Novosti

4
Nova izdanja
By MT Brongus | 4.10.2016.
KNJIŽARA MAGELAN DOBILA KNJIGE “VITA KOTORANIN, NEIMAR DEČANA” I “BOKA KOTORSKA I CRNA GORA”...
1
Izlog
By MT Brongus | 1.9.2016.
KNJIŽARA MAGELAN REDOVNO MENJA POSTAVKU IZLOGA NE BI LI SLUČAJNI PROLAZNICI ZASTALI...
30
Ekspedicija
By MT Brongus | 30.8.2016.
ČLANOVI BOKELJSKE EKSPEDICIJE USPEŠNO OPLOVILI BOKU KOTORSKU NA JEDRA I MOTOR, ZA MANJE OD 24 SATA. ...

Izdvajamo

 

Iz ponude Knjižare „Magelan“ sa velikim zadovoljstvom izdvajamo kolekciju starih i retkih knjiga na srpskom jeziku..

Linkovi

 

Sa ponosom Vam predstavljamo Web lokacije koje volimo i rado posećujemo...

Izdvajamo

Iz ponude Knjižare „Magelan“ sa velikim zadovoljstvom izdvajamo kolekciju starih i retkih knjiga na srpskom jeziku:.

 

Izdanja na srpskom od 251 do 290:

 

251. Milićević, M. Đ: „Međudnevica“  -  pisma priče i slike iz života u Srbiji (Š – 37; DB – 02-567)
Izdanje: Kraljevsko-srpska državna štamparija, Beograd, 1885
Strana: 325
Cena: 7900 din
Beletristika

Ova stara zbirka sadrži sledeće priče: „Stara pisma iz novih krajeva „ (Pismo I od Beograda do Paraćina; Pismo II od Deligrada do Gorice; Pismo III o Nišu i o Niševljanima; Pismo IV o Turcima); „Draga draža od vere“; „Pustinjik u Kosmaju“; „Prvi štap“; „Nesreća od samoće“; „Niz sećanja“; „Nekolike novine u Srbiji“; „Hajka“, „Kvrga“ i „Pod orasima“.  Njegova dela čine surovu etnografsku i istorijsku građu koja nije sistematizovana, ali predstavlja dragocen izvor podataka o vremenu iz kog postoji malo zapisa.

 

252. Milićević, Jovan: „Jevrem Grujić “ – Istorijat svetoandrejskog liberalizma (Š – 2350; DB – 02-041)
Izdanje: Nolit, Beograd, 1964
Strana: 280
Cena: 1000 din
Istorija

Knjiga govori o životu i radu Jevrema Grujića kroz naredna poglavlja:

Jedno detinjstvo i školovanje na srbijanskom selu pre 13 decenija;

Omladinac iz revolucionarne epohe četrdeset osme

Državnički nastup i vrhunac

Novi ljudi i strujanja

Vladin poslanik i član „akcionog ministarstva“

Završetak karijere u diplomatskoj službi

Opšti pogled

 

253. Anuncio: „Oganj“ (Š – 12; DB – 02-555)
Izdanje: Tipografija, Zagreb, 1922
Strana: 358
Cena: 1900 din
Beletristika

„Oganj“ proklamuje lepotu uživanja. Venecija uči Anuncija da se uživanjem najpouzdanije dolazi do saznanja, jer je u čoveka koji je mnogo stradao manje mudrosti nego u onoga koji je mnogo uživao. Iz tog nauka potiče fabula „Ognja“, Foskarina, slavna tragična junakinja, simboliše grad kom , kao i njoj, predstoji opadanje, dok mladi pesnik Efrena raskošno rasipa bogatstvo slika, ritmova i parabola: to dvoje hoće da satka u simfoniju reči poslednju ljubav žene koja je živela i čoveka koji bi hteo sve da proživi.

 

254. Novaković, Stojan : „Balkanska pitanja i manje istorijsko-političke beleške o Balkanskom poluostrvu 1886-1905“ (Š – 66; DB – 02-582)
Izdanje: I. M. Kolarac, Beograd, 1906
Strana: 559
Cena: 4900 din
Istorija

Ova istorijska knjiga sadrži sledeća poglavlja: „S Morave na Vardar“, „Dva dana u skoplju“, „Pod zidinama Carigrada“, „Brusa“, „Carica Mara“, „Crkva Pantokratorova“, „Džamija Mehmed-paše Sokolovića u Carigradu“, „Naselja Beograđana od 1521.godine u Carigradu i njihova crkva Uspenija Sv. Bogorodice“, „Bugarske škole po Makedoniji“, „Zakonodavstvo i vladaoci srpski XIV veka i narodnosti u Makedoniji“, „Balkansko poluostrvo i etnografski sporovi srpski, grčki i bugarski“, „Carigradska patrijaršija i pravoslavlje“, „Crkva i škola u nacionalnoj propagandi na Balkanskom poluostrvu“, „Novi Grčki spis o Makedoniji“, „Srpske i bugarske raspre povodom jednog bugarskog spisa o Hilandaru“; „Jedna statistika srednje Makedonije“ i „Eparhijalnici raško-prizrenske i skopske eparhije za 1899“.

