Novosti

4
Nova izdanja
By MT Brongus | 4.10.2016.
KNJIŽARA MAGELAN DOBILA KNJIGE “VITA KOTORANIN, NEIMAR DEČANA” I “BOKA KOTORSKA I CRNA GORA”...
1
Izlog
By MT Brongus | 1.9.2016.
KNJIŽARA MAGELAN REDOVNO MENJA POSTAVKU IZLOGA NE BI LI SLUČAJNI PROLAZNICI ZASTALI...
30
Ekspedicija
By MT Brongus | 30.8.2016.
ČLANOVI BOKELJSKE EKSPEDICIJE USPEŠNO OPLOVILI BOKU KOTORSKU NA JEDRA I MOTOR, ZA MANJE OD 24 SATA. ...

Izdvajamo

 

Iz ponude Knjižare „Magelan“ sa velikim zadovoljstvom izdvajamo kolekciju starih i retkih knjiga na srpskom jeziku..

Linkovi

 

Sa ponosom Vam predstavljamo Web lokacije koje volimo i rado posećujemo...

Izdvajamo

Iz ponude Knjižare „Magelan“ sa velikim zadovoljstvom izdvajamo kolekciju starih i retkih knjiga na srpskom jeziku:.

 

Izdanja na srpskom od 31 do 60:

 

31. Spenser, Herbert : „ O vaspitanju umnom, moralnom i telesnom „

PRODATO
Izdanje : Knjižarnica S.B. Cvijanovića, Beograd, 1912.god.
Strana : 237, ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena : 2 900 din.
Filozofija.
Ovo klasično  Spenserovo delo „ O vaspitanju “,  iako najmanje po obimu od svih drugih njegovih dela privuklo je na sebe pažnju  još dok je izlazilo u člancima u raznim časopisima. Kasnije, kad ga je pisac štampao za sebe, ono je prevođeno na sve evropske jezike. Kod nas je 1870.god. Miloš Đurić prvi preveo članak : „ Koje je znanje najpotrebnije „.
Prvo izdanje ove knjige štampala je 1902.god. Kolarčeva zadužbina kao 100-to svoje izdanje.
Ova knjiga je drugo izdanje, štampano januara 1912.god.

 

32. Novaković, Stojan: ,,Kaluđer i hajduk, pripovetka o poslednjim danima Srbije u XV veku’’

Izdanje:  Zadužbina I. M. Kolarca, Beograd, 1913. god.
Strana:  296; ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 2 900 din.
Istorija.
Stojan Novaković, istoričar, diplomata, političar i filolog, u ovo svoje delo uneo je široku istorijsku temu i vrlo detaljno provukao istorijske činjenice (mesta, godine, političke odnose  toga vremena, stanje u državi). Na par mesta čitalac će naići na poređenja nekad – sad, srednjovekovno – moderno. Fabula je orijentisana na zbivanja u doba despota Đurđa Brankovića. On daje svoju ćerku Maru za Murata koji umire, a njegov sin se sprema za osvajanje Srbije. Narod je u strahu i ne nalazi rešenje. Lik kaluđera ima funkciju da ,,predvidi'' zle ishode događaja i da skrene pažnju na neslaganje Srba gde će za primer naći lični sukob između despota i Janka Sibinjanina. Nailazi se na romantične susrete mladih, ljubavi, planove, ali su čak i oni u sferi političkog. Turci otimaju Ugarima Beograd, Srbi zbog nesloge gube slobodu, jedna država nestaje, a sela i gradovi  nastavljaju da žive ,,potočićem narodnog života koji nikad ne staje.''


33. Vilovski, Todor Stefanović : „ Moje uspomene  (1867 – 1881 ) „

Izdanje : Srpska manastirska štamparija, Sremski Karlovci, 1907. god.
Strana : 755, ćirilica, tvrd povez,  stanje odlično.
Cena : 2 900 din.
Biografija, autobiografija.
Pisac ove knjige počinje svoju autobiografiju 1867. godine kada je imao trinaest godina i kada se sa svojim roditeljima preselio u Beč. Opisuje Beč tih godina, pogreb cara  Maksimilijana, svoju čežnju za postojbinom. U daljem tekstu piše o socijalnom i kulturnom životu Bečkih Srba (Mina Vukova, Preradović, Feliks Kanic, Kneginja Persida, Ljuba Nenadović...), opisuje kako je postao novinar, svoje putovanje po Nemačkoj, pristupanje časopisu „ Zora“ i rad na njemu , a na kraju gašenje Srpske Zore , njegov oproštaj sa Bečom, roditeljskom kućom i povratak u Srbiju.

