Novosti

4
Nova izdanja
By MT Brongus | 4.10.2016.
KNJIŽARA MAGELAN DOBILA KNJIGE “VITA KOTORANIN, NEIMAR DEČANA” I “BOKA KOTORSKA I CRNA GORA”...
1
Izlog
By MT Brongus | 1.9.2016.
KNJIŽARA MAGELAN REDOVNO MENJA POSTAVKU IZLOGA NE BI LI SLUČAJNI PROLAZNICI ZASTALI...
30
Ekspedicija
By MT Brongus | 30.8.2016.
ČLANOVI BOKELJSKE EKSPEDICIJE USPEŠNO OPLOVILI BOKU KOTORSKU NA JEDRA I MOTOR, ZA MANJE OD 24 SATA. ...

Izdvajamo

 

Iz ponude Knjižare „Magelan“ sa velikim zadovoljstvom izdvajamo kolekciju starih i retkih knjiga na srpskom jeziku..

Linkovi

 

Sa ponosom Vam predstavljamo Web lokacije koje volimo i rado posećujemo...

Izdvajamo

Iz ponude Knjižare „Magelan“ sa velikim zadovoljstvom izdvajamo kolekciju starih i retkih knjiga na srpskom jeziku.


Od 1 do 30:

 

1. Stranjaković , Dr Dragoslav : „ Uspomene i doživljaji  Dimitrija Marinkovića  1846 – 1869 „

Izdanje : Srpska Kraljevska Akademija , Beograd 1939.god.
Strana : 286, ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena : 1 900 din.
Istorija, memoari.
Pisac ovih uspomena, Dimitrije Marinković, opisao je u ovoj knjizi istorijska dešavanja u periodu između 1846. i 1869.god. -  prilike u Beogradu  1846. i 1847.god., Petrovska skupština,
sukob između Srba i Turaka u Beogradu, školske, prosvetne i književne prilike u Srbiji, pozorište u Beogradu, javni život za vreme vlade kneza Miloša, početak Mihailove vlade, misija kneginje Julije u Londonu i mnoga druga....  

 

2. Milbah, Lujza : ,, Car Josif I njegov dvor – Car Josif i Marija Terezija, prva sveska’’

PRODATO

Izdanje: Državna štamparija, Beograd, 1865. god.
Strana: 234, ćirilica, tvrd originalni povez (oštećena rikna), stanje dobro, nekoliko ilustracija.
Cena:  4 900 din.
Istorija, biografija.
Politika i život vladara carske Austrije detaljno su prikazani kroz događaje Carskog sovjeta, lik grofa Kaunica i svakodnevnicu vladajuće porodice – Marije Terezije, cara Josifa, Izabele od Parme…

 

3. Milbah, Lujza: ,, Car Josif II i njegov dvor – Car Josif i Marija Terezija, treća sveska’’

PRODATO
Izdanje: Državna štamparija, Beograd, 1866. god.
Strana:  237, ćirilica, tvrd originalni povez, stanje dobro, nekoliko ilustracija.
Cena: 5 900 din.
Istorija, biografija.
Navedeni su događaji od smrti cara Franje Josifa, samovanja carice Marije Terezije i vođenja unutrašnjih poslova i politike prema susednim zemljama , kao i njen odnos sa sinom Josifom i kćerkom Marijom Antoanetom koju će zarad održavanja dobrih odnosa sa Francuskom udati za Luja VI. Carica će čuti proročanstvo po kojem će njena kći biti osuđena za izdaju Francuske u doba revolucije i pogubljena.

 

4. Ivić, Dr Aleksa: ,,Istorija Srba u Vojvodini, od najstarijih vremena do osnivanja potisko – pomoriške granice (1703)’’
PRODATO

Izdanje:  Matica srpska, Novi  Sad, 1929. god.
Strana: 540, ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 3 900 din.
Istorija.
Srpski istoričar Aleksa Ivić obuhvatio je period od praistorije i naseljavanja Vojvodine preko borbi sa Turcima, Velike seobe 1690. godine i uslova života i nevolja Srba doseljenih u Ugarsku do konačnog uređenja potisko – pomoriške granice.  Autor opisuje i pad Beograda, bitku na Mohačkom Polju,  pad Banata, pad Temišvara, bune  kao i politiku Brankovića, despota Radiča Božića i despota Stevana Berislava.