 

255. Petrović, Kosta: „Istorija srpske pravoslavne velike gimnazije karlovačke“ (Š – 4263; DB – 02-289)
Izdanje: Matica srpska, Novi Sad, 1951.
Strana: 422
Cena: 2000 din.
Istorija

Knjiga je izdata povodom stogodišnjice postojanja gimnazije u Sremskim Karlovcima. Njena istorija počinje opisivanjem sloveno-latinskih škola u Karlovcima od 1728. do 1768 .godin, zatim pričom o srpskoj pravoslavnoj velikoj gimnaziji u Karlovcima (1792-1921). Opisan je i prvi period gimnazije (1791-1798) – pripreme oko otvaranja gimnazije. Knjiga sadrži imena direktora, nastavni plan, kao i tabelu koja pokazuje iz kojih su krajeva bili đaci u kom periodu rada gimnazije. Na kraju knjige nalazi se i spisak maturanata od 1873. do 1950. godine.

 

256. Mišković, Jov: „Kosovska bitka 15. juna 1389. godine – vojno-istorijska rasprava“ (Š – 21; DB – 02-564)

PRODATO

Izdanje: Kraljevsko-srpska državna štamparija, Beograd, 1890.
Strana: 79
Cena: 9900 din
Istorija

Knjiga počinje opisom događaja koji su prethodili Kosovskoj bici, kao što je prvi srpsko-turski rat 1386. i borbe oko Pirota 1388.godine. Zatim sledi opis obe vojske i geografki, vojni i istorijski opis Kosova polja. Sama bitka opisana je iz više uglova – turskih izvora, nemačkih, francuskih, srpskih, itd.prikazano je i delo Miloša Obilića, kao i delo Vuka Brankovića. Knjiga se završava razmatranjem uzroka i posledica bitke.

 

257. sastavio Stojković, Sr. J: „Lazarica ili boj na Kosovu“ – narodna epopeja u 25 pesama (Š – 3767; DB – 02-938)
Izdanje: Geca Kon, Beograd, 1927.
Strana: 281
Cena: 1000 din
Poezija

Prvi deo knjige sadrži pesme koje opevaju događaje pre Kosovskog boja – ženidba Vuka Brankovića, lov cara Lazara, turska osvajanja po Balkanskom poluostrvu, sukob Miloša Obilića i Vuka Brankovića zbog žena.
Drugi deo opisuje pripreme za Kosovski boj – tursko veće u Jedrenu, Muratov dolazak na Kosovo, Lazar se odlučuje za rat, majka Jugovića ispraća sinov u boj, polazak vojske na Kosovo.
Treći deo – večera uoči Vidovdana, obilić ubija Murata, smrt cara lazara i Miloša Obilića.
Četvrti deo govori o događajima posle boja – dva gavrana donose glasove s Kosova carici Milici, Kosovka devojka nahodi na razbojištu Orlovića Pavla, prenos Lararevog tela u Ravanicu.

 

258. Dera, Đorđe: „Agrarni pokreti u starom Rimu“ (Š – 4158; DB – 02-990)
Izdanje: Matica srpska, Novi Sad, 1901.
Strana: 202
Cena: 2000 din
Istorija

Nakon uvoda, sledi pregled  poljoprivrednog stanja u starom Rimu do agrarnih pokreta i agrarnih borbi do velike reforme braće Graha. Zatim se govori o posledicama reformi braće Tiberija i Kaja Graha. Knjiga se završava pregledom perioda nakom smrti braće Graha, reformi Kornelija Sule i Julija Cezara i opisom doba rimskih careva.  Na kraju knjige se nalazi i dodatak pod naslovom „Letimičan pogled na poljoprivredne prilike naše zemlje uopšte a nas Srba ponaosob“.

 

259. Gaži, Franjo: „Naš put u borbi za slobodu“ (Š – 4314; DB – 06-143)
Izdanje: Republički odbor seljačke stranke, Zagreb, 1945
Strana: 64
Cena: 6000
Istorija
Ovaj primerak knjige sadrži autorovu posvetu Moši Pijade

Franjo Gaži je bio vodeći član Hrvatske seljačke stranke (HSS) u Koprivnici  1930-ih godina. Tokom II svetskog rata priključuje se antifašističkom pokretu i postaje većnik ZAVNOH-a , a 1944. i potpredsednik AVNOJ-a. Knjiga sadrži sledeće podnaslove: Stopama velikog učitelja, Značenje braće Radića, Radićevci ili mačekovci, Sredstvo i cilj,  Ne zapadajmo u pogriješke prošlosti, Prava demokracija, Zadovoljan narod-jaka država, Povijesna godišnjica,  Stvaratelj nove Jugoslavije i hrvatska seljačka stranka, Rusija je naša a mi smo njezini, Oktobarska revolucija, Srdačan pozdrav braće braći svojoj, Evo nas došli smo, Na grobu učitelja.

 

260. Janković, dr Dragoslav: „O političkim strankama u Srbiji XIX veka“ – doktorska disertacija (Š – 581; DB – 02-293)
Izdanje: Prosveta, Beograd, 1951
Strana: 284
Cena: 1000 din.
Istorija

Prvi deo knjige nam predočava začetke buržoaskih političkih stranaka u periodu do sedamdesetih godina 19.veka, govori i o ustavobraniteljima i počecima liberalnih stranaka. Drugi deo govori o organizovanju političkih stranaka u Srbiji - prvenstveno baca svetlo na glavne momente u društveno-ekonomskom i političkom razvitku Srbije u periodu  od 1870. do 1900. godine, zatim opisuje razvitak svake stranke ponaosob (liberalne, napredne i radikalne).

