Novosti

4
Nova izdanja
By MT Brongus | 4.10.2016.
KNJIŽARA MAGELAN DOBILA KNJIGE “VITA KOTORANIN, NEIMAR DEČANA” I “BOKA KOTORSKA I CRNA GORA”...
1
Izlog
By MT Brongus | 1.9.2016.
KNJIŽARA MAGELAN REDOVNO MENJA POSTAVKU IZLOGA NE BI LI SLUČAJNI PROLAZNICI ZASTALI...
30
Ekspedicija
By MT Brongus | 30.8.2016.
ČLANOVI BOKELJSKE EKSPEDICIJE USPEŠNO OPLOVILI BOKU KOTORSKU NA JEDRA I MOTOR, ZA MANJE OD 24 SATA. ...

Izdvajamo

 

Iz ponude Knjižare „Magelan“ sa velikim zadovoljstvom izdvajamo kolekciju starih i retkih knjiga na srpskom jeziku..

Linkovi

 

Sa ponosom Vam predstavljamo Web lokacije koje volimo i rado posećujemo...

Izdvajamo

Iz ponude Knjižare „Magelan“ sa velikim zadovoljstvom izdvajamo kolekciju starih i retkih knjiga na srpskom jeziku:.

 

Izdanja na srpskom od 61 do 87:

 

61. Novaković, Stojan: ,,Ustanak na dahije 1804''

Izdanje: Zadužbina Ilije M. Kolarca, Beograd
Strana: 208; ćirilica, tvrd povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 4 900 din.
Istorija.
Stojan Novaković ,,Ustanak na dahije 1804'' piše sto godina posle istorijskog događaja i posvećuje ga borcima palim za oslobođenje i vaskrs Srbije. U predgovoru neće zaboraviti da se osvrne na karakter tih junaka koji su u smrt krenuli bez ikakve namere da steknu slavu. Ideja dela je da se uz pomoć velikog broja izvora osvetli tok ustanka i da se ne izgubi istina koja je u do tada poznatim spisima neretko bivala zanemarena. Dolazi 1806. godina i Beograd se konačno smiruje pod vlašću Portinog čoveka i sa uređenjem feudalne autonomije.

 

62. Vels, H. Dž.: ,,Čovečanstvo, rad, blago – stanje i sreća roda ljudskoga'' (knjiga prva)                  

Izdanje: Narodno delo, Beograd
Strana: 561; ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 3 900 din.
Istorija.
Vels teži da otkrije tokove i razloge čovekovog delovanja. Delatnost ne dolazi sama od sebe i njeni temelji leže u radu, stvaranju, i destrukciji stvorenog. U cilju bolje budućnosti i jedinstva celog sveta trebalo bi otkriti stanje stvari koje vlada među ljudima i odgonetnuti zbog čega  su neke vrste delatnosti opstale, a neke ne. Jednostavno rečeno – istorija sveta je osnova nauke o životu. Vels smatra da je civilizacija uspela da dođe u tačku kada je konačno sposobna da pribegne samosagledavanju i da identifikuje promene koje su nastale zbog nje same. Čovek se polako kultivisao, pripitomljavao životinje, savladavao materiju i naučio da je koristi, napredovao u mehanizaciji. Nastao je novac, stvorile su se banke, razvija se industrija, čovek privređuje. Svest je počela da doseže jedan dobar nivo i da ide u pravom pravcu. Interesantna retrosprektiva viševekovnog razvoja čoveka.