 

34. Milićević, M. Đ. :  „ Zanovet  -  zbirka raznih sastava „

Izdanje : Jovo Karamat, Zemun, 1894. god.
Strana : 159, ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena : 2 900 din.
Beletristika.
Ova zbirka priča dobila je naziv  “Zanovet”,  po istoimenoj biljci koju je pisac naročito voleo. Knjiga sadrži sedam priča:

 • Vojvoda Janko Katić
 • Na grobu Vase Čarapića
 • Negotinu (na dan 6. Septembra 1887.god., kada je prvi put u njemu protekao točak vode sa Badnjeva )
 • Amišni brat ( po narodnoj priči )
 • Porodica u selu i porodica u varoši ( jedno poređenje )
 • Dur delija ide Pantelija ( pričica iz rata za slobodu )
 • Žvrke ( jedna beleščica sa puta )

35. Bergson : “ La matiere et  la memoire „
PRODATO

Strana : 259, ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 1 900 din.
U predgovoru piše da : „ Ova knjiga utvrđuje realitet duha, realitet materije, i pokušava da odredi odnos duha prema materiji na jednom određenom mestu – u oblasti memorije.“
U prvom delu „ Materija i memorija „ govori se o izboru slika za predstavu i ulozi tela.
U drugom delu „ Poznavanje slika „ akcenat je na memoriji i mozgu.
U trećem delu Bergson piše „ O trajanju slika „ – memorija i duh.
Četvrti deo je „ O ograničenju i fiksiranju slika „ – percepcija i materija ; duša i telo.

 

36. Medaković, V. M. G.: ,,Prvi srbski ustanak i njegov žalostni svršetak''
PRODATO

Izdanje: A. Paevića, Novi Sad, 1893. god.
Strana: 134; ćirilica, tvrd povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 2 900 din.
Istorija.
Događaji oko Prvog srpskog ustanka su preneti prema,, arhivnim petrogradskim dokumentima''. Srbi su se našli u nezgodnom položaju balansirajući između Turske i Rusije, a i Napoleon je imao svoje planove sa zemljama istočne Evrope. Srbija postaje deo političkih manipulacija, a na sve  nesloga među domaćim vojvodama raste. Pisac bez simpatija govori o vođi ustanka Crnom Đorđu i dosta se zadržava na njegovom prekom karakteru, poznatom begu i strogo osuđuje ostavljanje naroda na milost i nemilost. 1812. godine Rusija i Turska sklapaju mir, ali u Srbiji se stanje ne smiruje. Stanovništvo je u Đorđa izgubilo veru, Hajduk Veljko je poginuo i kao jedina svetla tačka pojavljuje se vojvoda Miloš Obrenović koji najavljuje plodniju budućnost  zemlje.

 

37. Tomić, N. Jov. : ,,Istorija u narodnim pesmama o Marku Kraljeviću'' ( I. Pesme o Musi Kesedžiji i Đemu Brđaninu)

Izdanje: Državna štamparija Kraljevine Srbije, Beograd, 1909. god.
Strana: 208; ćirilica, tvrd povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 2 900 din.
Istorija.
U srpskoj narodnoj književnosti Marko Kraljević je kao junak uzdizan do mitskih ideala i dato mu je čak demonsko poreklo – njega je vila Jevrosima rodila. Kao takav, on postaje lik podoban za uopštavanje u epskim pesmama šireg kruga sličnih naroda, a i vremenski počinje da zahvata period od čak tri veka. U usmenim predanjima i njihovim čestim prenošenjima nešto iz fabule se dodavalo, nešto gubilo, a nešto opet menjalo. Ova studija će pokušati da odgonetne tragove istorijske podloge u pesmama o Marku Kraljeviću. Proučavaju se istorijska zbivanja oko Muse i Đema i paralelno se prate realni minuli događaji i njihovi istorijski elementi u pesmama.
Prateći i upoređivajući motive, likove, istorijske  događaje i lokalne osobine, autor će uspevati da pronađe terene na kojima su nikle epske pesme i da locira one na koje su ,,otišle''.

 

38. De Kulanž, Fistel: ,,Država starog veka''

Izdanje: Državna štamparija Kraljevine Srbije, Beograd, 1895. god.
Strana: 493; ćirilica, tvd povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 3 900 din.
Istorija.
Promene u društvu nisu slučajne, sve ima uzrok u čoveku, i zbog toga je bitno proučiti verovanja naroda, jer je sadašnje stanje zbir svih tih prestarih vremena. Autor će sam reći da je ova knjiga studija o kultu, pravu i ustanovama Grčke i Rima. Iako su malo poznata stara utemeljenja zakona ovih država, mogu se pronaći i garantovati neke pojedinosti - smrt i duša su rezultat proste promene života, brak je plod religije, sin je jedini koji ima pravo nasledstva, vlast u porodici je jasno utvrđena, grad nastaje ujedinjenjem više porodica i još mnogi drugi zanimljivi detalji iz ustrojstva vlasti i vladajućih tela.