 

261. Kolendić, Petar: „Iz starog Dubrovnika“ (Š – 2113; DB – 04-004)
Izdanje: SKZ, Beograd, 1964
Strana: 285
Cena: 1200 din
Književna kritika
Miroslav Pantić priredio je tekstove Petra Kolendića o raznim delima i piscima, kao što su: „Fiore di Virtu“, malo doktrinarno delo namenjeno da moralne istine priča ljudima koji su jedva pismeni, ćirilicom štampane knjige za dubrovačke katolike iz 16. veka, Vetranovićeve binske scene, „Tirena“ Marina Držića i druga njegova dela,  Euripidova „Hekuba“, prevodi Tasovih pesama. Takođe piše i o samim autorima dubrovačkim i raznim ličnostima vezanim za kulturu, kao što su Miho Bunić babulinović, Dominko Zlatarić-rektor Padovanskog univerziteta, pesnik Plavković. Knjiga se završava odlomkom iz autobiografskog dela „Moja sjećanja i zapažanja“.

 

262. Koeljo, Paulo: „Zahir“ (Š – 2896; DB – 06-692)

PRODATO

Izdaje: Paideia, Beograd, 2005.
Strana: 263
Cena: 600 din
Beletristika

Pripovedač romana „Zahir“ je pisac svetskih bestselera koji živi u Francuskoj i uživa u svim privilegijama koje mu slava i novac donose. Njegova supruga Ester, sa kojom je deset godina u braku, poznati je ratni izveštač. Uprkos profesionalnom uspehu i nesputanosti konvencionalnim brakom  upada u tešku krizu. Kada nestaje sa svojim prijateljem Mihailom, koji joj je možda i ljubavnik, vlasti saslušavaju pripovedača: da li je ester kidnapovana, ubijena ili je jednostavno pobegla od braka koji je nije ispunjavao. Pripovedač nema nijedan odgovor, ali sam sebi postavlja brojna pitanja. Jednog dana pojavljuje se Mihail, čovek sa kojim je Ester poslednji put viđena, i obećava da će mu vratiti ženu. Putovanje vodi pripovedača od glamura Pariza do Kazahstana, zemlje u kojoj je Mihail rođen. „Zahir“ je očaravajuća priča o putovanju, opsednutosti izgubljenom ljubavlju, odnosima u braku, slobodi i ličnim ambicijama.

 

263. Čubrilović, Vasa: „Istorija političke misli u Srbiji XIX veka“  (Š – 2667; DB – 03-645)
Izdanje: Narodna knjiga, Beograd, 1982.
Strana: 430
Cena: 2000 din
Istorija

Politička misao u Srbiji prikazana je kroz sledeća poglavlja: „Razvoj političke misli u Srbiji do početka XIX veka; Srpska revolucija 1804; Stvaranje autonomne kneževine Srbije; Prve ustavne borbe. Izgrađivanej građanske države u Srbiji; Postanak i razvoj građanske političke misli u Srbiji; Srpski građanski preporod 1848-1878; Knez Mihailo i omladinski pokret; Svetozar Marković – početak izgrađivanja socijalističke misli u Srbiji; Ratovi za oslobođenje i ujedinjenje; Borba za ustavnost i parlamentarizam; Početak borbe za ujedinjenje. Slom turskog carstva u Evropi 1912; Srbija, Austro-Ugarska i jugoslovensko pitanje pred prvi svetski rat 1914; Ideje Nikole Pašića o ujedinjenju; Borba za stvaranje Jugoslavije 1914-1918 i Razvoj političke misli u Srbiji posle 1918-1941.

 

264. Stamatović, Desanka: „Čitališta u Srbiji u XIX veku“ (Š – 536; DB – 02-424)
Izdanje: Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 1984
Strana: 332
Cena: 1000 din
Istorija

U istoriji knjige i biblioteka, pojava čitališta krajem četrdesetih godina 19.veka na tlu obnovljene Srbije predstavljala je značajan događaj. Osnivajući ove javne kulturne institucije, mlada građanska klasa ustavobraniteljske Srbije ističe pitanje svog prosvetnog i kulturnog razvoja. Poučena evropskim iskustvima i ugledajući se na kulturne tekovine Srba u Vojvodini, građanska klasa otvara čitališta radi svog kulturnog, nacionalnog i političkog uzdizanja. Posle uvoda, dr Stamatović izčaže društveno-političke ekonomske i kulturne prilike u Srbiji pred nastanak čitališta, govori o nastajanju i razvoju čitališta u Srbiji i daje kratak istorijat svakog pojedinačnog čitališta.

 

265. Stojančević, Vladimir: „Srbija i Bugari 1804-1878“ (Š – 4289; DB – 03-694)
Izdanje: Prosveta, Beograd, 1985.
Strana: 448
Cena: 1900 din
Istorija

Autor predstavlja međusobne odnose Srba i Bugara kroz sledeća poglavlja: Prvi srpski ustanak prema Bugarskoj i Bugarima; Politika kneza Miloša prema Bugarima; Srpsko-bugarski odnosi za vreme kneza Mihaila; Ustavobraniteljski period u razvoju srpsko-bugarskih odnosa sredinom XIX veka; Knez Mihailova politika sporazuma i saradnje sa Bugarima; Srpsko-bugarski odnosi za vreme namesništva i vlade kneza Milana; Srpsko-turski ratovi 1876-1878. i oslobođenje Bugarske 1877/78.godine i Opšti pogled na politiku Srbije prema Bugarskoj od Prvog srpskog ustanka do oslobođenja Bugarske 1877/78.godine.

