sa velikim zadovoljstvom izdvajamo kolekciju starih i retkih knjiga na srpskom jeziku:.

 

Izdanja na srpskom od 98 do 109:

 

98. Medaković, Dejan: „Putevi srpskog baroka“ (Š- 333, DB-03-277)
Izdanje: Nolit, Beograd, 1971.
Strana: 320


Cena: 2500 din
Umetnost

U epohi srpske umetnosti XVIII veka, preobražena je i celokupna struktura srpskog društva, a taj proces doveo je i srpsku umetnost do njenih zapadnoevropskih, baroknih tokova. U svojoj knjizi koja obiluje fotografijama, Dejan Medaković se bavi sledećim temama: izučavanje srpske umetnosti 18. i 19.veka, dunavski putevi srpske kulture 18.veka, barok u Jugoslaviji, nacionalna istorija Srba u svetlosti crkvene umetnosti novijeg doba, dve istorijske kompozicije slikara Joakima Markovića iz 1750, minijature Paraklisa iz Dečana, zidno slikarstvo manastira Krušedola, predstave vrlina u srpskoj umetnosti 18.veka, Hristove parabole na ikonostasu Nikolajevske crkve u Zemunu, „Bogorodica živonosni istočnik“ u srpskoj umetnosti, barokna arhitektura u Podunavlju, Sudbina srpske knjige u 18.veku, srpske umetničke starine u Mađarskoj, srpska umetnost u oblastima stare Slavonije i Hrvatske, istorija srpske arhitekture 18.veka, Žefarović i Sveta gora atoska, itd.

 

99. Kultura Pavlina u Hrvatskoj 1244-1786 (Š- 4353; DB – 02-897)
Izdanje: Globus, Zagreb, 1989.
Strana: 502


Cena: 4900 din
Umetnost, Religija

Ova knjiga predstavlja kratku rekapitulaciju osporavanja i opravdavanja pavlinskog reda, kao i dosad najpotpuniji katalog pavlinskih artefakata čime se pola milenijuma postojanja kulture hrvatskih pavlina neopozivo združuje u sveopštu evropsku kulturnu baštinu. Knjiga daje verodostojan uvid u temeljne tendencije pavlinskog kulturnog programa izražene u specifičnim idejama i temama u njihovoj filozofiji, književnosti, medicini, slikarstvu, vajarstvu i arhitekturi i u njihovom opštem civilizacijskom delovanju.
Prelaz od pustinjačkog reda u samostanski, koji je kod hrvatskih pavlina okončan tokom 13.veka, od velikog je značaja za njihovu buduću funkciju u društvenoj sredini u kojoj deluju-eremitska filozofija siromaštva delimično je ustuknula pred redovničkim pragmatizmom, koji će postati osnov njihovog delovanja na unapređivanju privrede, prosvete, nauke i umetnosti.

 

100. Alberti, Lučano: „Muzika kroz vekove“ (Š-503, DB-03-268)
Izdanje: Vuk Karadžić, Beograd, 1974.
Strana: 320


Cena: 1500 din
Umetnost

Razlika između ove „istorije muzike“ i prethodnih, leži pre svega u izričitoj rešenosti autora da ne zapadne ni u preterani tehnicizam ni u površnu popularizaciju. Pored stručnih objašnjenja, neophodnih za razumevanje fenomena muzike, ova knjiga predstavlja veoma bogat izvor istorijsko-kulturnih podataka.
Muzika kao umetnost, muzika kao spektakl, obred, zabava, muzika kao traganje za intelektualnim i socijalnim izrazom – to je sadržaj ovih stranica. Od praistorije do današnjice, od prvog izraza ljudskog glasa u muzičkom smislu, pa do elektronskih instrumenata za proizvodnju zvuka, pred čitaočevim očima se odvija uzbudljiva i živa priča.
Knjiga je opremljena bogatim ilustracijama, i na taj način do maksimuma je uvećana informativna vrednost knjige.