 

5. Špengler, Osvald: ,, Propast Zapada, nacrti za morfologiju istorije sveta’’ (knjiga druga)

Izdanje: Geca Kon, Beograd, 1937. god.
Strana: 642, ćirilica, tvrd originalni povez, stanje vrlo dobro.
Cena:  3 900 din.
Filozofija.
Najpoznatije delo nemačkog filozofa i istoričara Osvalda Špenglera u kojem iznosi  stav o nezaobilaznom propadanju Zapadne civilizacije, svega kosmičkog  i mikrokosmičkog,  pa tako i jedne kulture  koja jeste na svom vrhuncu, ali je nemoćna pred neminovnošću destrukcije. Knjiga koja je čitav vek kasnije aktuelna u potpunosti.

 

6. Špengler, Osvald: ,,Propast Zapada, nacrti za morfologiju istorije sveta’’ (knjiga prva)

Izdanje: Geca Kon, Beograd, 1936. god.
Strana: 550, ćirilica, tvrd originalni povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 3 900 din.
Filozofija.
Autor poznat po tezi o ograničenosti trajanja i propadanju svega pojedinačnog, ali i većih sistema sveta,iznosi mišljenja o oblicima i problemima civilizacije, pronalazi simbole u brojevima i prostoru , vraća se na egipatske i arapske izvore stila u arhitekturi i preko psihologije dešifruje tehnike umetnosti, tumači umetnost kao izražajno sredstvo, dušu stavlja u funkciju slike sveta i daje kritiku Faustovog viđenja karaktera i saznanja prirode.

 

7. Ivić, Dr Aleksa :  „ Stari srpski pečati i grbovi „ ( prillog srpskoj sfragistici i heraldici ) – broj 40

Izdanje : Matica Srpska, Novi Sad, 1910.god.
Strana : 42 + 17 prilog, ćirilica, stanje dobro.
Cena : 1 500 din.
Istorija.
Fotografije i komentari  94. pečata i grba starih srpskih vladara i velikaša od Kralja Stefana Radoslava  (4.februara 1234. God.); Kralja Stefana Uroša (1242 – 1276 ); Kraljice Jelene (1273 – 1314 ); Cara Stefana Dušana ( 20.septembar 1350. ); Vuka Brankovića  (20. Januara 1387. ); Despota Stefana Lazarevića ( 2. Decembra 1405. ); Despota Lazara Brankovića ( 12. Avgusta 1457.) i drugi.

 

8. Pelagić, Vasa : „ Narodni učitelj „ ( rukovođa za zdrave i bolesne, za stare i mlade roditelje i učitelje, seljake i varošane )
PRODATO

Izdanje : Narodna kultura, Beograd, 1940.god.
Strana : 607, ćirilica, stanje vrlo dobro,originalan povez,  poseduje dodatak u slikama.
Cena :  3 500 din.
Medicina.
Ovo četvrto izdanje  „ Narodnog učitelja „ podeljeno je na 7. Poglavlja : jevanđelje zdravlja; jevanđelje lečenja;  lekovitosti biljaka i domaćih namirnica;  mesečni radovi poljoprivrednikovi , ili šta treba u kom mesecu raditi ; raznovrsne pouke za zemljoradnju i pokućarstvo ; privredne mudrolije ; blagodatnik.

 

9. Bakotić, Dr Lujo : „ Rečnik srpskohrvatskog književnog  jezika „

Izdanje : Luj Bakotić, Beograd, 1936.god.
Strana :  935, ćirilica, stanje vrlo dobro, originalan povez.
Cena : 1 900 din.
Rečnik.

 

10. Danić, Dr Jovan: ,, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo’’

Izdanje: Državna štamparija Kraljevine Srbije, Beograd, 1905. god.
Strana:  272, ćirilica,stanje vrlo dobro, tvrd originalni povez.
Cena: 1 900 din.
Istorija medicine.
Skup radova iz oblasti medicine, pregled strane štampe,  opis rada i zakoni lekarskog društva Srbije sa beleškama.