 

266. Zola, Emil: „Nana“ I i II knjiga (Š – 3062; DB – 04-981)
Izdanje: Sveslovenska knjižara M. J. Stefanović i drug, Beograd, 1930
Strana: 222 + 253
Cena: 900 din
Beletristika

Nana je priča o vrtlogu strasti, o predaji, ljubavi i ljudskoj požudi. U liku Nane je vešto prikazana svaka žena sa svojim snovima, nadama i skrivenim željama; žena čiji je put od vrha do ponora kratak i nestalan. Duhom čista, telom grešna, ona je oličenje moralnog ponora i putene slasti što dovodi do ivice ludila i bezumlja. Kroz kritički objektivan i sarkastičan presek pariskog društva, Zola je prikazao sveprisutnu malograšansku svest i time u svakom vremenu i svakom čoveku probudio taj isti Pariz pun prezira i laćnog sjaja. U liku Nane uhvaćena je misao o prolaznosti materijalnog i životnoj vrtešci koja nas jednoga dana uznosi u visine sjaja i besprekornog, a već narednog baca na rub očaja. Nana je žena koja odiše senzualnošću, privlačnošću i moći; svesna svoje snage, ona poput smrti odvlači u besmisao i porok, a svojim razoružavajućim osmehom i konturama svog vajanog tela, ona zavodi, osuđuje, ruši, uništava.

 

267. Flober, Gistav: „Gospođa Bovari“ (Š – 2848; DB – 06-648)
Izdanje: Matica srpska, Novi Sad, 1952.
Strana: 357
Cena: 600 din
Beletristika

„Gospođa Bovari“, roman Gistava Flobera, francuskog romanopisca, objavljen 1857. godine. Po objavljivanju roman je izazvao skandal. Knjiga je doživela buran uspeh, ali je pisac bio optužen za povredu javnog morala od strane pariskog suda za prestupeGospođa Bovari je remek-delo realizma po realističnoj književnoj doktrini (studija karaktera, analiza osećanja, izbor pojedinosti), po savršenom stilu, te po moralnoj pouci (Ema Bovari prikazuje duh cele jedne epohe, a ne samo romantičnim sanjarenjima uništenu ženu). Tema dela je ispraznost braka i malograđanske sredine. Isprepliću se motivi ljudske ograničenosti i osrednjosti.  Vreme i prostor obuhvata hronotop provincijskog gradića s gustim lepljivim vremenom koje puzi unutar prostora. Likovi su socijalno motivisani, socijalno reprezentativni.  Ovaj roman kritika često ocenjuje kao životopis malograđanske preljubnice, epopeju provincijske bede, a stilski kao antiromantičarski romantizam.

 

268. Trubecki, knez Grigorije Nikolajevič: “Rat na Balkanu 1914-1917. i ruska diplomatija” (Š – 4305; DB – 02-400)
Izdanje: Prosveta, Beograd, 1994.
Strana: 265
Cena: 1500 din
Istorija

Pisana u obliku životnih i diplomatskih uspomena, ova je knjiga više od toga. Ona je dobrim delom i istorija ruske diplomatije na Balkanu za vreme Prvog svetskog rata. Za našu istoriju ove uspomene imaju višestruko značenje. Teško je u celoj građi za srpski rat 1914-1918. naći ovako objektivan tekst.
Visoko obrazovan i književno nadaren, Trubecki je napisao knjigu koja je puna finih misli i zapažanja. Njegov dar da opiše lica u srpskoj politici, diplomate s kojima se družio , događaje o kojima svedoči, dolazi iz nečega što nije deo službenog obrazovanja.

 

269. Haksli, Oldos: “Pripovijetke” (Š – 2376; DB – 04-017)
Izdanje: August Cesarec, Zagreb, 1980.
Strana: 388
Cena: 900 din
Beletristika

Oldos Haksli je engleski liričar, romanopisac i esejista, duhoviti kritičar savremene civilizacije, protivnik rata i totalitarizma. Jedan je od najpoznatijih i najzanimljivijih pisaca dvadesetog veka. Njegova dela su prepuna znanja i duhovitih komentara. Prevođen je u čitavom svetu. U ovoj zbirci se nalaze sledeće pripovetke: Dve, tri gracije; Đokondin osmeh; Mali Meksikanac, Slobodno poslepodne; Zeleni tuneli; Hjubert I Mini; I otada živeše sretno i Oporavak.

 

270. Mičel, Margaret: “Prohujalo sa vihorom” – knjige I i II (Š – 3389; DB – 05-022)
Izdanje: Bratstvo I jedinstvo, Novi Sad, 1952.
Strana: 528+541
Cena: 1000 din , I-II
Beletristika

 “Prohujalo sa vihorom“ je roman čija je radnja smeštena u 19. vek, doba građanskog rata na američkom jugu. Glavna tema je uticaj rata na društvo u Atlanti, nestanak plemića i dama, te opstanak onih koji su umeli da se snađu u vrtlogu rata. Ključni uspeh romana krije se u glavnoj junakinji, Skarlet O’Hari i u tome kako je rat viđen njenim očima. Skarlet nije najbolje uklapala u konzervativni, aristokratski svet starog juga, ali kada je rat počeo i razorio ga, upravo njena nesputanost i borbenost spasiće je od siromaštva. Međutim, tragedija Skarlet O’Hare jeste to što je zaljubljena u aristokratski svet u kojem je odrasla, ali mu nikada nije zapravo pripadala, te u Ešlija Vilksa, romantičnog aristokratu sa kojim je odrasla, ali joj nikada nije pripadao. Da je njena srodna duša u stvari muževni, borbeni Ret Batler shvatiće prekasno.