                  

63. Vels, H. Dž. : ,,Čovečanstvo, rad, blago – stanje i sreća roda ljudskoga'' (knjiga druga)

Izdanje: Narodno delo, Beograd
Strana: 1017; ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 3 900 din.
Istorija.
Vels nastavlja svoju opservaciju istorije u korist budućnosti. Ispituje poslovanje bogatih svetskih porodica, njihova ulaganja i metode gomilanja novca. Rokfelerovi su primer gde jedna porodica doprinosi celoj državi. Vels se osvrnuo i na Edisonove pronalaske i na rukovanje tim patentima. Jaz između bogatih i siromašnih je ogroman, a Rusija ima ideju kako da ga ublaži - uz pomoć poljoprivrede. Naravno, za istoriju i za dalji napredak je bitno funkcionisanje državnih vlasti, a autor tvrdi da glavne mane njihovih sistema leže u strahu od inovacija i rizika. Najvažniji preduslov napetka je prosvećenost, a ona deluje i na polju položaja žena koje sad dobijaju vrlo bitnu ulogu u društvu. Svi ti elementi saznanja mogu biti i jesu korisni za dalji progres civilizacije, a Vels daje instrukcije kako ih treba iskoristiti.

 

64. Novaković, Stojan : „ Srbi i Turci XIV i XV veka „  ( istorijske studije o prvim borbama s najezdom turskom pre i posle boja na Kosovu )

Izdanje : Prosveta, Beograd, 1933.god.
Strana: 397; ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 4 900 din.
Istorija.
U predgovoru za ovu knjigu piše :
„ Srbi i Turci – su ne samo jedno od najboljih dela, koja su izašla iz pera Stojana Novakovića, nego su i jedno od najboljih dela cele naše istoriografske literature. Stojan Novaković je u ovoj svojoj raspravi u širokom zamahu postavio i rešio jedan od najzanimljivijih i najvažnijih, ali ujedno i najtežih problema naše istorije. To je problem postepenog propadanja srpskih i ostalih hrišćanskih država na Balkanskom Poluostrvu u srednjem veku, turskog širenja i zavojevanja i utvrđenja turske vlasti na celom Balkanskom Poluostrvu. Taj problem sadrži i prikazuje borbu na život i smrt dva sveta, dva principa, dve kulture, dve socijalne strukture, i ta je borba od početka do kraja puna zanimljivosti, puna interesa, puna tragičnosti....“

 

65. Novaković, Stojan : „ Srbi i Turci XIV i XV veka „ ( istorijske studije o prvim borbama s najezdom

turskom pre i posle boja na Kosovu )
Izdanje : Čupićeva zadužbina, Beograd, 1893.god.
Strana: 387; ćirilica, tvrd povez, stanje dobro, sa malo iskrzanim stranicama I koricama.
Cena: 3 900 din.
Istorija.
U predgovoru za ovu knjigu piše :
„ Srbi i Turci – su ne samo jedno od najboljih dela, koja su izašla iz pera Stojana Novakovića, nego su i jedno od najboljih dela cele naše istoriografske literature. Stojan Novaković je u ovoj svojoj raspravi u širokom zamahu postavio i rešio jedan od najzanimljivijih i najvažnijih, ali ujedno i najtežih problema naše istorije. To je problem postepenog propadanja srpskih i ostalih hrišćanskih država na Balkanskom Poluostrvu u srednjem veku, turskog širenja i zavojevanja i utvrđenja turske vlasti na celom Balkanskom Poluostrvu. Taj problem sadrži i prikazuje borbu na život i smrt dva sveta, dva principa, dve kulture, dve socijalne strukture, i ta je borba od početka do kraja puna zanimljivosti, puna interesa, puna tragičnosti....“

 

 