11. Vukićević,  Milenko: ,,Karađorđe’’ (knjiga prva 1752 – 1804, s dve istorijske karte i slikom Beograda od 1788.)
PRODATO

Izdanje: Državna štamparija Kraljevine Srbije, Beograd, 1907. god.
Strana: 674, ćirilica,tvrd povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 4 900 din.
Istorija.
Pisac  je obuhvatio biografske podatke Karađorđa, političke prilike toga vremena – Kočina Krajina, primirje od 1790 – 1791 godine, Beogradski pašaluk i ferman iz 1793. godine, borbe oko Beograda, uprava dahija, seča knezova u Orašcu. Jedna od najvoljih knjiga o voždu Karađorđu.

 

12. Ivić, Dr Aleksa: ,,Iz doba Karađorđa i sina mu kneza Aleksandra’’

Izdanje: Geca Kon, Beograd, 1926. god.
Strana: 118, ćirilica, tvrd originalni povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 1 900 din.
Istorija.
Istoričar Aleksa Ivić hronološki je predstavio zbivanja u Srbiji od 1809. do 1844. godine – pad Deligrada, borba Srba i Turaka, politika u vreme Bukureškog mira, prvi i drugi izbor Aleksandra Karađorđevića za kneza Srbije, Katanska buna. Odličan sažet prikaz istorijskih prilika ovog vremena.

 

13. Ristić, Jovan: ,,Spoljašnji odnošaji Srbije novijega vremena'' (druga knjiga, 1860 – 1868)

Izdanje: Štamparija Kraljevine Srbije, Beograd, 1887. god
Strana: 600, ćirilica, tvrd originalni povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 4 900 din.
Istorija.
Političar i istoričar, Jovan Ristić, piše istoriju od momenta stupanja kneza Mihaila na vladu, tumači kneževe političke poteze, provlači pitanje uzroka bombardovanja Beograda 1862. godine, iznosi pojedinosti sa konferencije u Kanlidži i prati Srbiju u pokušajima da diplomatski umiri odnose sa okolnim zemljama i da oslobodi svoje gradove. Interesantan prikaz istorijskog konteksta samostalne Srbije. Aktuelno i današnjih dana.

 

14. Lorenc, Dr Borislav: ,,Psihologija''

Izdanje: Knjižarnica Rajkovića i Ćukovića, Beograd, 1926. god
Strana: 382, ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 2 900 din.
Psihologija.
Profesor Univerziteta Borislav Lorenc  objavljuje knjigu za širi krug čitalaca, a ne samo za stručnu grupu poznavalaca. Pored ostalog izneo je rezultate empirijske i eksperimentalne psihologije, svoje psihološke radove na temu intelektualnih procesa, emocionalnih procesa, nagona, volje, svesnog i nesvesnog, a na ta i ostala pitanja predočio je više različitih gledišta. Ova knjiga smatra se vrlo retkom u psihološkim krugovima, služi kao primer klasičnog udžbenika psihologije i danas.

 

15. Niče, Fridrih: ,,Volja za moć''
PRODATO

Izdanje: Geca Kon, Beograd, 1937. god.
Strana: 590, ćirilica, tvrd originalni povez, stanje odlično.
Cena: 2 900 din.
Filozofija.
Jedan od najpoznatijih filozofa druge polovine XIX veka, Fridrih Niče, iznosi stav o vremenu, civilizaciji i budućnosti ljudske kulture.  Kroz četiri poglavlja, tj., ,,četiri knjige’’  Niče je objasnio poreklo, uzrok  i definiciju nihilizma uopšte i nihilizma u Evropi koja ide ,,unazad’’ gubeći  vezu sa najvišim vrednostima (kritika religije i kritika morala). Postavljena su načela novog traganja i utemeljivanja vrednosti za pojedinca  i društvo.  Retko dobar primerak prvog izdanja.

