Novosti

4
Nova izdanja
By MT Brongus | 4.10.2016.
KNJIŽARA MAGELAN DOBILA KNJIGE “VITA KOTORANIN, NEIMAR DEČANA” I “BOKA KOTORSKA I CRNA GORA”...
1
Izlog
By MT Brongus | 1.9.2016.
KNJIŽARA MAGELAN REDOVNO MENJA POSTAVKU IZLOGA NE BI LI SLUČAJNI PROLAZNICI ZASTALI...
30
Ekspedicija
By MT Brongus | 30.8.2016.
ČLANOVI BOKELJSKE EKSPEDICIJE USPEŠNO OPLOVILI BOKU KOTORSKU NA JEDRA I MOTOR, ZA MANJE OD 24 SATA. ...

Izdvajamo

 

Iz ponude Knjižare „Magelan“ sa velikim zadovoljstvom izdvajamo kolekciju starih i retkih knjiga na srpskom jeziku..

Linkovi

 

Sa ponosom Vam predstavljamo Web lokacije koje volimo i rado posećujemo...

Izdvajamo

Iz ponude Knjižare „Magelan“ sa velikim zadovoljstvom izdvajamo kolekciju starih i retkih knjiga na srpskom jeziku:.

 

Izdanja na srpskom od 291 do 310:

 

 

291. Kažić, Dragoljub: „Elementarna tehnika fotografije“ (Š – 6872; DB – 01-998)
Izdanje: Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1987.
Strana: 337
Cena: 1500 din
Fotografija

Polazeći od savremene fotografske prakse, za koju je karakteristična koncepcija fotografskog viđenja i snimanja, dok se laboratorijski procesi obavljaju najčešće standardno, u knjizi je primaran značaj dat optici, konstrukcijama kamera i objektiva, načinu i uslovima pod kojima u kameri nastaje slika, potom hemijskoj registraciji slike na fotografskoj emulziji. Knjiga nema teorijskih pretenzija ni u estetskom ni u tehnološkom smislu. Usmerena je na to da savremenom umetniku-grafičaru, grafičkom dizajneru, umetniku-fotografu, izloži obaveštenja o osnovama optičkog i hemijskog fotografskog procesa.

 

292. Hedgecoe, John: „Foto-priručnik“ (Š – 6939; DB – 07-064)

Izdanje: Mladost, Zagreb, 1978.
Strana: 351
Cena: 1000 din
Fotografija

Foto-priručnik objašnjava kompletno područje fotografije – od osnova snimanja, razvijanja i kopiranja fotografija, do savremenih vidova kao što je kompozicija, rad u ateljeu i tehnike u mračnoj komori.
Autor ove knjige objašnjava jasno i sažeto osnovne tehnike fotografisanja, sve postupke pri izradi fotografije i detaljno opisuje potrebnu opremu. Autor daje sve mogućnosti pojedine teme – principe ali i efekte nastale kršenjem tih principa: pokazuje kako da mirno držite foto-aparat, ali i kako da ga pomerate da biste postigli posebne efekte – pokazuje npr. Kako da izbegnete odsjaj objektiva, ali i kako da ga upotrebite za dobijanje začuđujućih zrakastih efekata na fotografijama.

 

293. Hedgecoe, John: „Sve o fotografiji i fotografiranju“ (Š – 6851; DB – 01-977)
Izdanje: Mladost, Zagreb, 1977
Strana: 253
Cena: 1500 din
Fotografija

Ako želite da postanete dobar fotograf, u ovoj knjizi ćete naći kompletan fotografski priručnik. Naći ćete detaljna tehnička uputstva i korisne savete koji će vam pomoći da razvijete sopstveni stvaralački stil.  „Sve o fotografiji“ približava visoko profesionalnu studiju potrebama svakog foto-amatera.  Važni koraci ka boljem fotografisanju, kao što autor nastoji da pokaže, su veća moć percepcije, sposobnost uočavanja vizuelnih elemenata koji sliku čine kvalitetnom i faktora koji stvaraju dobru kompoziciju.
Deo knjige obrađuje specijalne tehnike – fotografiju pokreta, makro fotografiju, snimanje noću – objašnjava postizanje posebnih efekata pomoću raznih fotoaparata, objektiva, filtera.