66. Novaković, Stojan : „ Balkanska pitanja i manje istorijsko – političke beleške o Balkanskom Poluostrvu 1886 – 1905 „

Izdanje : I. M. Kolarac, Beograd, 1906.god.
Strana : 559; ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena : 4 900 din.
Istorija.
Novaković, posle dvanaest godina napušta diplomatsku službu, i piše ovu knjigu u kojoj su sabrani raznovrsni članci  o Balkanskom Poluostrvu. U njoj ima članaka  koji su odšampani prvi put, ili prvi put na srpskom jeziku.
Knjiga sadrži sledeća poglavlja : S  Morave na Vardar. 26 – 28 oktobra 1886.; Dva dana u Skoplju. 14 – 15 – 16 jul 1905.; Pod zidinama Carigrada;Pod zidinama  Brusa; Carica Mara; Crkva Pantokratorova ( Zejrek – Džamija ) u Carigradu; Džamija Mehmed – paše Sokolovića (crkva Sv. Anastasije ) u Carigradu; Naselja Beograđana od 1521. godine u Carigradu i njihova crkva Uspenija Sv. Bogorodice; Bugarske škole po Makedoniji (1888); Zakonodavstvo i vladaoci srpski XIV veka i narodnosti u Makedoniji; Balkansko Poluostrvo i etnografski sporovi srpski, grčki i bugarski; Carigradska patrijaršija i pravoslavlje; Crkva i škola u nacionalnoj propagandi na Balkanskom Poluostrvu; Nov grčki spis o Makedoniji; Srpske i bugarske raspre povodom jednog bugarskog spisa o Hilandaru; Jedna statistika srednje Makedonije; Eparhijalnici Raško – Prizrenske i Skopske Eparhije za 1899.

 

67. Nenadović, Konstantin: ,,Život i dela velikog Đorđa Petrovića Kara – Đorđa, Vrhovnog Vožda, oslobodioca i  Vladara Srbije i život njegovi  Vojvoda i junaka kao gradivo za Srbsku istoriju od godine 1804 do 1813 i na dalje''
PRODATO

Izdanje: Štamparija Jovana N. Vernaja, Beč, 1883. god.
Strana: 519; ćirilica, sa ilustracijama, tvrd originalan povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 9 900 din.
Istorija.
Autor delo posvećuje Njegošu i svim borcima palim u ustanku. Srbi su narod sa bogatom istorijom i sva književna dela, manastiri, crkve – sve su to svedočanstva njihove slavne prošlosti. U predgovoru je dato obećanje da će ova knjiga biti napisana vođena istinom, a pisac sugeriše na Vukove netačne interpretacije prošlosti. Topola se poredi sa Trojom, jer sudbinski imaju isti put – obe su nekad bile male, a sada su se proslavile. Predstavljeno je Karađorđevo porodično stablo, opisano je detinjstvo i stupanje u austrijsku vojnu službu. Na mesto sultanovih ljudi dolaze dahije koje upravljaju janičarima i ugnjetavaju i srpski i turski živalj. U Srbiji se sprema opšta pobuna i prelomni momenat je pokušaj ubistva Karađorđa. U Orašcu se organizuje zbor, glas naroda bira Karađorđa za vožda i kreće se u oslobađanje gradova. Kasnije se opisuje organizacija političkog delovanja, a konačni događaj je ubistvo Karađorđa. Ono sto je karakteristično za ovo delo je da  se često neki istorisjki događaj prati narodnom pesmom ili predanjem.

 

68. Knežević, Božo:  ,,Principi istorije, knjiga prva – Red u istoriji''

Izdanje: Kraljevsko – srpska državna štamparija; Fond Dimitrija Nikolića Belje; Beograd; 1898. god.
Strana: 384; ćirilica, tvrd originalni povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 4 900 din.
Istorija.
Sve ide svojim redom i tom činjenicom se valja poslužiti pri osvetljavanju puta budućnosti. Priroda je nastala pre čoveka i shodno tome prirodno u čoveku ide pre humanog. Borba sa prirodom je osnova na kojoj je nastalo društvo. Ono bitno za ljudsku svest je spoznaja da je materija nastala pre apstrakcije i da su stvari bile prisutne i pre nego što se o njima počelo misliti. Autor ističe ono što mnogi zaziru da priznaju – lepo ide pre dobrog i istinitog. Ne treba poricati ljudsko u čoveku, naročito ako je sasvim očigledno da nesvesno ide pre svesnog sa napomenom da pre subjektivnog nastupiti objektivno, jer jedinka prvo posmatra svet oko sebe, pa tek onda sebe. Konačno, svaka stvar zavisi od drugih stvari, tj., od odnosa prema drugim stvarima i bez interakcije ona ne postoji. Takođe, svaka ideja, poredak, pravilo, (ne)pravda, bili ispravni ili ne, postojaće samo u određenom vremenu i prostoru i samo u tim koordinatama će moći da se izmeri njihova vrednost kao takva. Istorija se stvarala i stvaraće se na osnovu zaključaka o potrebama i težnje da se te potrebe namire, ali i da se stvori izvesna ravnoteža među njima.