 

39. ,,Srpsko – turski rat u 1912. – 1913. godini'' (knjiga prva, od 5 – 14 oktobra 1912. god. I knjiga druga, od 15. okt. 1912. god. do primirja)

Izdanje: Dvorska knjižara Mite Stajića, Beograd, 1913. god.
Strana: 157; ćirilica, sa prilogom dve karte, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 3 900 din.
Istorija.
Balkanski savez koji čine Srbija, Crna Gora, Bugarska i Grčka objavljuje rat Turskoj. Balkanske zemlje nezadovoljne su ekonomsko – političkom zavisnošću od Turske i rat je jedini način da se reši pitanje konačnog oslobođenja. Mobilizacija u Srbiji detaljno je opisana. Iz autentičnih izvora stvara se slika savezničkog ratnog plana - date su tačne koordinate i srpskih i turskih brigada, pukova, armija, poznat je vođa svake divizije, događaji oko Kumanovske operacije i 2. i 3. armije kao i pripreme za nastavak i tok dalje operacije.

 

40. Milutinović, Sima: ,,Istorija Srbije od 1813 – 1815. god'' (drugo izdanje)

PRODATO

Izdanje: Štamparija Kraljevine Srbije, Beograd, 1888. god.
Strana: 546; ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 3 900 din.
Istorija.
Sima Milutinović Sarajlija poznat je po epskom spevu ,,Serbijanka'', a najveću popularnost je stekao zbog toga što je bio Njegošev učitelj. Sarajlija nije naučnik i za osnovu koristi predanja, narodne pesme i lično iskustvo. Pisao je pretežno poeziju – političke i rodoljubive pesme, ali kako je bio u službi Miloša Obrenovića on svoj rad preusmerava na trenutne političke potrebe i piše ,,po narudžbini.'' Tako je nastao i ovaj istorijski spis posvećen Jovanu Obrenoviću, bratu Miloševom.

 

41. Milošević, Raša: ,,Timočka buna 1883. godine''

Izdanje: Štamparija Drag. Gregorića, Beograd, 1923. god.
Strana: 291; ćirilica, tvrd povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 2 900 din.
Istorija.
Autor je knjigu posvetio svome prijatelju Dragi. Raša Milošević je bio član Glavnog odbora Radikalne stranke, a posle Timočke bune, zajedno sa Nikolom Pašićem  i Perom Todorovićem, biva  osuđen na smrt. Oni su pomilovani i Milošević piše svoje uspomene iz toga doba. Radikalna stranka je ustala protiv vlade Milana Obrenovića i pozvala narod da odbije predaju oružja. Pored doživljaja iz same bune, sa suđenja i iz zatvora, autor iznosi i dokumenta o radu skupštine, proglase, stranačke programe i imena i aktivnosti tada aktuelnih političkih saradnika.

 

42. Vatson, Dr Siton: ,,Sarajevo – studija o uzrocima Svetskoga rata''

Izdanje: Nova Evropa, Zagreb, 1926. god.
Strana: 214; ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 2 900 din.
Istorija.
Studija počinje razmatranjem situacije Srbije u sukobu sa Austrijom, dalje se razlaže povod i tok Balkanskih ratova, i preko atentata na Franca Ferdinanda se dolazi do priprema za konačni sukob.

 

43. Kuljbakin, St. M. : ,,Staroslovenska gramatika''

Izdanje: Državna štamparija Kraljevine Jugoslavije, Beograd, 1930. god.
Strana: 166; ćirilica, tvrd povez, stanje dobro.
Cena: 2 400 din.
Jezik.
Staroslovenski je prvi književni jezik u Srba. Godina koja se uzima kao relevantna za nastanak ovog jezika je 863. – vreme kada Ćirilo i Metodije odlaze u Moravsku i za osnovu jezika uzimaju govor iz okoline Soluna. U ovom udžbeniku Kuljbakina, profesora Univerziteta, nalazimo podatke o ćirilskim i glagoljskim spomenicima, staroslovenskom sistemu vokala i suglasnika i njihovom položaju u reči, starim osnovama imenica i njihovim deklinacijama, glagolskim vremenima i konjugacijama, kao i o glasovnim promenama toga jezika.

 

44. Lovrić, Bruno: ,,Heortologija – svetkovine gospodinove u zapadnoj i istočnoj crkvi''

Izdanje: Biskupijska tiskara, Đakovo
Strana: 264; latinica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 4 900 din.
Religija.
Bruno Lovrić posvetio je delo Maksimilijanu, princu Saksonije. U predgovoru pisac tvrdi da je vera uslov za blagostanje, a crkveni obredi neophodni za očuvanje religijskog duha. On pronalazi istorijske izvore na kojima se temelje pojedini crkveni običaji. Vrednuje dane u nedelji i izračunava vreme posta. Takođe, opisuje vreme, mesto i tok svetkovine, kao i hijerarhiju svetkovina, pa će tako opisati velike praznike u obe crkve – Božić, Uskrs, Preobraženije.