 

271. Samardžić, Radovan: „Pisci srpske istorije“, III knjiga (Š – 2333; DB – 02-076)
Izdanje: Prosveta, Beograd, 1986.
Strana: 346
Cena: 1500 din
Istorija

Radovan Samardžić je negovao jedan poseban tok istraživanja posvećen piscima srpske istorije. Dve knjige njegovih studija i ogleda bavile su se pod navedenim naslovom istorijom srpske istoriografije. Ovo je treća knjiga ove vrste, koja je više nego ranije knjige zašla u moderna vremena i češće nego ranije knjige ove vrste ponela pečat literarnih interesovanja autora. U ovoj novoj knjizi, trećoj u nizu „Pisaca srpske istorije“, Samardžić prikazuje istoriografski rad Đorđa Brankovića, Jovana Tsreije Popovića, Jovana Ristića, Milana Đ. Milićevića, Ljubomira Stojanovića, ali se bavi i literarnim stvaranjem takvih ličnosti kao što su Stojan Novaković, Slobodan Jovanović, i drugi. U sklopu svojih razmatranja Radovan Samardžić uvek uočava ključne probleme koji obeležavaju delatnost pojedinih istoričara o kojima je reč.

 

272. Džons, Šeri: „Mač Medine“ (Š – 2993; DB – 06-716)
Izdanje: BeoBook, Beograd, 2009.
Strana: 325
Cena: 600 din
Beletristika

Kao izučavalac arapskog jezika i istorije islamske civilizacije, Šeri Džons je više godina radila na svom prvencu, romanu „Dragulj Medine“, s namerom da zapadnom svetu predstavi jednu od najizvanrednijih ličnosti islama i jednu od najvećih žena u istoriji sveta, Ajšu bint Ebu-Bekir, suprugu-miljenicu Poslanika Muhameda. Dok je „Dragulj Medine“ roman o Ajšinom odrastanju i sazrevanju, „Mač Medine“ je priča o prvim previranjima u islamskom svetu, o četiri Pravedne halife, a pre svega o Ajši kao zreloj ženi – političaru, ratnici i Majci pravovernih.

 

273. Opačić, Petar: „Srbija i Solunski front“ (Š – 2087; DB – 06-048)
Izdanje: Književne novine, Beograd, 1984.
Strana: 418
Cena: 2200 din
Istorija

U knjizi su, u potrebnom obimu, izloženi diplometski i politički odnosi i vojno angažovanje Antante, Centralnih sila i balkanskih država oko balkana i na Balkanu od izbijanja do završetka Prvog svetskog rata. Okosnicu knjige čine operacije srpske vojske posle povlačenjaiz zemlje krajem 1915.godine. Sažeto su prikazani reorganizacija i oporavak vojske na ostrvu Krfu, zatim njeno prebacivanje u Solun i borbe na Solunskom frontu 1916.godine. Najviše prostora posvećeno je operacijama srpske vojske i savezničkih armija na balkanskom ratištu u jesen 1918, zbog toga što su te operacije imale krupan uticaj na pobedonosni završetak rata.

 

274. „Povijest svijeta – od početka do danas“ (Š – 489; DB – 02-114)
Izdanje: Naprijed, Zagreb, 1977.
Strana: 771
Cena: 1500 din
Istorija

Kada je ova knjiga izašla, predstavljala je najsavremenije koncipirano i opremljeno delo, koje koristeći najnovije mogućnosti prikazivanja istorijskih zbivanja, kao i poslednja dostignuća grafičke tehnike, govoreći o tajnama prošlosti čovečanstva, otkriva mnogo i o našoj mogućoj budućnosti.  Knjiga sadrži više od 4000 pojmova, hronološke tablice, preko 400 crno-belih i kolor fotografija, brojne grafikone, šezdesetak višebojnih karata i to na preko 700 stanica leksikonskog formata. „Povijest svijeta“ predstavlja naučni napor čija je najveća vrednost u tome što je zaista istorija čitavog sveta, a ne samo istorija Evrope sa kratkim izletima u prošlost ostalih kontinenata.

 

275. Opačić, Petar: „Solunski front – Zejtinlik“ (Š – 543; DB – 02-164)
Izdanje: Jugoslovenska revija, Beograd, 1978.
Strana: 171
Cena: 1000 din
Istorija

Ova knjiga treba da pomogne čuvanju uspomene, podsećajući još jednom na velike napore i herojske podvige srpske vojske i savezničkih armija na Solunskom frontu, a posebno na one srpske vojnike i jugoslovenske dobrovoljce koji su u toj oslobodilačkoj borbi ostavili svoje živote širom Balkana i daleko od svoje domovine. Mnogi od njih večno počivaju na tlu prijateljske Grčke, na Srpskom vojničkom groblju na Zejtinliku. Iako su ostali van svoje otadžbine za koju su živeli i dali sve što si mogli, njihova herojska borba za život u slobodi ostaje večito da živi u našim novim naraštajima.

 

276. ur. Guzina, Vojin: „Zarobljeni a nepokoreni“ – zapisi bivših ratnih zarobljenika 1941-1945 (Š – 2931; DB – 06-599)
Izdanje: Mladost, Beograd, 1990.
Strana: 518
Cena: 900 din
Istorija

Potresna svedočenja preko stotinu interniraca čine ovu knjigu najautentičnijim dokumentom o stradanju ljudi koji su se, iako daleko od domovine, u ratu i revoluciji ponašali kao deo svoga naroda i njegove borbe. U zarobljeničkim logorima fašističke Nemačke i Italije patriotski i antifašistički orijentisani oficiri i vojnici nisu se, u atmosferi beznađa i apatije, mirili sa nacističkom fašističkom politikom porobljavanja u Evropi, niti sa nasilnim komadanjem Jugoslavije. Narodnooslobodilački pokret zaživeo je  u oflazima i stalazima. U logorima su izlazili listovi i novine, održavane kulturne priredbe patriotskog sadržaja. Naši ratni zarobljenici dali su tako svoj veliki udeo uspehu naše revolucije.