 

69. Milićević, M. Đ.: ,,Kraljevina Srbija''

PRODATO

Izdanje: Kraljevsko – srpska državna štamparija, Beograd, 1884. god.
Strana: 478, ćirilica, tvrd originalni povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 7 900 din.
Istorija.
Milićević delo posvećuje  borcima palim za otadžbinu. Njima se ni imena ne znaju, a otišli su u smrt da bi neko drugi bolje živeo. Srbija je preživela dva, za nju vrlo bitna, rata sa Turskom – 1876. i 1877. godine. U drugom ratu je, zahvaljujući odličnoj strategiji kralja Milana, uspela da uveća svoju teritoriju za četiri okruga – niški, pirotski, vranjski i toplički. Autor prilaže statistički pregled svakog okruga pojedinačno – stanovnici, škole, požari, krađe, grla stoke... Naravno, obuhvaćen je i geografski položaj i karakteristike zemljišta. Spomenuta je svaka reka, planina, ruda, ali i ostaci nekadašnjih tekovina. Svaki okrug nosi određene karakteristike u govoru, igrama, odevanju. Nisu zanemarene ni ličnosti ,,bilo čime zaslužne'' pri formiranju okruga.

 

70. Tomaševski, B. V.: ,,Teorija književnosti. Poetika.''

Izdanje: srpska književna zadruga, Beograd, 1972. god.
Strana: 354; ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 1 900 din.
Književna kritika.
Boris Viktorovič Tomaševski poznati je ruski formalista. Pojam ,,formalizma'' dugo je bio ograničen mišljenjima da je on simbol preovladavanja forme nad sadržinom. Formalizam je zadao potragu za odgovorima na mnoga pitanja -  koja je funkciju jezika u književnom delu, zašto se jezik kao osnovno sredstvo književnog dela nije dovoljno ispitao, koje su to pojave koje se uočavaju u delu i postoje li neke sličnosti i razlike među njima. Tomaševski kao bitne oblasti izdvaja i retoriku, stilistiku, pesničku leksiku, sintaksu. Sve su to elementi bez čijeg poznavanja kvalitetno delo nikako ne može nastati. Tako, recimo, Puškin u svoje stihove ubacuje  francuske reči koje menjaju pojam za koji ne postoji reč u ruskom jeziku, a Ljermontov se služi lokalizmima, dijalektizmima. Brojne su metafore, asocijativne veze, red reči koji nije karakterističan u svakodnevnom, kolokvijalnom govoru. Metrika i versifikacija su poznate još od davnih dana, a motivi i varijacije motiva su nekad prepoznati u vremenski vrlo udaljenim delima. Tomaševski insistira na tim delovima moći jezika koji se valja poznavati i proučavati u korist dela.

 

71. Gavrilović, Mih. Dr: ,,Miloš Obrenović'' , knjiga druga (1821 – 1826)
PRODATO

Izdanje: Zadužbina I. Kolarca, Beograd, 1909. god.
Strana: 758; ćirilica, tvrd originalni povez, stanje odlično.
Cena: 3 900 din.
Istorija.
Prvi deo knjige obuhvata spoljnu politiku Miloševu u periodu od 1821. do 1826. godine – početak pregovora i grčki ustanak, prekid diplomatskih odnosa između Rusije i Porte, poslednji dani Marašlijina vezirstva, Srbija i rusko – turski odnosi, Germanova misija, Akermanska konvencija... U drugom i trećem delu je reč o srspko – turskoj upravi do 1826. godine, radu pravnih i političkih ustanova, radu spahija, porezima, Miloševom upravljanju i o bunama (buna Stevana Dobrnjca, Đakova buna...).  Četvrti deo ostavljen je za pojedinosti iz Miloševe privatnosti – žene u njegovom životu i udaja kćeri.