 

294. Gernsheim, Helmut i Alison: „Fotografija – sažeta istorija“ ( Š – 6741; DB – 01-867)
Izdanje: Jugoslavija, Beograd, 1973.
Strana: 316
Cena: 1000 din
Fotografija

Helmut Gernsheim je poznato ime u svetu fotografije – i kao fotograf i kao autor mnogih zapaženih knjiga o fotografiji. U ovom delu, koje je napisao sa svojom suprugom, na saćeti način evocirana je istorija fotografije, kao tehnike i kao umetnosti.  Dok je u prvom delu knjige živo prikazana evolucija fotografske tehnike, od njene predistorije, preko naglog razvoja u devetnaestom veku pa sve do našeg vremena, drugi deo knjige posvećen je umetničkim dostignućima fotografije. Posebnu vrednost knjige predstavlja izbor uvrštenih ilustracija – prava antologija fotografije od početaka do danas.

 

295. Bailey, Adrian; Holloway, Adrian: „Sve o fotografiji u boji“ (Š – 6859; DB – 01-985)
Izdanje: Mladost, Zagreb, 1979.
Strana: 215
Cena: 1900 din
Fotografija

„Sve o fotografiji u boji“ prikazuje istoriju fotografije sve do savremene kreativne fotografije u boji. Sadrži i upute kako da odaberete odgovarajući fotoaparat i odgovarajući pribor i filmove. Ovde ćete naći objašnjenja o kvalitetu boje i načinu korišćenja njenog impresivnog „govora“. Knjiga takođe obuhvata najosnovnije postupke pri fotografisanju, upućuje kako da izrazite  ono najbolje kod objekta koji snimate, bez obzira na to šta ste odabrali. Konačno, tu je i vodič kroz razne faze razvijanja i povećavanja, sa eksperimentalnim efektima za one koji vole istraživanja, kao i detalji specijalizovanog pribora i tehnika.

 

296. Vargas Ljosa, Mario: „Don Rigobertove beležnice“ (Š – 5552; DB – 04-046)
Izdanje: Politika/Narodna knjiga, Beograd, 2004.
Strana: 318
Cena: 200 din
Beletristika

Don Rigoberto je hedonista, erotoman, čovek čijim privatnim životom vladaju najegzotičnije maštarije. Dosadni radni dani, koje provodi na poslu direktora osiguravajućeg društva, služe mu tek da podupru njegovu sklonost ka slikarstvu, kniževnosti i potrazi za uživanjima. „Don Rigobertove beležnice“, smeštene u savremenu Limu, pripovedaju klasičnu priču Marija Vargasa Ljose o umetnosti i žudnji. Ovo je dugo čekani nastavak romana „Pohvala pomajci“.

 

297. Bučevac, Jelenko: „Zlatibor u ratu i revoluciji“ (Š – 5923; DB – 04-411)
Izdanje: Opštinski odbor SUBNOR Čajetina, 1981.
Strana: 405
Cena: 400 din
Istorija

Autori ove publikacije su pokušali da prikažu razvoj oružanog ustanka protiv fašističkog okupatora i domaćih sluga, oslobodilačkog rata i socijalističke revolucije, uglavnom realno, ponegde i u detaljima, pa se na nekim stranicama javljaju širi opisi koji doprinose rasvetljavanju određenih događaja. Autori nisu imali nameru dapruže neku vrstu istorijske sinteze o razvoju ovog kraja, niti da napišu detaljnu hroniku. Zamisao autora i organizatora  bila je da se prouče i hronološki sistematizuju odrežene raspoložive činjenice i dokumenta, na taj način prezentira istorijski pregled događaja, isti učini dostupnim našoj javnosti i pokaže kako se narod u ovom kraju, pod rukovodstvom Komunističke partije Jugoslavije, borio u najstrašnijim uslovima i kako je ostvario nemoguće.