 

45. Đorđević, P. Milan: ,,Srbija i Jugosloveni za vreme rata 1914 – 1918''

Izdanje: Sveslovenska knjižara, Beograd, 1922.
Strana: 289; ćirilica, tvrd povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 3 900 din.
Istorija.
Delo je nastalo kao reakcija na optužbe da je Srbija nedemokratski i sa predumišljajem nameravala da ujedini Srbe, Hrvate i Slovence, te da je taj plan posle htela da iskoristi u imperijalističke svrhe. Autor staje na stranu kralja Petra, iskrenog branioca Ustava i demokratije i ne dopusta da se kleveta srpska vlada kao ni Nikola Pašić. Na uvid iznosi dešavanja i dokumenta nastala između 1914. i 1918. godine i argumentovano brani poteze Srbije.

 

46. Piroćanac, M. S. : ,,Međunarodni položaj Srbije''

Izdanje: ,,Smiljevo'' – štamparija Pere Todorovića, Beograd, 1892. god.
Strana: 97; ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 4 900 din.
Istorija.
Balkanski narodi su vrlo slični i zbog toga ih očekuje slična sudbina, ali oni ne opstaju u slozi koja im je neophodna. Prošlost utiče na današnja rešenja političkih pitanja, i ne treba ignorisati uticaj Rusije i Turske na evropske zemlje. Ređaju se težnje i namere evropskih zemalja, a posebno se izdvaja Austrija. Drugi deo knjige nosi naziv ,,Beleške povodom jedne Diplomatske istorije'' i u njoj su izloženi interesi i intrige u Evropi, a opisan je i ustanak u Nevesinju i ulazak Srbije u rat.

 

47. Đorđević, Vladan : ,, Istorija Srpsko – bugarskog rata 1885'' ( knjiga prva, od Pirota do Slivnice)

Izdanje: Štamparija ,,Davidović''; I. M. Kolarac, Beograd, 1908. god.
Strana: 1410; ćirilica,  tvrd originalni povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 4 900 din.
Istorija.
Autor je knjigu posvetio drugovima palim u ratu 1885. godine. Vladan Đorđević je učesnik sva tri rata i čvrsto stoji iza uverenja da je svaki od njih  doneo neku korist Srbiji. On veruje u politički I vojni uspeh i da će  samo tim stazama zemlja moći da napreduje i srpstvu predviđa bolju budućnost. Piše o uzrocima I pripremama za rat, opisuje mobilizaciju i Srbije i Bugarske i zadržava se na tri dana rata, a kasnije na slivničkim borbama.

 

48. Arsenijević, Lazar – Batalaka: ,,Istorija Srpskog ustanka’’

Izdanje: Štamparija Kraljevine Srbije; izdanje Batalakinoga fonda, Beograd, 1898. god.
Strana: 1020; ćirilica, tvrd povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 5 900 din.
Istorija.
Delo je objavljeno posthumno po amanetu u  testamentu autora. Od XIV veka Srbija živi u strahu od janičara. Beogradski pašaluk najviše trpi teror koji je toliki da to čak i Turci primećuju. Iako se situacija jedno vreme smirila, po dolasku dahija koje ne poštuju fermane sultana Selima III počinje pravo ugnjetavanje naroda. Batalaka, kao i mnogo pre i posle njega, detaljno opisuje izbor Karađorđa za vođu ustanka i takođe prenosi poznati dijalog između vožda i naroda. Dalje se ide na događaje 1806., pa hronološki do 1812. godine. Delo je napisano na istorijsku i političku temu položaja Srbije i njenog stajanja ,,na putu'' Turskoj, a ubačene su austrijske mahinacije i obećanja, kao i odnos sa Rusijom i Francuskom.

 

49. Miler, Rene Filep: ,,Stada i pastiri''

Izdanje: Narodno delo, Beograd
Strana: 444; ćirilica, sa ilustracijama, tvrd originalni povez, stanje odlično.
Cena: 3 900 din.
Filozofija.
Autor je težio da pomiri protestanstku strogost i pravoslavnu vedrinu. Rođen je u verski mešovitoj porodici, tako da je uspeo da izgradi objektivan pogled pri poučavanju istorije i sadašnjosti religija. Prati čovekovo prirodno stanje straha kao nešto nezaobilazno u ljudskoj prirodi i kao neštvo sto traži utehu, obećanje, nadu i izbavljenje od pakla, kazne. Čovek je uplašen i od predavanja nagonima, a verovanja idu dotle da su u narodu prisutne priče o vešticama i djavolima. Diskretno je povezao umetnost sa njenom ulogom u religiji, ali i državne zakone sa položajem jedinke u njima. Konačno, nije izbegnuto ni pitanje o želji čovečanstva za povratkom mesije.