 

72. Nenadović, N. Konstantin: ,,Život i dela velikog Đorđa Petrovića Kara – Đorđa Vrhovnog Vožda, oslobodioca i  Vladara Srbije, život njegovi Vojvoda i junaka, kao gradivo za Serbsku Istoriju od godine 1804 do 1813 i na dalje'' (knjiga druga)

Izdanje: Štamparija Jovana N. Vernaja, Beč, 1884. god.
Strana: 842; ćirilica, sa ilustracijama, originalni povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 14 900 din.
Istorija.
Konstantin Nenadović, kapetan u vojsci Kraljevine Srbije, nazvaće svoje delo ,,životopisom''.  Srbija Karađorđevog doba broji 21 nahiju koje su se dalje delile na srezove. Nahijama su upravljale vojvode oko čijeg bega su se oduvek vodila istorijska naklapanja i neretko se provlačile neistine. Autor je želeo da precizira imena onih vojvoda koje su 1813. godine otišle iz Srbije u Austriju, a vratile se 1815., kao i onih koje su 1814. prebegle u Rusiju i iz nje došle 1830. i 1831. godine. Naravno, ne bi bilo pravedno zaboraviti one koji su ostali uz narod i junački se borili protiv Turaka. U Spomenici se nalaze imena članova Pravitelstvujuščeg Soveta, Velike škole, kapetani, junaci, mitropoliti... Životopis, pored naravno Karađorđeve biografije, dalje beleži život i rad viđenijih ljudi toga vremena – Dositeja,  Sime Milutinovića Sarajlije, Uzun- Mirka, Alekse Nenadovića, prote Mateje Nenadovića...

 

73. Đorđević, M. : „ Rečnik francusko – srpskohrvatski i srpskohrvatsko – francuski sa francuskom gramatikom „

Izdanje : Omladinska knjižara, Sarajevo 1952. god.
Strana : 592; latinica, tvrd povez, stanje prihvatljivo, potrebne nove korice.
Cena: 500 din.
Rečnik.

 

74. Gavrilović, Mih. Dr : ,,Miloš Obrenović''  (knjiga treća 1827 – 1835)
PRODATO

Izdanje: Zadužbina I. M. Kolarca, Beograd, 1912. god.
Strana: 627; ćirilica, tvrd originalni povez, stanje odlično.
Cena: 3 900 din.
Istorija.
Tri dela nose nazive prema tri središnja događaja – tri hatišerifa iz 1829., 1830., 1833. godine. Ostali događaji povezani  sa njima su – odnosi Miloša i Rusije, odnosi između Rusije i Porte, ulazak bosanske  vojske u Srbiju, Srbija i rusko – turski rat, ruski projekti koji uključuju Srbiju, debate o hatišerifima, turske paše u Srbiji....

 

75. Gavrilović, Mih. Dr : ,,Miloš Obrenović''  (knjiga prva 1813 – 1820)
PRODATO

Izdanje: Zadužbina I. M. Kolarca, Beograd, 1908. god.
Strana: 579; ćirilica, tvrd originalni povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 4 900 din.
Istorija.
Zabeleženi su događaji pre ustanka – Mir u Bukureštu,  pregovori Srbije i Turske 1812. – 1813. godine, nova turska uprava, Hadži – Prodanova buna.... Ustanak nosi zbivanja - borba sa Sulejman – pašom, pregovori prote Mateje s Rusijom i Austrijom, pregovori Srbije sa Kuršid – pašom i Marašli – pašom, ruska intervencija, mir između Miloša i Marašli – paše. Zatim slede počeci spoljašnje i unutrašnje politike (1816 – 1820) – Karađorđeva smrt, odnosi između Porte i Miloša, Stroganovi i Miloš, misija Mehmed – Esad – efendije....