 

16. Justin Dr, Jeromonah :  “ Dogmatika pravoslavne crkve” ( knjiga prva i druga )

PRODATO

Izdanje : Knižarnica Radomira D. Đukovića, Beograd, 1932.god.
Strana : 341 + 680, ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena : 4 900 din.
Religija. Filozofija.
U samom nazivu „dogmatika“ sadrži se predmet dogmatike i pojam o njoj, koji nameću logičku definiciju : dogmatika je nauka o dogmatima hrišćanske vere. Pošto se od strane raznih hrišćanskih veroispovesti dogmati mogu različito shvatati i tumačiti, to Pravoslavna Crkva,  naziva svoju dogmatiku pravoslavnom, i time je izdvaja od nepravoslavnih shvatanja.  „Pravoslavna „ je prevod grčke reči koja je složena iz dve reči : pravilno, tačno i mislim, držim, smatram, verujem, te otuda prevod bi bio pravomislije, pravoverje, pravoslavlje.
Prva knjiga obuhvata poglavlja : Bog u suštini ; Bog kao tvorac sveta i Bog kao promislitelj.
Druga knjiga  pod naslovom  „ Bogočovek i njegovo delo „  (Hristologija i Soteriologija ) obuhvata poglavlja : Bog kao spasitelj i Bogočovekovo delo.

 

17. Popović, Dr Justin Arhimandrit : „ Dogmatika pravoslavne crkve“ (knjiga treća )

PRODATO

Izdanje :  Manastir Sv. Ćelije kod Valjeva,  1978.god.
Strana : 838, ćirilica, tvrd povez , stanje odlično.
Cena : 4 900 din.
Religija. Filozofija.
Treća knjiga obuhvata poglavlja : Crkva svetajna Hristova; Crkva neprekidna pedesetnica
( Pnevmatologija ) i Bogočovek kao sudija ( Eshatologija ).

 

18. Ćorović, Vladimir : „ Odnosi između Srbije i Austro – Ugarske u XX veku „

Izdanje : Državna štamparija Kraljevine Jugoslavije, Beograd, 1936. god.
PRODATO

Strana : 777, ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena:  5 900 din.
Istorija.
U raspravljanju o neposrednoj odgovornosti za početak Svetskog rata odnosi između Srbije i Austro – Ugarske Monarhije predstavljaju jedno od najvažnijih pitanja. Rat je izbio zbog sukoba između te dve države, odnosno zbog odluke Austrije da srpsku vladu učini odgovornom za sarajevski atentat na njihovog prestolonaslednika Franca Ferdinanda.
Knjiga je podeljena na tri dela.
Prvi deo  knjige obuhvata period od reformne akcije u Turskoj do aneksije Bosne i Hercegovine 1902 – 1909. god. (Pitanje reformi u Turskoj; Carinski rat; Jadranska železnica;  Aneksija Bosne i Hercegovine.
Drugi  deo knjige  obuhvata period od Aneksione krize do svršetka Balkanskih ratova 1909 – 1913. god. (  Likvidacija aneksione krize; Balkanski savez i rat protiv Turske....)
Treći deo knjige obuhvata period od svršetka Balkanskih ratova do Sarajevskog atentata 1913 – 1914.god. ( Sukob povodom Albanskog upada u Srbiju;  Pitanje o istočnim železnicama; Austrija sprema rat; Ultimatum Srbiji; Rat ).
Knjiga aktuelna i za sadašnji trenutak.

 

19. Nenadović, N. Konstantin : „ Život i dela Kara – Đorđa i njegovih  Vojvoda i junaka „ , knjiga prva.

Izdanje : Jovan N. Vernaj, Beč, 1883. god.
Strana: 539, ćirilica, tvrd povez, sa ilustracijama, stanje odlično.
Cena:  3 900 din.
Istorija.
Konstantin N. Nedadović nije školovani istoričar, ali je prirodni memoarista sa elementima tradicionalnog i čistog nacionalnog uzbuđenja. Topolu i Oplenac, rodni kraj Karađorđa,kao i njegovo poreklo - pleme Vasojevića, opisao je u detalje. Takođe, izbor za vožda ili kako kaže Nenadović, ,,Vrhovnog Vođu Šumadinaca'', autor je preneo sa opširnim dijalozima vođenim na samom zboru. Karađorđe ubija Turke, sprovodi osvete, vodi ustanak Srba 1804. godine. Obuhvaćeni su događaji 1805. godine, i zbivanja oko osvajanja Šapca i Valjeva, Hadži – Prodan i ustanci 1814. i 1815. godine. .. Karađorđevo ubistvo je živopisno opisano na samom kraju dela.