 

50. Mijatović, Čedomilj: ,,Despot Đurađ Branković, gospodar Srbima, Podunavlju i zetskom primorju''

Izdanje: Državna štamparija; Čupićeva zadužbina; Beograd, 1882. god. PRODATO
Strana: 323; ćirilica, tvrd originalni povez, stanje vrlo dobro.
Istorija.
Delo obuhvata dve knjige: prvu sa podnaslovom: ,,Od stupanja Đurđeva na vladu god. 1427. do prvog oslobođenja Srbije od Turaka god. 1444.’’ i  drugu: ,,Od prvog oslobođenja od Turaka godine 1444. do smrti Đurđeve godine 1456.''
Autor je prvu knjigu posvetio svojoj ženi koja mu je pomagala pri radu na istorijskim izvorima. U predgovoru kaže da je nedopustivo istoriju ostaviti u ovakvom stanju – do sada se sa negativnom konotacijom pisalo o Đurđu Brankoviću, prihvatala su se neispitana mišljenja, a katolički pisci su u dela unosili očiglednu ličnu notu. Sve to je doprinelo da se čini nepravda ne samo prema liku despota Đurđa već prema celom srpskom narodu. Da bi se bolje razumela Đurđeva vladavina, Mijatović je odllučio da pođe od politike pre i posle 1389. godine i od despotovih predaka zadržavši se, naravno, na ocu Vuku. Vuk Branković jeste bio u ličnoj zavadi sa Milošem Obilićem, ali se ne može sa sigurnošću tvrditi zbog čega i kada je napustio kosovsko bojište i ne bi trebalo po cvaku cenu iznositi ga za krivca i izdajnika. Takođe jeste istina da je on bio pretendent na presto i da je bio ,,opozicija'' Lazarevim potomcima, tačnije despotu Stefanu. Vukov sin, Đurađ, na vlast dolazi 1427. godine kada je već u poznijim godinama i ima drugu ženu, Jerinu. Autor se zadržava kako na karakternim tako i na fizičkim opisima supružnika. Narod je nepoverljiv prema novom vladaru i još uvek emotivno vezan za Stefana. Na sve, Jerina je ,,tuđinka'' koja ne preza da bude politički aktivna i da se meša u muževljeve poslove. Zbog porekla i politike dospeće i u narodna predanja koja autor nije nikako zapostavio. Đurđeva država dobro funkcioniše i materijalne i društvene prilike su onakve kakve su u to vreme najbolje i mogle da budu. Srbija je između Turske i Ugarske, a i pojedinačno sa te dve zemlje ne stoji baš u čvrstom primirju i međusobnom poverenju. Turska mnogo ulaže u vojsku koja je vrhunski opremljena i oružano i brojčano, ali i znanjem i strategijom. Za vreme vladavine despota Đurđa zida se i pada Smederevo, vodi se Golubačka bitka.
Druga knjiga obuhvata smrt hrvatsko – ugarskog kralja Vladislava, poraz Ugarske kod Varne, odnosi sa Hunjadijem I Đurđevu unutrašnju politiku. Autor se zadržava na odnosu Đurđa sa Turcima, ali preko udate ćerke Mare. On je Maru dao Muratu posle čije smrti na vlast dolazi njegov sin Mehmed, a Mara se vraća u Srbiju. Mehmed vodi lukavu politiku, a despot pokušava da nađe najbolje rešenje za Srbiju koja je na stoji između sukoba Turka – Ugarska.


51. Zečević, M. : ,,Istorija srednjeg veka''

Izdanje: Državna štamparija Kraljevine Srbije, Beograd, 1894. god.
Strana: 320; ćirilica, tvrd povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 2 900 din.
Istorija.
Obuhvaćen je period od hiljadu godina. Srednji vek se, ako se gleda iz sadašnje perspektive, moze nazivati zaostalim, ali se ne može poreći progres toga doba. Srednji vek podeljen je na tri perioda od kojih svaki ima politički momenat kao najupečatljiviju odliku, ali je ona samo osnova za širenje istorijskih činjenica verskog, društvenog i umetničkog života. Period feudalizma, krstaški period i period svitanja obuhvataju tadašnja politička, društvena, religijska i umetnička stanja u Italiji, Arabiji, Španiji, Francuskoj Češkoj, Poljskoj, Srbiji, Rusiji...

 

52. Zečević, M. : ,,Istorija starog veka’’

Izdanje: Državna štamparija Kraljevine Srbije, Beograd, 1896. god.
Strana: 320; ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 2 900 din.
Istorija.
Posle osvrta na početke starog veka, autor i u ovoj svojoj knjizi pristupa metodi podele na periode. Istočni period obuhvata poreklo, uređenje i veru Misiraca, Asiraca, Jevreja, Feničana... Perioda jelinska ističe značaj jelinskog naroda u istoriji i beleži najstarije stanovnike Balkana, njihove uredbe, kneževe, republike, učešća u ratovima. U rimskoj periodi prati se razvoj Rimljana od plemena od kojih su postali, preko ratova sa Latinima, pa sve do cara Cezara, Dioklecijanove politke i konačnog utvrđenja hrišćanskih načela.