 

76.Radonić, Jov. Dr: ,,Grof Đorđe Branković i njegovo vreme''
PRODATO

Izdanje: Državna štamparija Kraljevine Srbije, Beograd, 1911. god.
Strana: 771; ćirilica, tvrd originalni povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 3 900 din.
Istorija.
Posle pregleda domaćih i stranih izvora za delo, autor delo počinje precima, rođenjem i detinjstvom Đorđa Brankovića, a kasnije ide na događaje oko Porte i cara Leopolda, politike Rusije prema Srbiji, a tu je i Erdeljska vlada, opšta politička situacija u Evropi 1673. godine, politika Đorđa Brankovića, bitke kod Slankamena, stanje posle Karlovačkog mira.....

 

77. Ranke, Leopold: ,,Srbija i Turska u devetnaestom veku'' (preveo Stojan Novaković)

PRODATO

Izdanje: Parna štamparija Dim. Dimitrijevića, Beograd, 1892. god.
Strana: 558; ćirilica, tvrd originalni povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 9 900 din.
Istorija.
Ranke je poznat po istorijsko – umetničkoj osnovi dela, ali i po objektivnom sagledavanju činjenica i želji da što preciznije prikaže istoriju. Zainteresovan za Tursku i slovenske zemlje, upoznao se sa Kopitarom i Vukom i upravo Vukova građa  poslužila je ovoj knjizi.  Knjiga sadrži četiri dela:

-Istorija Srbije do 1842 (turske ustanove u Srbiji, nemiri, ustanak na dahije, sukob sa sultanom, odnosi Srbije i Evrope, Bukureški mir, vlada Miloševa, knez Mihailo....)

-Bosna prema reformama sultana Mahmuda II 1820 – 1832 (reforme, pobuna, vezir..)

-Ukrštanje zapadnih i istočnih poslova 1839 – 1841 (sultan Mahmud, odnosi između Engleske i Francuske...)

-Kneževina Srbija pod uticajem evropskih sila od 1842 (vlada Aleksandra Karađorđevića, druga vlada kneza Miloša, Mihailo Obrenović, bombardovanje Beograda, predaja gradova, smrt kneza Mihaila)

 

78. Popov, Nil: ,,Srbija posle Pariskoga mira'' (knjiga I, Sveto – andrejevska skupština 1858 – 1859 i ,,Srbija i Turska od 1861 do 1867'')

PRODATO

Izdanje: Državna štamparija, Beograd, 1872. god.
Strana: 131; ćirilica, tvrd originalni povez, stanje dobro (oštećena rikna).
Cena: 7 900 din.
Istorija.
Srbija ima veliku ulogu u sudbinama okolnih slovenskih zemalja, a istorija Srbije povezana je i zavisna od Rusije . Posle Pariskog mira na Srbiju dobijaju pravo da motre sve evropske zemlje, a ona sama posebno je dužna da ne preduzima korake bez saglasnosti Rusije. Posle Svetoandrejevske skupštine zbačeni su Karađorđevići. Obrenovići doživljavaju uspehe, a unutrašnja i spoljašnja politika Srbije menja se posle Rusko – turskog rata.


79. Ognjanović, Ilija : “ Priče i beleške iz života znamenitih Srba „

Izdanje: Srpska štamparija, Zagreb, 1900.god.
Strana : 175; ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena : 5 900 din.
Istorija, biografije.
Ove priče sakupio je Dr Ilija Ognjanović „ u znak velikog poštovanja prema svima onim milim i uvaženim pokojnicima našim, koji se u ovoj knjižici spominju“.
Priče su o : Milovanu Vidakoviću, Joakimu Vujiću, Đuri Daničiću, Đuri Jakšiću, Vuku Stefanoviću Karadžiću, Simi Milutinoviću, Lukijanu Mušickom, Ljubomiru Nenadoviću, Matiji Nenadoviću, Branku Radičeviću, Korneliju Stankoviću, Milici Stojadinović, Jovanu Subotiću, Savi Tekeliji i drugima.