 

277. De Gonkur, Žil i Edmon: „Istorija francuskog društva za vreme revolucije“ (Š – 2881; DB – 06-721“)
Izdanje: Prosveta, Beograd, 1953.
Strana: 406
Cena: 900 din
Istorija

Ova knjiga se ubraja među najzanimljivije studije o zbivanjimai ljudima osamnaestog veka. Književnici braća Gonkur, radoznali duhovi kultivisanog intelekta, nastojali su da pretraže i prelistaju sva dokumenta koja se odnose na vreme od kog ih je razdvajalo nepunih šest decenija, sve časopise, listove, hronike, memoare, kataloge, lične beleške pojedinih ljudi, pa i proglase i sudske presude i dokumenta. Istorija francuskog društva za vreme revolucije, koja obiluje podacima, anegdotama, događajima, portretima, opisima, čita se sa velikim zadovoljstvom. Braća Gonkur uspeli su da potpuno ožive jedno revolucionarno doba.

 

278. Ranke, Leopold: „Srpska revolucija“ (Š – 2404; DB – 02-144)
Izdanje: Srpska književna zadruga, Beograd, 1965.
Strana: 232
Cena: 1500 din
Istorija

Kada je 1804.godine srpski narod  u beogradskom pašaluku otpočeo borbu za oslobođenje od turske vlasti, bilo je ispod očekivanja da će za svoju stvar zainteresovati mnogobrojne faktore političkog i javnog mnjenja u Evropi. Još je čudnovatije izgledalo da će srpsko-tursko ratovanje 1804-1813. i 1815.godine ubrzo naći i svoga istoričara, naročito ne među poznatim imenima stranih naučnika. Neočekivano, 1829.godine pojavilo se delo nemačkog istoričara Leopolda Rankea pod nazivom „Srpska revolucija“. Ono je poslužilo kao naučno obaveštenje koje je ustanke Srba pod Karađorđem prikazalo kao događaj od izvanredne važnosti za diplomatsku i političku istoriju jugoistočne Evrope tog vremena.

 

279. Vilijams, Rejmond: „Drama od Ibzena do Brehta“ (Š – 1927; DB – 04-800)
Izdanje: Nolit, Beograd, 1979.
Strana: 412
Cena: 2000 din
Drama

Knjiga Rejmonda Vilijamsa postavlja ono što izgleda da je najvažniji problem u kritičkoj analizi moderne drame: ne izgubiti iz vida njenu ogromnu raznolikost, tačnije rečeno raznolikost pokušaja da se napiše velika drama, drama koja će biti za naše vreme ono što su drame Eshila, Sofokla, Euripida i Šekspira bile za svoje vreme: najviši literarni oblik u kome se mogu razmatrati najvažniji problemi ljudske sudbine jednog razdoblja. Vilijams ne polazi ni od jedne unapred date sheme, već pokušava da analizom pojedinih pisaca ili čak pojedinih drama pokaže u čemu je njihov doprinos savremenoj dramskoj književnosti, koju on smatra značajnim ostvarenjem.

 

280. Bihalji-Merin, Oto: „Revizija umetnosti“ (Š – 2449; DB – 04-023)
Izdanje: Jugoslovenska revija, Beograd, 1974
Strana: 296
Cena: 3000 din
Umetnost

Pod revizijom umetnosti pisac knjige podrazumevaproveravanje hijerarhija vrednosti i kriterijuma koji se menjaju – vizija onog jedinstva čovekovog Ja i sveta što nedovršenom procesu očovečenja suprotstavlja dovršljivi nacrt, ostvarljivu zamisao jednog čovečnijeg društva. Udeset uzbudljivo zanimljivih eseja autor ocrtava veliki luk razvoja u reči i slici, od najranijih izraza umetničkog htenja do vizija kosmičkih predela. Svaka od velikih tema umetnosti uobličena je kao poglavlje knjige, u kom se koncentrišu izbor karakterističnih umetničkih dela iz različitih epoha, objašnjenja i komentari o tim delima, primeri starih zapisa i novije literature koji ilustruju kakve su poglede imali savremenici umetničkih dela o kojima je reč.

 

281. „Branko Pleša“ (Š – 190; DB – 03-127)
Izdanje: Muzej pozorišne umetnosti Srbije, Beograd, 1992.
Strana: 235
Cena: 900 din
Biografija

Ovaj zbornik počinje rečima Vide Ognjenović i samog glumca, povodom dodele nagrade „Dobričin prsten“ Branku Pleši. Slede tekstovi krutičara i kolega, kao što su Milan Dedinac, Mihiz, Jovan Ćirilov, Marija Crnobori, Stevo Žigon. Zatim slede intervjui koje je glumac davao poznatim novinarima i časopisima. Knjiga se završava popisom Plešinih pozorišnih, televizijskih, filmskih i radio uloga, kao i spiskom njegovih režiserskih poduhvata.