 

20. Nenadović, N. Konstantin: ,,Život i dela Kara – Đorđa i njegovih Vojvoda i junaka'' , knjiga druga

Izdanje:  Jovan N. Vernaj, Beč, 1884. god.
Strana: 842; ćirilica, tvrd povez, sa ilustracijama, stanje odlično.
Cena: 3 900 din.
Istorija.
Na prvih stranama knjige priložena je spomenica nahija i njihovih kneževa, junaka i drugih slavnih ljudi koji su poginuli  u ratu za oslobođenje Srbije od 1804. do 1813. godine  pod vođstvom Karađorđa. Autor prelazi na biografije viđenijih ljudi onog vremena među kojima su Dostitej Obradović, Sima Milutinović Sarajlija, Uzun Mirko Apostolović, Aleksa Nenadović ....

 

21. Zečević, M. : ,,Istorija sveta''

Izdanje: Državna štamparija, Beograd, 1880. god.
Strana: 1152; ćirilica, tvrd povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 3 900 din.
Istorija.
Pisac je, kako sam u predgovoru kaže, želeo da njegova knjiga posluži kao udžbenik za srednje škole. Ideja je bila da izloži celu istoriju čovečanstva podelivši je na stari, srednji i novi vek i među njima na osam perioda – istočnu, jelinsku, rimsku, periodu feudalizma, krstašku, periodu svitanja, periodu svitanja i periodu apsolutizma. Obuhvatan udžbenik, vrlo ambiciozan za vreme u kojem nastaje, interesantan i danas.

 

22. Karić, V. prof. : ,, Srbija, opis zemlje, naroda i države''

PRODATO

Izdanje: Kraljevsko – srpska državna štamparija, Beograd, 1887. god.
Strana: 935; ćirilica, tvrd povez, sa geološkim kartama i ilustracijama, vrlo dobro.
Cena: 5 900 din.
Istorija.
Knjiga je plod složenog procesa prikupljanja podataka i može se tretirati kao vrlo opširna studija o istoriji, položaju, uređenju i običajima Srbije. Vrlo značajna knjiga, nastala pre više od jednog veka.

 

23. Komarčić, L. : ,,Pretci i potomci'' (Istorijske slike iz postanja današnje Srbije'')

Izdanje: Štamparija D. Dimitrijevića, Beograd, 1901. god.
Strana: 226; ćirilica, tvrd povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 4 900 din.
Istorija.
Lazar Komarčić, iako prilaže izvore, napominje da delo nije istorija već ,,žive istorijske slike'', te bi se slobodno moglo zaključiti da je knjiga pisana u formi istorijsko – proznog spisa. Glavni likovi su Milan i Miloš Obrenović, Nikola Lunjevica, pobratim Milanov, a kako se ređaju događaji od uspeha 1804. do ,,mutnih vremena'' 1813. godine tako, uz Miloša kao glavnog lika koji učestvuje u borbi pritiv Turaka i ostaje uz narod, pisac uvodi i paše, begove, vezire koji ,,drže'' Beograd toga doba.

 

24. Radosavljević, Steva J. : „ Istorija bugarizma na Balkanskom poluostrvu, narodnost i jezik Makedonaca „

Izdanje : Štamparija Kraljevine Srbije , Beograd, 1890. god.
Strana : 392, ćirilica, tvrd povez, stanje vrlo dobro.
Cena : 3 900 din.
Istorija.
Steva Radosavljević hronološkim redom opisuje : Dolazak slovenskih plemena na Balkan i njihov razmeštaj ; početak pretapanja drevnih Bugara u Slovene; začetak bugarsko – slovenskoga jezika i narodnosti ; kako je ovladalo ime bugarsko;kratak pregled bugarske istorije u pogledu Makedonije; makedonci u prošlosti ; analiza govora: šopskog i makedonskog.

 

25. Dero, Dr Đorđe: ,,Uspomene iz Italije''

PRODATO

Izdanje: Srpska štamparija Svetozara Miletića, Novi Sad, 1891. god.
Strana: 202; ćirilica, tvrd povez, stanje vrlo dobro,
Cena: 4 900 din.
Putopis.
Autor je tokom pisanja dela bio vođen jakim ličnim utiscima i nije mogao da se otrgne komentarima da je Italija zemlja svih ideala – od filozofskih do religijskih. To je zemlja koja inspiriše čoveka da od sebe da maksimum pri napredovanju. Opisano je piščevo putešestvije iz Beča preko Trsta do Venecije,a dalje Veronu, Milan, Bolonju, Đenovu, Pizu. Pri zadržavanju u crkvama,  gradovima, ulicama, bibliotekama, katedralama pisac obraća paznju na arhitekturu, uticaje ,izvore,ali i na legende i priče koje prate zdanja, te je na taj način prikazana crkva Svetog Marka, život i karakter Milana, poznata porodica Kapuleti... U drugom delu knjige, ostavljen je prostor za Firencu, Rim i nekadašnji sjaj i sadašnju pustoš Pompeje.