 

101. Protić, Miodrag B. : “Milena Pavlović Barili” ( Š- 860; DB- 03-315)
Izdanje: Centar za kulturu Narodni muzej Požarevac, Požarevac, 1990.
Strana: 144


Cena: 1600 din
Biografija, Umetnost

Milena Pavlović-Barili je jedan od najvećih i najizuzetnijih srpskih i jugoslovenskih likovnih umetnika dvadesetog veka. Rođena u Požarevcu, školovala se u Beogradu i Minhenu, živela i radila u Srbiji, Parizu, Italiji i Americi, gde je iznenada preminula 1945.godine.
Njen egzotičan, složen i zanimljiv život opisan je u ovoj knjizi, koja obiluje njenim porodičnim fotografijama, kao i fotografijama njenih umetničkih radova.
Na kraju knjige dat je sažetak na engleskom i italijanskom jeziku.

 

102. Grant, Nil: “Istorija pozorišta” (Š- 682, DB- 03-267)
Izdanje: Zavod za udžbenike, Beograd, 2002.
Strana: 187

PRODATO

Cena: 2000 din
Umetnost, pozorište

“Istorija pozorišta” obuhvata sve scene sveta, pružajući istorijski pregled –  od pozorišta starog sveta do savremene pozorišne scene, od kabuki pozorišta u Japanu, pa sve do brodvejskih spektakala koji koštaju po više miliona dolara. Navode se svi značajni dramski pisci, praktičari, glumci, teoretičari, kao i vodeća pozorišta, a svaka pozorišna tradicija se analizira u njenom istorijskom i geografskom kontekstu.
Knjiga obiluje bogatim ilustracijama.

 

103. Nardini, Bruno: “Leonardo da Vinči – život i delo” (Š-501; DB- 02-801)
Izdanje: Vuk Karadžić, Beograd, 1975.
Strana: 291

PRODATO
Cena: 3900 din
Umetnost

Život Leonarda da Vinčija, za razliku od drugih njegovih velikih savremenika, ispunjen je senkama i dugim razdobljima tišine.
Ova knjiga o Leonardu nije obična priča o jednom životu. Rekonstruisan po svim onim podacima do kojih se moglo doći, to je život jedne sasvim izuzetne ličnosti. Njegovi savremenici su se zaustavljali da ga gledaju kako prolazi, svesni da to prolazi legenda, divili se njegovoj lepoti, otmenosti, plemenitosti, velikodušnosti. U njemu se već na prvi pogled prepoznavala osećajnost umetnika i mudrost filozofa.
Danas živimo u veku u kome su ostvarene Leonardove mašine koje su stvorili drugi, idući drugačijim, često dužim putevima, dok su Leonardovi rukopisi ležali dugi niz godina zagubljeni, zaboravljeni, neshvaćeni ili namerno zapostavljeni.
Pored iscrpnog opisa Leonardovog života i vremena u kom je živeo, knjiga takođe sadrži bogate ilustracije Leonardovih slika i crteža.

 

104. Boduen, Frans: “Rubens i njegovo stoleće” ( Š- 782; DB- 03-354)
Izdanje: Vuk Karadžić, Jugoslovenska revija, Beograd, 1977.
Strana: 281


PRODATO

Cena: 1500 din
Umetnost

Ova knjiga poznatog belgijskog umetničkog kritičara prva je velika monografska studija na našem jeziku o Rubensu koji je, zahvaljujući svom bujnom talentu, neiscrpnoj mašti, obrazovanju i energiji, ostavio za sobom više od 600 dela.
Knjiga “Rubens i njegovo stoleće” izlazi u pravi čas: da obeleži četiristogodišnjicu rođenja ovog velikog flamanskog umetnika i da podseti na njegova izuzetna dela pred kojima se još uvek zastaje sa divljenjem i poštovanjem.
Knjigu o jednoj od najvećih figura evropskog baroka pisao je jedan od najboljih poznavalaca te epohe, i ona predstavlja sintezu njegovih dugogodišnjih istraživanja. Frans Boduen je istovremeno uspeo da prikaže koliko je ovaj umetnik i kao čovek bio povezan sa društvenom sredinom i okružen intelektualnom klimom u kojoj se kretao i šta je sve uticalo na njegov talenat  i uslovljavalo nastajanje njegovih remek-dela.
Knjiga sadrži 45 tabli u boji i 120 crno-belih ilustracija.