 

80. Bjelanović, Sava : „ Kroz Slavenske zemlje -  uspomene i bilješke s puta „

Izdanje : Štamparija Špire Artale, Zadar, 1897.god.
Strana : 272; ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena : 7 900 din.
Putopis.
Ovaj putopis počinje opisom putovanja od Zadra do Beča, zatim od Beča do Karlsbada, preko Praga, Budimpešte,  Beograda tj.  Biograda kako kaže pisac, do Vranjske Banje.

 

81. Kalaji, Venijamin : „ Istorija Srpskoga naroda „  ( deo prvi )

PRODATO

Izdanje :  Petar Đuričić, Beograd, 1882.god.
Strana : 149; ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena : 9 900 din.
Istorija.
Knjiga obuhvata period od seobe Srba do propasti srpske države :

-Stanje ilirsko – tračkog poluostrva za vreme doseljenja srpskoga naroda

-Od doseljenja srpskoga naroda do osnivanja kraljevstva

-Dinastički razvitak države

-Sjajno doba srpske države

-Opadanje i propast srpske države

 

82. Maršićanin, Božo: ,,Upraviteljeve beleške, od veridbe do smrti kralja Aleksandra''
PRODATO

Izdanje: Štamparija  D. Dimitrijevića, Beograd, 1907. god.
Strana: 165 + 186 + 16; ćirilica, tvrd povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 2 900 din.
Istorija.
Pisac ove knjige je i učesnik događaja koje kroz formu dnevnika opisuje. Kralj ga postavlja na mesto ,,upravnika Beograda.'' U zemlji se, zbog veridbe kralja Aleksandra i Drage Mašin, spremaju nemiri i počinju političke zavrzlame. Vlada se reformiše, smenjuju se ministri koji nisu po volji kraljevoj, a Aleksandrov i Milanov sukob oko izbora verenice, nerotkinje i dvorske dame, dobija sve veće razmere. Božo Maršićanin upozorava na zaveru i spremanje atentata u cilju ,,spasavanja Srbije od kraljice.'' Atentat se konačno i dešava jedne noći, a pisac pukim slučajem izbegava smrt.

 

83. Manojlović, Dr Gavro: ,,Povijest starog orijenta, od najstarijih vremena do u jedanaesto stoljeće prije Isusa’’ (knjiga prva)

Izdanje: Matica hrvatska, Zagreb, 1923. god.
Strana: 597; latinica, tvrd povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 1 900 din.
Istorija.
Knjiga ima četiri dela:

-Od Hiksa do Filista i od kralja Mina do kralja Prijama: El – Amarinsko doba, Egejsko more i vrhunac i pad egipatskih carstava.

-Egipat pre kralja Mene i posle Mene: Egipat staroga i srednjeg veka.

-Zemlje i kultura na Eufratu i Tigru: Sumerci, Semiti, vera, nauka.

-Politička istorija prednje Azije od najstarijih vremena do XII veka pre Isusa: Hamurabijeva dinastija, unutražnji život, vlast.

 

84. Popović, J. Dušan: ,,O hajducima’’ (prvi deo)

PRODATO
Izdanje: Narodna štamparija, Beograd, 1930. god.
Strana: 158; ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 2 900 din.
Istorija.
Istorija se nije temeljno bavila prošlošću hajduka, te je građu za delo bilo izuzetno teško prikupiti. Autor je tragove tražio u memoarima, putopisima, natpisima, zapisima, narodnoj književnosti. Opisani su život i rituali hajduka koji se bore protiv zlikovaca i skrenuta je pažnja da oni ne moraju nužno nositi negativnu konotaciju, već i da ima onih koji se bore za pravdu.