 

53. Erdeljanović, Jovan: ,,O počecima vere i o drugim etnološkim problemima''

Izdanje: Zadužbina Milana Kujundžića; Srpska kraljevska akademija; Beograd, 1938. god.
Strana: 322; ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 3 900 din.
Filozofija.
Vera i njen nastanak je tema daleke istorije i mnogi umovi su se bavili time i išli toliko daleko da su vršili proučavanja najstarijih poznatih ljudskih plemena. Kultura i istorija civilizacije najbitnije utiče na početke vere i na varijacije religije. Jovan Erdeljanović imao je za cilj da iznese više teorija o jednoboštvu i da sumira njihove kritike. Najviše se osvrnuo na teoretičare Endrua Lenga i na Vilhelma Šmita, ali i na gledišta četrdesetih godina XX veka.

 

54. Hadži – Vasiljević, J. : „ Skoplje i njegova okolina „

Strana : 609, ćirilica,  sa fotografijama i skicom-kartom Skoplja sa početka 1913.god., tvrd povez, stanje odlično.
Cena : 4 900 din.
Istorija.
Pisac ove knjige kaže: „ Redak je grad u unutrašnjosti Balkanskog Poluostrva, koji ima tako važan geografski položaj i koji je,  ako i periodično, imao tako bujnu i burnu istoriju kroz čitavih petnaest stoleća, - kao što je to grad Skoplje sa svojom okolinom....“
Opis Skoplja je urađen kroz sedam poglavlja :

 • Položaj i granice Skopske Oblasti; Fizičke prilike, orografija i hidrografija; Komunikacija.
 • Grad Skoplje: raspored grada; stanovništvo, mahale, kuće; industrija, zanati ; trgovina; znamenitosti; način života u Skoplju.
 • Skopska Oblast – okolina Skoplja: administrativna podela okoline; poreklo, položaj i veličina sela; tipovi sela; kuća i ostale zgrade.....
 • Posebni opis trideset i pet sela u raznim krajevima Skopske Oblasti
 • Etnografske osobine stanovništva ove oblasti : nacionalno osećanje i nacionalna svest; nošnja; način života; govor; pesme; običaji; rođenje; svadba; slava; igre...
 • Ostaci starina i narodna predanja o njima – stare crkve i manastiri
 • Glavne crte iz istorije – crkvene, školske i kulturno-političke prilike – u Skoplju i okolini

55. Đorđević, Tih. R. : „ Iz Srbije Kneza Miloša „ ( kulturne prilike od 1815. do 1839. god. )

Izdanje : Geca Kon, Beograd, 1922.god.
Strana : 236, ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena : 2 900 din.
Istorija.
U ovoj knjizi Đorđević opisuje prilike u Srbiji za vreme prve vlade Kneza Miloša. Glavni izvor iz koga je uzimao građu za ovaj rad bila je Srpska Državna Arhiva. Sem toga služio se i građom koju je našao u literaturi, koja se odnosi na prvu vladu Kneza Miloša kao i klasičnim delom G.Dr.Mih.Gavrilovića Miloš Obrenović (I – III). Obrađena je :

 • Privreda ( stočarstvo; poljoprivreda; šumarstvo;  rudarstvo )
 • Trgovina ( domaći i strani trgovci; stoka i stočni proizvodi najglavniji izvozni artikli; potrebe primitivne Srbije; uvozna trgovina; blagostanje Srbije; unutrašnja trgovina; seoski dućani; torbarenje; trgovina robljem )
 • Saobraćaj (putevi; saobraćajna sredstva; zadužbine; pošta; hanovi i mehane; gostoprimistvo; vodeni saobraćaj; bezbednost pri putovanju )
 • Hrana (jelo i piće )
 • Nošnja ( celokupno stanovništvo nosi narodno odelo; seoska muška nošnja; seoska ženska nošnja; odelo u dece po selima; varoška muška nošnja; varoška ženska nošnja; evropska nošnja; sveštenička nošnja; perčini; vojnička i činovnička uniforma; nakit kao dar; odelo kao simbolika )
 • „ .....na ulicama i kad idu u crkvu varoške su žene krile lice kao i Turkinje. Preko glave su imale tulbent, kojim su čitavo lice zavijale, tako da su im se samo oči videle. Preko leđa su imale neku vrstu fere dže, koja im je pokrivala odelo. Mlade neveste idući na venčanje i dok ne prođe svadba i po varošima i po selima pokrivale su glavu duvakom ili koprenom sve do 1850.godine.......“
 • Škole ( stanje pre ustanka; učenje po manastirima i u popova; škole, učitelji i nastave;          
 • samoučka pismenost; škole za vreme prvog ustanka; škole pod Knezom Milošem....
 • Književnost ( književne prilike u Srbiji pre prvog ustanka; stanje za vreme prvog ustanka; novi pravac u književnosti; Knez Miloš i književnost; prva knjižara; prve štampane knjige i njihovi pisci; pitanje pravopisa; biblioteke; muzej....)
 • „ ....tek 1827.godine javlja se u Srbiji prva knjižara. Nju otvara Gligorije Vozarović, knjigovezac i knjigoprodavac rodom iz Zemuna....U knjižari je imao srpskih, nemačkih i francuskih knjiga...
  Kako je Vozarovićeva knjižara bila u malome dućančiću sa istočne strane sadašnje Saborne Crkve, u koji se ulazilo na nekoliko basamaka, ona je bila i neka vrsta čitaonice..... i zborno mesto ljudi od knjige i prvi književni centar u Srbiji....”
 • Umetnost ( stanje umetnosti u početku vlade Kneza Miloša; arhitektura; građevine; slikarstvo; crkveni živopis; muzika; igranje; pozorište.....)
 • Medicina ( zdravstvene prilike; lekari sa strane; vera i praznoverica; diplomirani lekari; apoteke; bolnica; medicinska literatura)  