 

105.  Vasić, Pavle: “Uniforme srpske vojske” (Š – 790; DB- 03-200)
Izdanje: Jugoslavija/Prosveta, Beograd, 1980.
Strana: 201

PRODATO
Cena: 3000 din
Istorija

Ova knjiga je istorija jedne grane srpske vojske koja je do sada kao celina bila nepoznata. Ona počinje sa organizovanjem prvih frajkora u Austriji krajem XVIII veka, a za vreme srpske revolucije dobija nove oblike, prema tadašnjim političkim prilikama. Prve uniforme regularnih vojnika imale su originalni narodni karakter, a u doba Miloša Obrenovića uniformisanje vojske se ugleda na Rusiju, dok ustavobraniteljska epoha daje vojsci jednu novu dinamiku i modernizaciju u pogledu ustrojstva i opreme, osobito uniforme, čak i pre većih evropskih zemalja. Posle povlačenja kroz Albaniju, srpska vojska je dobila francuske i engleske uniforme u kojima je učestvovala u organizovanju solunskog fronta i operacijama koje su dovele do oslobođenja Srbije 1918.godine.
Knjiga je ilustrovana sa 100 akvarela, nastalih u period od 1939.do 1978, i 36 crteža tušem.

 

106. Bobot, Rajko: “Socijalistička republika Srbija” (Š- 2929; DB-06-607)
Izdanje: Jugoslovenska revija, Beograd, 1985.
Strana: 207


Cena: 1500 din
Umetnost, putopis

Fotomonografija o Srbiji, namenjena domaćim i stranim čitaocima, štampana je na srpskom, engleskom, francuskom i nemačkom jeziku. Publikacija na popularan način prikazuje razvoj SR Srbije i njenih pokrajina od najranijih vremena do danas. Ona predstavlja zanimljiv mozaik materijalnih i duhovnih dostignuća ove republike. Rađena prema najboljim uzorima u ovoj vrsti publicistike, sa dovoljno podataka i činjenica, ova fotomonografija tekstom pruža suštinu, a fotografijom dočarava sve oblasti života Srbije.
Ilustrovana velikim brojem fotografija u boji, čiji su autori poznati fotoreporteri, i izvrsno umetnički i tehnički opremljena, ova publikacija predstavlja uspešan izdavački poduhvat.

 

107. Malović, Nikola: “Herceg – Novi: Grad sa 100.001 stepenicom” (Š- 2738, DB- 03-769)
Izdanje: Knjižara So, Herceg Novi, 2011.


Strana: 334
Cena: 3500 din
Putopis, fotografija

Od osnivanja 1382. do danas, Herceg-Novi leži na kaskadnom terenu. Umesto mnogih ulica ima mnoga stepeništa. Herceg-Novi ima više stepeništa nego pravih ulica,i vremenom su stepenice ili skale postale simbol grada.
Književna fotomonografija “Herceg-Novi: Grad sa 100.001 stepenicom” donosi katalog od preko 500 slika iz starog grada, grada, s hercegnovske rivijere, iz zaleđa, sa poluostrva i sa ostrva. Unutar ovih korica nalazi se najveća ikad objavljena kolekcija stepenika i skalinada.
“Dugujem zahvalnost svima Bokeljima koji su mene i ženu pozivali u kuću čim bi čuli ko smo i povodom čega smo tu, oko njihovih skala. Ipak nismo mogli uvijek da posjedimo. Ponuđeni kao počašćeni.
Niko nema toliko života da samo na kafu ili rakiju jednom svrati kod svih koji žive na potezu od prvog do sto hiljada prvog stepenika”- autor