 

85. Rabar,Ivan: ,,Poviest najnovijega vremena, od godine 1815. do godine 1878.''

Izdanje: Matica hrvatska, Zagreb, 1898. god.
Strana: 527; latinica, tvrd povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 2 900 din.
Istorija.
Knjiga obuhvata istoriju Španije, Italije, Nemačke, Pruske, kongrese, prevrate, smene vlasti u evropskih zemljama, kao i  Francusku revoluciju 1848. godine, Krimski rat, ujedinjenje Italije, političko i društveno uređenje Amerike, Francusko – nemački rat, Rusko – turski rat, Bečki kongres.

 

 86. Pantelić, Dr Dušan: ,,Beogradski pašaluk posle Svištovskog mira 1791 – 1794''
PRODATO

Izdanje: Grafički zavod ,,Makarije'', Beograd, 1927. god.
Strana: 202; ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 2 900 din.
Istorija.
Knjiga je podeljena na period pre ustanka i na deo o prilikama u Beogradskom pašaluku. Svištovski  mir je ,,polazna tačka'' događaja koje pisac opisuje, jer sa njima prestaju sukobi između Austrije i Turske, a zbog kojih ni Srbija nije imala mira. Janičari su ušli, ali i izgnani iz Beogradskog pašaluka i posle njihovog odlaska uvedene su nove uredbe koje su donele određene povlastice toj oblasti.

 

87. Đorđević, Dr Tihomir : ,,Srpski etnografski zbornik - Život i običaji narodni, arhivska građa za zanate i esnafe u Srbiji od Drugog ustanka do Esnafske uredbe 1847. odine''

Izdanje: Štamparija ,,Sv. Sava'', Beograd, 1925. god.
Strana: 305; ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 3 900 din.
Istorija.
Autor vrlo detaljno opisuje stanje zanata pod knezom Milošem – tu su moleri, kujundžije, berberini, kolari, dunđeri, kolari...Estafi su zanatlijske organizacije koje su u ono vreme bile jedna od najvažnijih spona u radu i životu gradova i varošica. Izuzetna knjiga socijalne istorije.

 

 

 

Izdanja na srpskom od 1 do 30 >>>

Izdanja na srpskom od 31 do 60 >>>
Izdanja na srpskom od 61 do 87 >>>

Izdanja na srpskom od 88 do 97 >>>

Izdanja na srpskom od 98 do 109 >>>

Izdanja na srpskom od 110 do 123 >>>

Izdanja na srpskom od 124 do 150 >>>

Izdanja na srpskom od 151 do 180 >>>

Izdanja na srpskom od 181 do 230 >>>

Izdanja na srpskom od 231 do 250 >>>

Izdanja na srpskom od 251 do 290 >>>

Izdanja na srpskom od 291 do 310 >>>

Izdanja na srpskom od 311 do 340 >>>


Izdanja na engleskom od 1 do 10 >>>
Izdanja na engleskom od 11 do 20 >>>

Izdanja na engleskom od 21 do 29 >>>

Izdanja na engleskom od 30 do 39 >>>

Izdanja na engleskom od 40 do 49 >>>

Izdanja na engleskom od 50 do 59 >>>

Izdanja na engleskom od 60 do 69 >>>

Izdanja na engleskom od 70 do 79 >>>

Izdanja na engleskom od 80 do 100 >>>

Izdanja na engleskom od 101 do 140 >>>

Izdanja na engleskom od 141 do 190 >>>

Izdanja na engleskom od 191 do 260 >>>

Izdanja na engleskom od 261 do 280 >>>

Izdanja na engleskom od 281 do 310 >>>


 


 

Foto Galerija


Kontakt

KNJIŽARA MAGELAN
OD 10.10.2016. KNJIŽARA MAGELAN JE ZATVORENA KAO REALAN PROSTOR, ALI U VIRTUELNOM PROSTORU I DALJE RADI. ZA INFORMACIJE O ANTIKVARNIM KNJIGAMA ILI IZDANJIMA MAGELAN PRESS-a POŠALJITE MAIL NA:
magelanpress@mts.rs
ILI
TEL 062 450 135

 

Knjizara Magelan na FB


Misli beogradskog antikvara

Misao 95
Beskrajni plavi krug, i u njemu zvezda. Seoba ima, smrti nema...