Novosti

4
Nova izdanja
By MT Brongus | 4.10.2016.
KNJIŽARA MAGELAN DOBILA KNJIGE “VITA KOTORANIN, NEIMAR DEČANA” I “BOKA KOTORSKA I CRNA GORA”...
1
Izlog
By MT Brongus | 1.9.2016.
KNJIŽARA MAGELAN REDOVNO MENJA POSTAVKU IZLOGA NE BI LI SLUČAJNI PROLAZNICI ZASTALI...
30
Ekspedicija
By MT Brongus | 30.8.2016.
ČLANOVI BOKELJSKE EKSPEDICIJE USPEŠNO OPLOVILI BOKU KOTORSKU NA JEDRA I MOTOR, ZA MANJE OD 24 SATA. ...

Izdvajamo

 

Iz ponude Knjižare „Magelan“ sa velikim zadovoljstvom izdvajamo kolekciju starih i retkih knjiga na srpskom jeziku..

Linkovi

 

Sa ponosom Vam predstavljamo Web lokacije koje volimo i rado posećujemo...

Izdvajamo

Iz ponude Knjižare „Magelan“ sa velikim zadovoljstvom izdvajamo kolekciju starih i retkih knjiga na srpskom jeziku:.

 

Izdanja na srpskom od 88 do 97:

 

88. Pašić, Feliks: “Mira Trailović – gospođa iz velikog sveta“ (Š – 693; DB – 05-964)

Izdanje: Muzej pozorišne umetnosti Srbije, Beograd, 2006
Strana: 264
Cena: 2000 din.
Biografija

Ova knjiga sadrži priloge za biografiju Mire Trailović. Zasnovana je na građi koja je prikupljana iz više izvora: svedočenja glumaca (Mire Banjac, Svetozara Cvetkovića, Ljube Tadića, itd.), reditelja, kompozitora, Mirine porodice, zaostavštine Mire Trailović koja se čuva u muzeju pozorišne umetnosti Srbije, zatim razgovora pisca sa Mirom Trailović. Ovo je knjiga o „donkihotskom borcu, gvozdenoj dami, tigrici sa baršunastim kandžama, pozorišnoj lavici, diplomati...“

 

89. Đurić, Vojislav: “Manastir Resava – istorija i umetnost” (Š – 434; DB – 02-909)

Izdanje: „Resavska škola“, Despotovac, 1995
Strana: 239
Cena: 1000 din.
Religija

Knjiga sadrži tekstove raznih autora( Dejan Medaković, Vojislav J. Đurić, Marica Šuput, itd.) o umetničkom poreklu resavskih slikara, grobu i kultu despota Stefana Lazarevića, kamenim fasadama Resave, novim istraživanjima, vladarskim portretima, gotici u srpskoj crkvenoj arhitekturi. Tekstovi su propraćeni brojnim fotografijama i skicama.

 


90. Petar Đorđić, „Istorija srpske ćirilice (paleografsko-filološki prilozi)“ (Š-535; DB – 03-250)

PRODATO
Izdanje: Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 1971.
Strana: 532
Cena: 1200 din.
Jezik

Knjiga govori o istoriji pisma i paleografije, izvorima za proučavanje slovenskog pisma do kraja XI veka, širenju pismenosti u srpskim zemljama, upotrebi i razvitku srpskog brzopisa izvan njegovog matičnog područja, a takođe sadrži i reprodukcije natpisa, knjiga i akata pisanim na raznim oblicima ćirilice.

 

 

91. Jakšić, Pavle: “Nad uspomenama I” (Š – 765; DB – 03-207)

Izdanje: Rad, Beograd, 1990.
Strana: 619
Cena: 1000 din.
Istorija

Pavle Jakšić, slavni partizanski ratnik i heroj, general i jedan od najviših vojnih rukovodilaca posle rata, vojni teoretičar i pisac, doživeo je “sudbinu” karakterističnu za sve one koji nisu ni hteli ni mogli da pristanu na “pravila ponašanja” novoustoličene i posle pobede u ratu osokoljene birokratske vladajuće strukture. Njegovi etički postulati nisu mogli a da ne dovedu do oštrog sukoba sa posuvraćenim “etičkim” načelima vrhova vojno-političke vlasti u zemlji, uključujući i sukob sa samim Titom. Jakšićevi memoari zato predstavljaju veliki doprinos saznavanju istorijske istine o jednom vremenu čiji su glavni akteri tako presudno uticali na ljude i događaje, na vreme i prostor tokom proteklih decenija.