   

56. Đurić, M. Dragiša: ,,Problem subjekta i objekta’’

Izdanje: Štamparija ,,Sv. Sava’’, Beograd, 1912. god.
Strana: 526; ćirilica, tvrd povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 3 900 din.
Filozofija.
Pored rešenja problema nužno mora postojati izvor problema, odnosno problem problema. Problem i onaj koji rešava problem su delovi prirode i kao takvima je neophodna naturalizacija problema. Priroda je konstantno progresivno menjanja, a da ne postoji to menjanje ne bi postojao ni problem, te s toga se zaključuje da je problem u prirodi, a da je njemu potrebno organsko biće koje na njega reaguje. Rešenje se postiže saznavanjem nepoznatog i tu dolazimo do suštine razmatranja – u celom tom procesu imamo ono što se saznaje, tj. gnoseološki objekat i ono čime se saznaje, tj. gnoseološki subjekat.

 

57. Pajević, A.: ,,Sa petstogodišnje slave Vidovdanske u Kruševcu i miropomazanja kralja Aleksandra u Žiči''

Izdanje: Štampa A. Pajevića,  Novi Sad, 1889. god.
Strana: 168; ćirilica, sa ilustracijama, tvrd originalni povez, stanje vrlo dobro.
Cena: 3 900 din.
Istorija.
Autor se vodi elementima putopisa i opisuje svoj put u Kruševac na svečanost povodom petstogodinjice Kosovske bitke,a delo posvećuje junacima palim 1389. godine koji će večno živeti u carstvu nebeskom. On putuje ka Lazarevom gradu i jos na stanici u Beogradu počinje sa opisom atmosfere koja najavljuje svečanost. U Kruševcu su razvijene zastave i daje se pomen palim borcima. Kralj Aleksandar posle velike službe polaže temelj spomeniku caru Lazaru. Pripovedač dalje ide u obilazak Studenice koju detaljno opisuje i svaki opis prati ponekom pričom iz srpske istorije.  On detaljno opisuje predeo kroz koji se kreće, a prenosi i dijaloge sa ljudima koje na svom putu sreće.

 

58. Garnier, M., Delamare. V. : ,,Dictionnaire Des Termes Techniques De Medecine''

Izdanje: A. Maloine, Paris, 1920. god.
Strana: 634; latinica, tvrd originalni povez, stanje dobro.
Cena: 900 din.
Rečnik.

 

59. Gundulić, Ivan: ,,Osman''

Izdanje: Knjižarnica Jove Karamata,  Zemun, 1889. god.
Strana: 153; ćirilica,  tvrd originalni povez, stanje odlično.
Cena: 4 900 din.
Književnost.
Gundulić je pripadnik pravca dubrovačkog baroka koji za glavnu temu ima prolaznost i ideju da bilo kakva oholost neupitno mora biti kažnjena.  ,,Osman'' je osmerački ep u dvadeset pevanja od kojih dva dopunjuje Ivan Mažuranić.  Središnji događaj epa je bitka kod Hoćima i pobeda poljskog kralja Vladislava nad Turskom. Gundulićeva tema se širi van kruga slovenskih zemalja i on na Osmanov poraz gleda kao na početak konačnog oslobođenja od Turaka.  Lik Osmana nosi mladost, oholost, impulsivnost, uzdizanje do visina koje nagoveštavaju stradanje. On gine u jednoj carigradskoj pobuni i to od ruke svog naroda. Kroz opoziciju dobro (hrišćanstvo) – zlo (islam) Gundulić je provukao poruku o konačnom padu Osmanlija.