 

108.  Kesar, Jovan: “Draža Mihajlović pred sudom – ne osećam se krivim“ (Š- 709; DB- 03-326)
Izdanje: Akvarijus, Beograd, 1990
Strana:771


PRODATO

Cena: 1000 din
Istorija

U knjizi „Ne osećam se krivim“ prvi put integralno objavljuju se stenografske beleške sa suđenja stoleća – Draži Mihajloviću i grupi od 24 lica optužena za izdaju zemlje i ratne zločine. Prvi put posle 44 godine javnosti je dostupno sve što je i kako je rečeno na ovom procesu koji je trajao trideset dana juna i jula 1946.godine i na kome je Mihajlović osuđen na smrt streljanjem.
Čitaocima se iz prve ruke pruža prilika da saznaju sve o nastanku, razvoju i krahu četničkog pokreta, onako kako ga je video njegov tvorac i neprikosnoveni vođa, a kako oni koji su sa Dražom vodili krvavu četvorogodišnju borbu.

 

109. Pataki, Tkalčić, Defrančeski, Demarin: „Pedagogijski leksikon“ (Š- 445; DB- 02-787)
Izdanje: Minerva, Zagreb
Strana: 471


Cena: 1200 din
Psihologija

Ovo delo treba da posluži prosvetnim radnicima kao informativni priručnik za važnija pitanja složenog područja pedagogije. Kako je „Pedagogijskom leksikonu“ glavni zadatak da bude informativnog karaktera, , uz pedagoška pitanja u užem smislu obrađena su i neka pitanja svih onih disciplina koje su usko povezane s modernom pedagogijom.

 

 

 Izdanja na srpskom od 1 do 30 >>>

Izdanja na srpskom od 31 do 60 >>>
Izdanja na srpskom od 61 do 87 >>>

Izdanja na srpskom od 88 do 97 >>>

Izdanja na srpskom od 98 do 109 >>>

Izdanja na srpskom od 110 do 123 >>>

Izdanja na srpskom od 124 do 150 >>>

Izdanja na srpskom od 151 do 180 >>>

Izdanja na srpskom od 181 do 230 >>>

Izdanja na srpskom od 231 do 250 >>>

Izdanja na srpskom od 251 do 290 >>>

Izdanja na srpskom od 291 do 310 >>>

Izdanja na srpskom od 311 do 340 >>>


Izdanja na engleskom od 1 do 10 >>>
Izdanja na engleskom od 11 do 20 >>>

Izdanja na engleskom od 21 do 29 >>>

Izdanja na engleskom od 30 do 39 >>>

Izdanja na engleskom od 40 do 49 >>>

Izdanja na engleskom od 50 do 59 >>>

Izdanja na engleskom od 60 do 69 >>>

Izdanja na engleskom od 70 do 79 >>>

Izdanja na engleskom od 80 do 100 >>>

Izdanja na engleskom od 101 do 140 >>>

Izdanja na engleskom od 141 do 190 >>>

Izdanja na engleskom od 191 do 260 >>>

Izdanja na engleskom od 261 do 280 >>>

Izdanja na engleskom od 281 do 310 >>>

 


 

Foto Galerija


Kontakt

KNJIŽARA MAGELAN
OD 10.10.2016. KNJIŽARA MAGELAN JE ZATVORENA KAO REALAN PROSTOR, ALI U VIRTUELNOM PROSTORU I DALJE RADI. ZA INFORMACIJE O ANTIKVARNIM KNJIGAMA ILI IZDANJIMA MAGELAN PRESS-a POŠALJITE MAIL NA:
magelanpress@mts.rs
ILI
TEL 062 450 135

 

Knjizara Magelan na FB


Misli beogradskog antikvara

Misao 95
Beskrajni plavi krug, i u njemu zvezda. Seoba ima, smrti nema...