 

298. Bakarić, Vladimir: „Društvene klase, nacija i socijalizam“ (Š – 2982; DB – 06-714)
Izdanje: Školska knjiga, Zagreb, 1976.
Strana: 250
Cena: 900 din
Istorija

Vladimir Bakarić je u jugoslovenskom komunističkom pokretu jedan od najistaknutijih političkih rukovodilaca, istraživača i teoretičara, koji se u revoluciji i u čitavom posleratnom razdoblju posebno bavio i nacionalnim pitanjem.
Prihvatajući se sastavljanja ove zbirke tekstova Vladimira Bakarića o klasnom i nacionalnom pitanju, kao i pitanju izgradnje samoupravne socijalističke zajednice, sastavljači su želeli da predoče brojnim zainteresovanim čitaocima razmatranja i poglede koji su i instruktivni u smislu marksističke orijentacije i podsticajni u smislu novih, produbljenih istraživanja spomenutih pitanja.

 

299. Todić, Milanka: „Istorija srpske fotografije“ (Š – 791; DB – 02-907)
Izdanje: Prosveta, Beograd, 1993.
Strana: 207
Cena: 2000 din
Fotografija

Delo Istorija srpske fotografije od 1839. do 1940. završeno je 1989. godine i postalo je tako još jedan učesnik planetarnog slavlja u čast stopedesetogodišnjice zvaničnog otkrića fotografije. Kako je namera autora bila da predstavi  napore srpske fotografije, u prvom veku postojanja, da kameru i fotografsku sliku  upotrebi kao sredstvo kreativnog izražavanja, ništa u prvobitnom rukopisu disertacije nije dopunjavano niti menjano, pa se dela objavljena posle 1989. godine ne koriste. Knjiga sadrži veliki broj fotografija iz 19. veka.

 

300. Najpol, V. S: „Pola života“ (Š – 5550; DB – 04-045)
Izdanje: Politika/Narodna knjiga, Beograd, 2004.
Strana: 299
Cena: 200 din
Beletristika

Roman „Pola života“ po mnogo čemu je tipično delo V. S. Najpola: po osnovnoj problematici odnosa kolonija i nekadašnje imperije, po zanimanju za sudbinu običnog čoveka zavhaćenog vrtlogom globalnih istorijskih promena i poremećaja, po spoju izrazito individualnih problema (anti) heroja Vilija Čandrana, indijca, koji će sa Indijskog potkontinenta dospeti do Londona. Veliki deo romana bavi se Vilijevim životom u neimenovanoj afričkoj zemlji, gde pratimo i promenu njegove socijalne pozicije, raznovrsna iskustva življenja u jednom drugačijem svetu, ali i njegovu odluku da napusti zemlju koja se pretvara u poprište crnačkog obračuna sa belcima.

 

301. Fokner, Vilijam: „Divlje palme“ (Š – 7106; DB – 07-231)
Izdanje: Prosveta, Beograd, 1966.
Strana: 308
Cena: 400 din
Beletristika

Ova knjiga se smatram jedinim Foknerovim romanom posvećenim isključivo ljubavi. Povest dvoje ljubavnika, Harija i Šarlote, žene koja napušta muža i odlazi sa voljenim čovekom, pretvara se u ovom delu u izuzetnu, potresnu i snažnu dramu o strasti, nedozvoljenoj ljubavi, , o tećnji ka ukidanju svega uobičajenog što devalvira najjača čovekova osećanja vodeći ih ustaljenim putevima malograđanskih ideala. Foknerovi ljubavnici u punom sukobu sa društvenim konvencijama, menjaju sredinu i sredine, krstare prostranstvima Amerike, bežeći ne samo od uslova jedne civilizacije koja guši ljubav, već i od „zupčanika navika“; oni ne žele da izgube svoju ljubav „meljući žito u mlinu među robovima“. Veliki pisac je ovo potresno delo o strasti i ljubavi, o čovekovoj gladi „za neprolaznim istinama srca“ i čistim, snažnim emocijama, stvarao jednostavnijom, pristupačnijom tehnikom no što je to slučaj sa njegovim drugim delima.

 

302. Petrović, Vidosav: „Ratna prestonica Niš“ (Š – 6809; B – 01-935)
Izdanje: Gradina, Niš, 1996.
Strana: 319
Cena: 800 din
Istorija

Bogata memoarska građa o Nišu kao ratnoj prestonici Srbije, 1914. i 1915. godine, upravo sadržana u ovom zborniku, umnogome bitno nadilazi i proširuje saznanja koja nam je istorija do sada ponudila. Po tome, međutim, koliko su korišćena od nauke, ova svedočenja i uspomene, bez sumnje, predstavljaju njeno značajno izvorište. No. Budući da su to ispisi očevidaca i učesnika najrazličitijih događaja, neretko prožeti sudovima i emocijama, reč je, očigledno, o svojevrsnoj, autohtonoj građi, koja savremenom čitaocu projektuje mnogo složeniju i kompleksniju sliku prestonog Niša u prvom svetskom ratu.