 

26. Milićević, M. Đ. : ,,Kneževina Srbija''

PRODATO

Izdanje: Državna štamparija, Beograd, 1876. god.
Strana: 1
250; ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 5 900 din.
Istorija.
Knjiga je napisana od strane prvog sekretara tadašnjeg ministra prosvete ,a po nalogu Ministarstva prosvete i crkvenih dela, u cilju boljeg poznavanja domovine i približavanja znanja ,,svakome ko vlada narodskim govorom.'' Posle položaja Srbije i njene unutrašnje podele na okruge (beogradski, smederevski, jagodinski, kragujevački, rudnički, valjevski,šabački....), autor je zašao u svaki okrug i pojedinačno ih detaljno opisao – njihove stanovnike, značajne ljude, starine,  šume, govor, običaje, pesme, igre. Na kraju knjige dati su statistički podaci  – broj pismenih ljudi u onosu na broj stanovnika, broj rođene dece, stanje obradive površine, popis stoke... Svi podaci u knjizi bez rezerve mogu se uzeti kao validni za taj vremenski presek, jer pisac garantuje da je sve lično obišao i istražio.

 

27. Kanic, Feliks: ,,Srbija – zemlja i stanovništvo od rimskog doba do kraja XIX veka'' (prva knjiga)

Izdanje: Srpska književna zadruga, Beograd, 1985. god.
Strana: 717; ćiilica, tvrd povez, sa ilustracijama, stanje odlično.
Cena: 2 900 din.
Istorija.
Feliks Kanc je ugarski kraljevski savetnik poznat kao istraživač Balkana. Propustovao je Srbiju u vreme  ,,od Miloša do Aleksandra'' i više puta je boravio u njoj dok je bila Kraljevina u poletu. Na okolne zemlje se osvrnuo samo onoliko koliko je to bilo potrebno, jer nije želeo da se udubljuje u političke granice. Dao je priloge iz arheologije, istorije, etnografije.... Beograd i centri Podunavlja su ,,locirani'' još praistorijskim nalazima. Iako za period austrijske okupacije autor tvrdi da je to bilo izuzetno doba za Srbiju i da joj je donelo napredak, neće propustiti da se osvrne i na vreme nacionalne vladavine i na procvat kulture i manastira. Obišao je Karađorđevu Topolu, Posavinu, Drinu, poznati Soko – grad, Valjevo, Užice, Kosovo....

 

28. Kanic, Feliks: ,,Srbija – zemlja i stanovništvo od rimskog doba do kraja XIX veka'' (druga knjiga)

Izdanje: Srpska književna zadruga, Beograd, 1985. god.
Strana: 666; ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 2 900 din.
Istorija.
Autor knjige nije doživeo njeno štampanje i ono je povereno Bogoljubu Jovanoviću koji u predgovoru napominje da je podatke preminulog autora dopunio novijim, ali da se time ne menja koncepcija zamisli. U osamnaest glava smeštena je geografska, etnografska, arheološka i kulturno – istorijska građa. Dodati su okruzi Niša, Pirota, Vranja, Toplice i oblast oko Timoka i Krajine, a svaki deo Srbije je ,,prečešljan'' u potrazi za rimskim putevima. Autora su zanimala i državna uređenja, progres gradova i varoši, ali i fizionomija stanovnika, tako da se ova knjiga slobodno može nazvati enciklopedijom Srbije.