 

282. Jerotić, Vladeta: „Sećanja“ (Š – 3687; DB – 05-408)

PRODATO

Izdanje: Draslar partner, Beograd, 2010.
Strana: 220
Cena: 500 din
Biografija

Ovo je knjiga sećanja na susrete i razgovore sa ljudima koji su, svako na svoj način, obeležili svoje doba, vreme i događaje, a koje doktor Jerotić portretiše u dosluhu sa religiozno-filozofskim nadahnućem. Razgovori koje je doktor Jerotić vodio sa svojim savremenicima pre svega su religiozno-filozofske prirode, a večne teme su odnos Bog-čovek, greh, emocije, snovi, strah od patnje, smrt, onostrano...
Kao čovek duboke vere i velikog iskustva, Vladeta Jerotić nastoji da kod svojih sagovornika-prijatelja otkrije skrivenu preovladavajuću crtu, nikad ne pozleđujući portretisane. Njegovi sagovornici su, između ostalih, i Hugo Klajn, Meša Selimović i Dobrica Ćosić.

 

283. Đurić-Klajn, Stana: „Akordi prošlosti“ (Š – 210; DB – 04-707)
Izdanje: Prosveta, Beograd, 1981.
Strana: 306
Cena: 900
Biografija

Stana Đurić-Klajn počinje svoju knjigu opisujući prve vesnike muzičke kulture u Srbiji – počinje sa muzikom XVIII veka, Mocartovim savremenicima, muzikom kod Sterije i muzičkim periodom pre otvaranja Narodnog pozorišta i filharmonije, a daje i detaljan opis lika i dela Stevana S. Mokranjca. Dalje piše o muzičarima kao piscima – Petru Konjoviću, Vojislavu Vučkoviću i drugima. U poslednje poglavlju daje skice i portrete Šlezingera, Kornelija Stankovića, Dragomira Krančevića, Stevana Hristića i mnogih drugih muzičkih velikana.

 

284. Prota Mateja Nenadović: „Memoari“ (Š – 221; DB – 04-623)
Izdanje: Rad, Beograd, 1980.
Strana: 359
Cena: 600 din
Biografija

U svojim Memoarima i drugoj pismenoj zaostavštini prota Mateja Nenadović, na narodski i pošten način, gleda sebe u totalitetu istorijskog procesa, ne pokušavajući da se prikaže u boljoj svetlosti nego što je bio. On ujedno piše i istoriju svoga doba, istoriju živih ljudi, heroja i antiheroja. Time je dokazao da je čovek u punom smislu te reči. Prota Mateja spada  među pisce memoara svoga doba koji su se pošteno obračunavali, pre svega, sa samim sobom, kao što su to činili večiti pobunjenici A. N. Radiščev, Žan Žak Ruso, Antoan Barnav, Babef i drugi smeli ljudi revolucionarnog perioda u XVIII i početkom XIX veka.

 

285. Nenadović, Aleksandar: „Razgovori sa Kočom“ (Š – 2029; DB – 04-640)
Izdanje: Globus, Zagreb, 1989.
Strana: 223
Cena: 1000 din
Biografija

U razgovoru novinara Aleksandra Nenadovića sa legendarnim komandantom Prve proleterske Kočom Popovićem, dobijamo naknadnu intelektualnu refleksiju o jednom intelektualcu i „tipičnom vojniku“ partije. On je upokojio svoj intelektualizam, svoje sumnje i svoj duh radi viših ciljeva i srećnije budućnosti. Knjiga Razgovori sa Kočom je intimna refleksija o pojavama i događajima, o ljudima i grupama koje su se ukrštale s njim i u njegovom životu. Knjiga naknadno jedno stanje neslobode, političke i ljudske otuđenosti tumači kroz oslobađanje od partijskih stega samooslobađanjem od ličnosti koja je njega i sv erelevantne pojedince za njegova života činila važnim ili nevažnim.

 

286. Adamović, Dragoslav: „Razgovori sa savremenicima“ (Š – 4034; DB – 05-997)
Izdanje: Privredna štampa, Beograd, 1982.
Strana: 426
Cena: 1500
Istorija

Među beogradskim žurnalistima koji su svoje delovanje započeli posle Drugog svetskog rata, Dragoslav Adamović je zauzeo jedno od najistaknutijih mesta. On je razgovarao sa skoro dve stotine pedeset jugoslovenskih kulturnih radnika. Nastojao je da zabeleži iskaze najpre najstarijih, pa do stvaralaca  koji su još uvek u podnošljivim godinama, ali su svoje delo zaokružili ili su bar stvorili i prikazali svoj duhovni lik. Izbor je ostvaren sjajno, osobito kad su u pitanju ljudi koji su se bližili zaranku života: nekima je Adamović uhvatio skoro poslednje reči, i one su zazvučale duboko kao oporuka, a neki su svojim prevelikim iskustvom i stišanom mudrošću rekli mnogo istine ne samo o sebi i o svom pokolenju nego i o svetu uopšte.

 

287. Pavlović, Nadežda D: „Despot Stefan Lazarević“ (Š – 2168; DB – 02-098)
Izdanje: Minerva, Subotica-Beograd, 1968.
Strana: 245
Cena: 1400 din
Istorija

Knjiga počinje opisom događaja koji prethode vladavini despota Stefana – invazija Turaka, vladavina kneza Lazara, Kosovska bitka, vladavina kneginje Milice. Autorka zatim opisuje početak vladavine jneza Stefana, Nikopoljsku bitku, misije kod Bajazita, Angorsku bitku, primanje despotske krune, slobodnu despotovinu, zidanje Beograda, ženidbu despota Stefana, zidanje Resave, ratove sa Bajazitovim sinovima. Prikazan je sabor u Budimu, kao i deset godina mira za vreme Stefanove vladavine. Takođe piše i o despotu Stefanu kao o književniku i prevodiocu i Jefimiji.