92. Iskruljev, Toša: “Raspeće srpskog naroda u Sremu 1914. i Madžari” (Š – 517; DB – 02-056)

 

PRODATO

Izdanje: Štamparija i knjigoveznica Jovanović i Bogdanov, Novi Sad, 1936.
Strana: 640
Cena: 5000 din.
Istorija

U predgovoru ove knjige autor kaže sledeće: “Po povlačenju srpske vojske iz Srema, naoružani Madžari, budući da nisu mogli da se osvete naoružanoj srpskoj vojsci zbog upada u Srem, odlučili su da se zato osvete mirnom i golorukom srpskom stanovništvu u Sremu…Nad svojim podanicima u Sremu vršili su takve nečovečnosti i bezdušnosti , ubijanja i krvoprolića, da čovek zdravog razuma prosto nije mogao da veruje da je moguće da se u srednjoj Evropi jedan narod na ovako zverski način može kinjiti, ubijati i spaljivati. U nameri da pokupim na licu mesta od tih živih svedoka i stradalnika najglavnije podatke o izvršenim divljaštvima, obišao sam godine 1932. Južni Srem…..U drugom delu ove knjige iznosim stanje našeg naroda u Bačkoj prema madžarskoj granici, u nameri da se naše stanje ovde, ukoliko je god moguće, popravi što pre i što bolje i da se ojačamo  i podignemo na zavidan stepen duhovne i materijalne kulture.

 

93. Čkrebić, Dušan: “Zapis na pesku” (Š – 2652; DB – 03-731)

Izdanje: Prosveta, Beograd, 1995
Strana: 419
Cena: 700 din.
Istorija, politika

Među danas brojnim sećanjima, uspomenama, polemičkim svedočenjima i memoarskim zapisima onih ličnosti koje su imale istaknute uloge u političkom životu komunističke Jugoslavije, Čkrebićevo saopštavanje u ovoj knjizi izdvaja se neostrašćenošćum tolerancijom prema ljudima koji drugačije misle i vide, čak i jednom vrstom relativizma bliskog samoironiji. Prizivajući događaje, dokumenta, dileme i portrete iz naglašeno individualizovanog ugla, autor je – baš zbog trezvene pozicije ponudio obilje argumenataza -sagledavanje političkih zbivanja, previranja i smutnji koje su bile uvod u naše sadašnje okolnosti.

 

94. Krestić, Vasilije: “Istorija Srba u Hrvatskoj I Slavoniji 1848-1914” (Š – 481; DB- 02-169)

Izdanje: Politika, Beograd, 1991
Strana: 599
Cena: 2000 din.
Istorija

Piscu ove knjige nije zadatak da polemiše. On nema nameru da pozleđuje stare, duboke i otvorene rane, već da na osnovu bogate dokumentacije objasni kako su nastale i zašto ne mogu da zacele. Njegov cilj je da društveno-političke i nacionalne procese i probleme, a tu spadaju i međusobni sporovi Hrvata i Srba, protumači i čitaocu pomogne da na osnovu nepobitnih dokaza stekne što verniju i istinitiju sliku o prošlosti Srba u Hrvatskoj i Slavoniji.

95. Bronowski, Jakob: “Uspon čovjeka” (Š – 441, DB – 02-750)

PRODATO
Izdanje: Otokar Keršovani, Ljubljana, 1973
Strana: 438
Cena: 1200 din.
Filozofija

Knjiga obuhvata istoriju nauke, ali nauke u najširem smislu te reči, kao izraz posebne čovekove sposobnosti da razume prirodu, da vlada njome, a ne da ona vlada njime. Ovde je nauka uključena u istorijski i društveni kontekst, pa je knjiga ujedno i istorija ideja. Shodno tome, u knjizi se otvaraju ne samo perspektive nauke nego i civilizacijski vidici.
Knjiga je jasno napisana i ilustrovana sa stotinama crno-belih i kolor fotografija, koje se skladno uklapaju u autorovu humanističku koncepciju.