 

29. Mijatović, Čed. : ,,Rajko od Rasine''

Izdanje: Državna štamparija Kraljevine Srbije, Beograd, 1892. god.
Strana: 229; ćirilica, tvrd povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 3 900 din.
Beletristika.
Ovu pripovetka s kraja XVII veka pisac je posvetio začetniku srpskog romana, Milovanu Vidakoviću.  Pisac je za  temu imao ideal poštenja i junaštva, ali i uzvišene ljubavi između muškarca i žene. U priču je uveo i više marginalnih likova da bi naglasio opozicije dobro – zlo, poštenje – prevara, pravda – nepravda. Radnja je smeštena u 1699. godinu, u vreme kad Turci haraju razvalinama nekada carskog Kruševca, a srpski narod živi kao roblje. Rajko je mladić uzet u službu kod bega, i biva poslat da provede Mađare kroz zemlju u cilju pregovora sa Turcima. U toku puta nailazi na mladu Mađaricu, groficu, a robinju kod poturčenog Ciganina i biva rešen da je po svaku cenu izbavi i vrati u zavičaj. On u tome uspeva i njih dvoje nastavljaju put zajedno. Delo se završava pogibijom viteza nebeskih osobina i samoubistvom mlade Mađarice koja večno želi da bude sa  čovekom takvih vrhovnih vrlina. Česti motivi prvih srpskih romana su starac – pustinjak, neočekivana zbivanja na putu, neprepoznavanje srodnika, a imajući u vidu da je autor sledbenik Vidakovićev nije slučajno sto ih ovde pronalazimo.

 

30. Đorđević, Tihomir R. : „ Iz Srbije Kneza Miloša, stanovništvo – naselja „

Izdanje : Geca Kon, Beograd, 1924.god.
Strana : 314, ćirilica, tvrd povez, stanje vrlo dobro.
Cena : 2 900 din.
Istorija.
Knjiga je napisana iz dva dela.
U prvom delu pisac se bavio stanovništvom tadašnje Srbije i tu spada period pre ustanka pod Knezom Milošem i stanovništvo u Srbiji pod knezom Milošem (Srbi, Rumuni, Cigani, Turci, Jevreji, malobrojno drugo stanovništvo (Arnauti, Grci, Cincari, Bugari, Nemci, Jermeni )....
U drugom delu su  obrađena naselja tadašnjeg vremena: kneževina, selo, varoš. Sjajan autor u svom odličnom izdanju.
Izdanja na srpskom od 1 do 30 >>>

Izdanja na srpskom od 31 do 60 >>>
Izdanja na srpskom od 61 do 87 >>>

Izdanja na srpskom od 88 do 97 >>>

Izdanja na srpskom od 98 do 109 >>>

Izdanja na srpskom od 110 do 123 >>>

Izdanja na srpskom od 124 do 150 >>>

Izdanja na srpskom od 151 do 180 >>>

Izdanja na srpskom od 181 do 230 >>>

Izdanja na srpskom od 231 do 250 >>>

Izdanja na srpskom od 251 do 290 >>>

Izdanja na srpskom od 291 do 310 >>>

Izdanja na srpskom od 311 do 340 >>>


Izdanja na engleskom od 1 do 10 >>>
Izdanja na engleskom od 11 do 20 >>>

Izdanja na engleskom od 21 do 29 >>>

Izdanja na engleskom od 30 do 39 >>>

Izdanja na engleskom od 40 do 49 >>>

Izdanja na engleskom od 50 do 59 >>>

Izdanja na engleskom od 60 do 69 >>>

Izdanja na engleskom od 70 do 79 >>>

Izdanja na engleskom od 80 do 100 >>>

Izdanja na engleskom od 101 do 140 >>>

Izdanja na engleskom od 141 do 190 >>>

Izdanja na engleskom od 191 do 260 >>>

Izdanja na engleskom od 261 do 280 >>>

Izdanja na engleskom od 281 do 310 >>>


 


 

Foto Galerija


Kontakt

KNJIŽARA MAGELAN
OD 10.10.2016. KNJIŽARA MAGELAN JE ZATVORENA KAO REALAN PROSTOR, ALI U VIRTUELNOM PROSTORU I DALJE RADI. ZA INFORMACIJE O ANTIKVARNIM KNJIGAMA ILI IZDANJIMA MAGELAN PRESS-a POŠALJITE MAIL NA:
magelanpress@mts.rs
ILI
TEL 062 450 135

 

Knjizara Magelan na FB


Misli beogradskog antikvara

Misao 95
Beskrajni plavi krug, i u njemu zvezda. Seoba ima, smrti nema...