 

288. Carcopino, Jerome: „Rim u razdoblju najvišeg uspona carstva“ (Š – 1779; DB – 02-433)
Izdanje: Naprijed, Zagreb, 1981.
Strana: 278
Cena: 900 din
Istorija

Ova knjiga ne govori prvenstveno o vladarima, vojskovođama, graditeljima, umetnicima, nego nam otvara drugi pogled na prošlost koju poznajemo; ona nas vodi među ljude koji nisu stvarali istoriju, već živeli svoj skromni život. Autor nam oživljava stari Rim kroz sledeće teme: sjaj, opseg i veličina grada, kuće i ulice – veličina i beda antike, društvo, njegovi cenzusni staleži i moć novca; brak žena i porodica – vrline i poroci; vaspitanje, kultura verovanja – svetle i tamne njihove strane; deoba dana, ustajanje, toaleta, zanimanja, priredbe, šetnja, kupanje i večera.

 

289. Petković, Ranko: „Nesvrstana Jugoslavija i savremeni svet“ (Š – 2925; DB – 06-568)
Izdanje: Školska knjiga, Zagreb, 1985.
Strana: 342
Cena: 900 din
Politika

Autor ilustruje nesvrstanu Jugoslaviju kroz sledeća poglavlja: Izvorišta i tekovine spoljn epolitike Jugoslavije, Globalizam i red prioriteta, Jugoslavija i susedne zemlje, Jugoslavija i Sredozemlje, Nesvrstanost u osamdesetim godinama, Blokovi i međunarodna bezbednost, Socijalizam i nesvrstanost, Nesvrstanost i vladajuće ideologije, Razoružanje na svetskim morima, Sredozemlje u akciji nesvrstanih zemalja, Nove tendencije u međunarodnim odnosima i Tito u istoriji.

 

290. ur. Vulović, Dobrica: „Sredozemlje 80-ih godina“ (Š – 2954; DB – 06-640)
Izdanje: Centar za marksizam, Beograd. 1984.
Strana: 434
Cena: 500 din
Istorija

U ovoj knjizi objavljeni su referati i autorizovani tekstovi izlaganja učesnika na naučno-publicističkom skupu „Sredozemlje 80-ih godina“. Ovaj skup imao je za cilj da se kritički razmotre i rasvetle različiti aspekti stanja, odnosa i saradnje u Sredozemlju, kao i da naznači perspektive odnosa, kako sa generalnog tako i sa stanovišta daljeg angažovanja Jugoslavije u stvaranju atmosfere saradnje, poverenja, jačanja bezbednosti u ovom veoma heterogenom području. U knjizi je ispoljen veliki interes javnosti i mnogih institucija za rezultate ovog skupa, što ukazuje na sve prisutnije saznanje o značaju problema i protivurečnosti Sredozemlja u evropskim i svetskim okvirima.

 Izdanja na srpskom od 1 do 30 >>>

Izdanja na srpskom od 31 do 60 >>>
Izdanja na srpskom od 61 do 87 >>>

Izdanja na srpskom od 88 do 97 >>>

Izdanja na srpskom od 98 do 109 >>>

Izdanja na srpskom od 110 do 123 >>>

Izdanja na srpskom od 124 do 150 >>>

Izdanja na srpskom od 151 do 180 >>>

Izdanja na srpskom od 181 do 230 >>>

Izdanja na srpskom od 231 do 250 >>>

Izdanja na srpskom od 251 do 290 >>>

Izdanja na srpskom od 291 do 310 >>>

Izdanja na srpskom od 311 do 340 >>>


Izdanja na engleskom od 1 do 10 >>>
Izdanja na engleskom od 11 do 20 >>>

Izdanja na engleskom od 21 do 29 >>>

Izdanja na engleskom od 30 do 39 >>>

Izdanja na engleskom od 40 do 49 >>>

Izdanja na engleskom od 50 do 59 >>>

Izdanja na engleskom od 60 do 69 >>>

Izdanja na engleskom od 70 do 79 >>>

Izdanja na engleskom od 80 do 100 >>>

Izdanja na engleskom od 101 do 140 >>>

zdanja na engleskom od 141 do 190 >>>

Izdanja na engleskom od 191 do 260 >>>


 


 

Foto Galerija


Kontakt

KNJIŽARA MAGELAN
Makenzijeva 51
(Koče Kapetana 2)
11000 Beograd
Tel: 011-245 0 365
062-450 135
knjizara@knjizaramagelan.com
Radno vreme: Radnim danom od 11-19h; Subotom od 10-14h

 

Knjizara Magelan na FB


Misli beogradskog antikvara

Misao šezdeset i šest
Ljudi bi da donesu knjige i prodaju po ceni koja njima treba. Ne vole da naprave spisak. Nemaju formiranu cenu, ali bi voleli da bude viša. “Knjige su malo ispodvlačene”, a ona raskupusana kao glavica na pijaci. Svako gleda svoju računicu. I onda sam jednom morao da kažem:”I da mi poklonite ove knjige, ne vredi. Niko ih nikad neće tražiti.” Ipak ja nisam čuvar netraženih knjiga, nego prodavac željenih knjiga. Mada, možda i neke koje mislim da su tražene, na kraju budu ipak samo čuvane. Time will tell.