 

96. Lalić, Borislav: “Če Gevara – život, smrt, legenda” (Š – 2897; DB – 06-669)

Izdanje: Novosti, Beograd, 2006
Strana: 256
Cena: 500 din.
Biografija

Autor ovih redova imao je profesionalnu sreću da se nađe na čarobnim prostorima Latinske Amerike, te da se dugo druži sa temom Če Gevare, putuje Kubom i Andima, sreće Čeove drugove i saborce, njegovu rodbinu i saputnike, pa čak i one koji su ga progonili i došli mu glave. Čitaoci će takođe imati priliku da zavire i u neke tajne arhive CIA, Stejt departmenta i Pentagona, koji se odnose na lov i pogubljenje Če Gevare. I na kraju, u ovom izdanju se nalaze i najzanimljiviji delovi iz “Dnevnika” koji je Če Gevara vodio za vreme gerile u Boliviji.

 

97. Đorđević, Miodrag (urednik): “Fotografija kod Srba 1839-1989” (Š – 1775; DB – 03-254)

Izdanje: Galerija Srpske Akademije Nauka i Umetnosti, Beograd, 1991
Strane: 403
Cena: 1500 din.
Umetnost

Ova publikacija prati izložbu “Sto pedeset godina fotografije kod Srba” koja predstavlja rezultat višegodišnjeg rada grupe stručnjaka na projektu koji nosi karakteristike novog pristupa – tumačenja medija fotografije sa različitih tački gledanja. Ova publikacija, pored fotografija i kataloga, sadrzi i studijske tekstove koje je hronološki i prema užim specijalnostima obradilo dvadesetak autora. Na ovaj način se po prvi put u celini sagledava fotografsko stvaralaštvo Srba.

 

 

 

 


Izdanja na srpskom od 1 do 30 >>>

Izdanja na srpskom od 31 do 60 >>>
Izdanja na srpskom od 61 do 87 >>>

Izdanja na srpskom od 88 do 97 >>>

Izdanja na srpskom od 98 do 109 >>>

Izdanja na srpskom od 110 do 123 >>>

Izdanja na srpskom od 124 do 150 >>>

Izdanja na srpskom od 151 do 180 >>>

Izdanja na srpskom od 181 do 230 >>>

Izdanja na srpskom od 231 do 250 >>>

Izdanja na srpskom od 251 do 290 >>>

Izdanja na srpskom od 291 do 310 >>>

Izdanja na srpskom od 311 do 340 >>>


Izdanja na engleskom od 1 do 10 >>>
Izdanja na engleskom od 11 do 20 >>>

Izdanja na engleskom od 21 do 29 >>>

Izdanja na engleskom od 30 do 39 >>>

Izdanja na engleskom od 40 do 49 >>>

Izdanja na engleskom od 50 do 59 >>>

Izdanja na engleskom od 60 do 69 >>>

Izdanja na engleskom od 70 do 79 >>>

Izdanja na engleskom od 80 do 100 >>>

Izdanja na engleskom od 101 do 140 >>>

Izdanja na engleskom od 141 do 190 >>>

Izdanja na engleskom od 191 do 260 >>>

Izdanja na engleskom od 261 do 280 >>>

Izdanja na engleskom od 281 do 310 >>>


 


 

Foto Galerija


Kontakt

KNJIŽARA MAGELAN
OD 10.10.2016. KNJIŽARA MAGELAN JE ZATVORENA KAO REALAN PROSTOR, ALI U VIRTUELNOM PROSTORU I DALJE RADI. ZA INFORMACIJE O ANTIKVARNIM KNJIGAMA ILI IZDANJIMA MAGELAN PRESS-a POŠALJITE MAIL NA:
magelanpress@mts.rs
ILI
TEL 062 450 135

 

Knjizara Magelan na FB


Misli beogradskog antikvara

Misao 95
Beskrajni plavi krug, i u njemu zvezda. Seoba ima, smrti nema...
With so many counterfeiters on the market however, you may be a little breitling replica sale as to what to look for or how to go about selecting your replica watches sale. This article will highlight some of the things you need to keep in mind when you make the decision to purchase a replica watches. There are a variety of distinctions between the hosts of Hublot replica watches on the market. You want to look for a good warranty, good grade, weight of the rolex replica uk, gold and crystal quality, movements of the jewels, and the hacking signal. All of these elements will vary in a rolex replica sale, as will the price. You will see prices ranging from five or ten dollars, and going into the thousands. Locating a good rolex replica sale in a mid-sized price range will likely get you as many of the above mentioned features as possible.