 

303. Dedijer, Vladimir: „Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita I“ (Š – 6811; DB – 01-937)
Izdanje: Mladost, Zagreb, 1980.
Strana: 678
Cena: 1000 din
Biografija

Ovaj tom predstavlja reprint-izdanje već objavljene knjige PRILOZI ZA BIOGRAFIJU JOSIPA BROZA TITA iz 1953. godine  s mnogim kod nas još neobjavljenim dodacima. To je u prvom redu autobiografski tekst, koji je Tito napisao 1952.godine, zasnovan na glavnim delovima PRILOGA. Taj njegov tekst objavljen je u više zemalja na stranim jezicima, a sada se prvi put daje u našem prevodu.  U prvom tomu su takođe obuhvaćene pojedine glave iz nekih inostranih izdanja kojih nije bilo u srpskohrvatskom izdanju. Knjiga obuhvata period od dolaska porodice Broz u Zagorje do Titovog sastanka sa Palmirom Toljatijem 1946.godine.

 

304. Lalević, Dušan: „Hoću da svedočim – zapisi iz logora Dahau“ (5953; DB – 04-441)
Izdanje: Kulturni centar Ivanjica, 1982.
Strana: 182
Cena: 800 din
Istorija

U delu „Hoću da svedočim“, opisujući brojne likove ljudi sa kojima je dospeo u logor, kao i onih koje je tamo sreo i u logorskim mukama upoznao, dr Lalević, ustvari, govori o uslovima života i mučenjima u ovom logoru, o pljački, skidanju veštačkih vilica sa zlatnim zubima, oduzimanju vrednih predmeta....Govori o gladovanju i umiranju od gladi, o raznim vrstama ubijanja i uništavanja ljudskih bića koja su u ovim uslovima predstavljala samo broj.
Posebna vrednost ovog dela je mogućnost praćenja političke orijentacije i ponašanja mladih ljudi koji, nadahnuti ciljevima i stremljenjima narodnooslobodilačke borbe, ni u najtežim uslovima kakvi su bili u logoru dahau, ne odustaju od njih svesno rizikujući svoj život.

 

305. Gavrilović, Slavko: „Iz istorije Srba u Hrvatskoj, Slavoniji i Ugarskoj XV – XIX vek“ (Š – 4310; DB – 02-368)
Izdanje: Filip Višnjić, Beograd, 1993.
Strana: 335
Cena: 2000 din
Istorija

Knjiga počinje studijom koja treba da pokaže da borba Srba protiv Turaka nije prestala gubitkom sopstvene srednjovekovne države, nego je produžena na širem podunavsko-panonskom prostoru u sklopu odbrane koju su sprovodili ugarski kraljevi, vlaške i erdeljske vojvode, i najzad, austrijski habsburški vladari.  U knjigu su ušle i analitičko-sintetičke studije o Srbima u 18. veku. Kulturnom i političkom razvitku Srba u Ugarskoj od kraja 18. do sredine XIX veka u knjizi su posvećene tri studije kroz koje se može videti kojim su kulturnožprosvetnim ustanovama Srbi raspolagali, koji su bili oblici mađarizacije i kakav je otpor pružan tom vidu odnarođavanja Srba.

 

306. Jovanović, Miodrag: „Srpsko crkveno graditeljstvo i slikarstvo novijeg doba“ (Š – 3799; DB – 06-075)
Izdanje: „Kalenić“ i Društvo istoričara umetnosti Srbije Beograd, 1987.
Strana: 254
Cena: 1000 din
Umetnost

Jovanović u formi odmerenog estetičkog traktata ukazuje na osobenosti srpske crkvene umetnosti posle prelomne 1690.godine. Pri tome, on posebno pažljivo razmatra ključna pitanja odnosa crkve prema: srednjovekovnom duhovnom i umetničkom nasleđu, tradiciji u celini, kao i prema bitnim a nerešenim problemima pravoslavlja. Upravo zahvaljujući tome, Jovanovićeva knjiga, viđena u svetlosti aktuelne poetike postmoderne umetnosti, dobija poseban značaj. Naime, ona pruža čvrstu osnovicu na kojoj može da se pristupi rešavanju dugotrajne i duboke krize kriterijuma u srpskoj crkvenoj umetnosti, kako u teoriji tako i u praksi.

 

307. Dostojevski, Fjodor: „Zapisi iz mrtvog doma“; „Zapisi iz podzemlja“ (Š – 5858; DB – 04-255)
Izdanje: Rad, Beograd, 1970.
Strana: 422
Cena: 400 din
Beletristika

 

Zapisi iz mrtvog doma - Knjiga je zbirka slabo povezanih činjenica i događaja vezanih za život u sibirskom zatvoru, više organizovanih oko „teme“ nego kao neprekidna priča. Sam Dostojevski je proveo četiri godine u jednom od tih sibirskih zatvora, nakon što je osuđen za svoje učešće u Kružoku Petraševskog. To iskustvo mu je omogućilo da veoma autentično opiše uslove zatvorskog života kao i karaktere zatvorenika.. U ovom romanu on prati život Aleksandra Petroviča, čije je zapise fiktivni autor pripovesti našao posle njegove smrti. Dostojevski je u ovom delu opširno opisao život sibirskih zatvorenika, kao i uticaj crkve i aristokratije.

Zapisi iz podzemlja jedan je od prvih romana koje je Dostojevski napisao nakon devetogodišnjeg izgnanstva i predstavlja odu antropološkom pesimizmu, vrhunac piščeve vešte analize kompleksnosti unutrašnjih konflikata i ljudske psihe. Zapisi su koncipirani u vidu esejističkih dijaloga autora sa neimenovanim sabesednicima, kao i u vidu anegdota iz piščevog života koje za cilj imaju da pojačaju vizuelnu i zagušljivu sliku podzemlja. Tipičan junak Dostojevskog sa sobom nosi dobro znane osobine promašenosti i težnje za napoleonističkom slikom u očima drugih, jer je po sopstvenom poimanju odveć „knjiški i obrazovan“, daleko iznad svojih neprijatelja i svestan svoje umne nadmoći. Uprkos tome, ophrvan neuspehom i kukavičlukom, on podleže preziru onih koje i sam prezire i u gorkoj čaši poniženja pronalazi slast i užitak u osećanju bezvrednosti i ništavila.

 

308. Makarti, Kormak: “Put” (Š – 2362; DB – 04-020)
Izdanje: Beobuk, Beograd, 2007.
Strana: 295
Cena: 500 din
Beletristika

Ova knjiga je prvo veliko remek-delo generacije globalnog zagrevanja, američki klasik koji bez sumnje Makartija čini kandidatom za Nobelovu nagradu za književnost.
Otac i sin kroz spaljenu Ameriku koračaju prema obali. U opustošenom predelu ništa se ne pomera sem pepela na vetru. Nemaju ništa osim jednog pištolja kojim se brane od ljudi duž puta, odeće na sebi, kolica nađene hrane – i jedan drugog. Uprkos svemu Put je roman o nežnosti. Zastrašujuć i lep. Govori o nama, o onom najlepšem i najgorem u ljudskom biću.

 

309. Paunić, Dragutin I Đorđević, Milija: “Tri sile pritisle Srbijicu” (Š – 5610; DB – 04-105)
Izdanje: Narodna knjiga, Beograd, 1988.
Strana: 342
Cena: 400 din
Istorija

Najlepše stranice ove knjige ispunjene su primerima drevne etike. Usred ratnog vrtloga i užasa, patrijarhalni čovek nastoji da sačuva svoju dušu. Iako se kroz Albaniju nemilosrdno ostavljaju nemilosrdni i ranjeni, čak i oni najbliži, knjiga pruža i primere suprotne vrste. Briga o drugome i drugarstvo provlače se kroz mnoga kazivanja. “Mi vojnici smo se voleli. Postavljani su parnici pa kad jedan pogine onaj drugi da zapiše i sahrani. Čim jedan ostane sam, on odmah traži parnika”, kazuje Radosav marković jedinstven podatak koji ,po svemu sudeći, dosad nije zabeležen. Dragomir Đorđević na frontu ugovara da se ženi nepoznatom sestrom svog druga, ako preživi, i to posle rata ispunjava.

 

310. Jovanović, Zoran M: “Aleksandar Deroko” (Š – 3809; DB – 04-617)
Izdanje: Zavod za zaštitu spomenika culture, Beograd, 1991.
Strana: 120
Cena: 1000 din
Biografija

Aleksandar Deroko je delotvornim iskazima kao umetnik, arhitekta, istraživač srpske kulturne prošlosti. Pedagog i pisac pružio dokaza o svojoj višestrukoj darovitosti, ali je istovremeno ostao zapamćen kao osobena i vedra ličnost koja je plenila svojim šarmom i duhom.  Prvi krupan i smeo korak kojim se uspešno započinje kritična i pouzdana valorizacija njegovog višestranog stvaralaštva učinio je talentovani istoričar Zoran Jovanović.  Pred nama je njegova nevelika knjiga nastala kao ishod istraživanja života I rada A. Deroka, zasnovanih na metodama istorije umetnosti. Ovom knjigom Derokovo delo je zahvaćeno u svim onim vidovima koji ga čine relevantnim za našu kultutu, umetnost i nauku.Izdanja na srpskom od 1 do 30 >>>

Izdanja na srpskom od 31 do 60 >>>
Izdanja na srpskom od 61 do 87 >>>

Izdanja na srpskom od 88 do 97 >>>

Izdanja na srpskom od 98 do 109 >>>

Izdanja na srpskom od 110 do 123 >>>

Izdanja na srpskom od 124 do 150 >>>

Izdanja na srpskom od 151 do 180 >>>

Izdanja na srpskom od 181 do 230 >>>

Izdanja na srpskom od 231 do 250 >>>

Izdanja na srpskom od 251 do 290 >>>

Izdanja na srpskom od 291 do 310 >>>

Izdanja na srpskom od 311 do 340 >>>


Izdanja na engleskom od 1 do 10 >>>
Izdanja na engleskom od 11 do 20 >>>

Izdanja na engleskom od 21 do 29 >>>

Izdanja na engleskom od 30 do 39 >>>

Izdanja na engleskom od 40 do 49 >>>

Izdanja na engleskom od 50 do 59 >>>

Izdanja na engleskom od 60 do 69 >>>

Izdanja na engleskom od 70 do 79 >>>

Izdanja na engleskom od 80 do 100 >>>

Izdanja na engleskom od 101 do 140 >>>

zdanja na engleskom od 141 do 190 >>>

Izdanja na engleskom od 191 do 260 >>>


 


 

Foto Galerija


Kontakt

KNJIŽARA MAGELAN
Makenzijeva 51
(Koče Kapetana 2)
11000 Beograd
Tel: 011-245 0 365
062-450 135
knjizara@knjizaramagelan.com
Radno vreme: Radnim danom od 11-19h; Subotom od 10-14h

 

Knjizara Magelan na FB


Misli beogradskog antikvara

Misao šezdeset i šest
Ljudi bi da donesu knjige i prodaju po ceni koja njima treba. Ne vole da naprave spisak. Nemaju formiranu cenu, ali bi voleli da bude viša. “Knjige su malo ispodvlačene”, a ona raskupusana kao glavica na pijaci. Svako gleda svoju računicu. I onda sam jednom morao da kažem:”I da mi poklonite ove knjige, ne vredi. Niko ih nikad neće tražiti.” Ipak ja nisam čuvar netraženih knjiga, nego prodavac željenih knjiga. Mada, možda i neke koje mislim da su tražene, na kraju budu ipak samo čuvane. Time will tell.

Finding a friend who wears rolex replica uk is not big deal. Most of the people do wear such watches nowadays. These low priced replica watches uk offer each and everyone to purchase one. Do you know the basics of global fashion? If yes, then you must be aware with the importance of rolex replica sale in modern fashion. Yes, it’s true that different fashion accessories play an important and decisive role in portraying unique and individual fashion sense. Some fashion accessories like breitling replica uk has their own unique place in modern fashion. Every fashion lover is obsessed with the charm and style of designer replica watches sale. Rolex has a distinct identity in premium luxury watches segment. All replica watches sale are symbol of extreme craftsmanship with quality beyond comparison.