60. Vels, H. Dž. : ,,Novi svet, lik stvari koje dolaze – istorija budućnosti'' (sa 68 slika)

Izdanje: Narodno delo, Beograd,
Strana: 622; ćirilica, tvrd povez, stanje odlično.
Cena: 4 900 din.
Istorija.
Vels je kroz političku i društvenu istoriju sveta dao nacrt ideje za preporod sveta – za savremenu državu lišenu svakog vida obmane. Još od stvaranja temelja jednobožačkih vera, ljudi su težili stvaranju jedne ujedinjene svetske države. Prateći marksizam, komunizam i druge političke ideje Vels izvlači ono dobro i loše iz njih. U čovekovoj prirodi je da teško prihvata novine i tu leže razlozi zašto su neka shvatanja uspela da opstanu, a nekad ostala neuspela. Narodi se međusobno bore za prevlast, za što veću dobit i nije čudo što pitanje razloga Prvog svetskog rata nikada nije ostalo rešeno. Jake svetske zemlje su imale svoje kalkulacije i jednostavno se počelo sa bezdušnim ubijanjem ljudi. Čak je i mirovna misija Henrija Forda osujećena uticajem industrije oružja na nastavak rata. Svet nije mogao da se stabilizuje ni po završetku rata i jačale su bankarske mahinacije, rastao je stepen nezaposlenosti. Bilo je umova koji su s vremena na vreme donosili vizije i arhetipove ideala koji mogu bar pokušati da vrate svet na dobar put, ali ni definicija demokratije ni Rusoov čovek – vrlina nisu uspeli da opstanu i sasvim očekivano tome počinju da se pojavljuju naznake novog rata. U svetu vlada nesigurnost, strah od razbojništva, a svuda niču umni i moralni mediokriteti. Drugi svetski rat nosi novi oblik bojnog oružja – klice bolesti. Civilizacija je napredovala samo u usavršavanju novog vida ratovanja, a to je dovelo do opšteg poremećaja u svetu. Vels prati konstantnu smenu približavanja i udaljavanja Amerike i Evrope i sve vreme prati poteze predsednika i visokih državnika ovih jakih alijansi. On konačno dolazi do pedesetih godina XX veka kad počinje da se oseća bar začetak nekakve ideje o opšterazumljivom planu koji bi svako mogao da prihvati i da sagleda njegove mane i vrline i da ga realizuje na najbolji mogući način. Novi svet počinje revolucijom uma i tehnike, a  ukoliko ljudski rod uspe da održi skladnu celinu za koju je sad konačno sposoban Savremena država će uspeti da se razvije, neguje novi poredak i opstane.

 Izdanja na srpskom od 1 do 30 >>>

Izdanja na srpskom od 31 do 60 >>>
Izdanja na srpskom od 61 do 87 >>>

Izdanja na srpskom od 88 do 97 >>>

Izdanja na srpskom od 98 do 109 >>>

Izdanja na srpskom od 110 do 123 >>>

Izdanja na srpskom od 124 do 150 >>>

Izdanja na srpskom od 151 do 180 >>>

Izdanja na srpskom od 181 do 230 >>>

Izdanja na srpskom od 231 do 250 >>>

Izdanja na srpskom od 251 do 290 >>>

Izdanja na srpskom od 291 do 310 >>>

Izdanja na srpskom od 311 do 340 >>>


Izdanja na engleskom od 1 do 10 >>>
Izdanja na engleskom od 11 do 20 >>>

Izdanja na engleskom od 21 do 29 >>>

Izdanja na engleskom od 30 do 39 >>>

Izdanja na engleskom od 40 do 49 >>>

Izdanja na engleskom od 50 do 59 >>>

Izdanja na engleskom od 60 do 69 >>>

Izdanja na engleskom od 70 do 79 >>>

Izdanja na engleskom od 80 do 100 >>>

Izdanja na engleskom od 101 do 140 >>>

Izdanja na engleskom od 141 do 190 >>>

Izdanja na engleskom od 191 do 260 >>>

Izdanja na engleskom od 261 do 280 >>>

Izdanja na engleskom od 281 do 310 >>>

 


 

Foto Galerija


Kontakt

KNJIŽARA MAGELAN
OD 10.10.2016. KNJIŽARA MAGELAN JE ZATVORENA KAO REALAN PROSTOR, ALI U VIRTUELNOM PROSTORU I DALJE RADI. ZA INFORMACIJE O ANTIKVARNIM KNJIGAMA ILI IZDANJIMA MAGELAN PRESS-a POŠALJITE MAIL NA:
magelanpress@mts.rs
ILI
TEL 062 450 135

 

Knjizara Magelan na FB


Misli beogradskog antikvara

Misao 95
Beskrajni plavi krug, i u njemu zvezda. Seoba ima, smrti nema...
The originals have casings made of gold and their dial is encrusted with real diamonds and other precious stones. The replica watches sale have casings made of imitation gold and they use fake diamonds on their dials. Then again the replica watches sale do not have costly plants and overheads. Most of these rolex replica websites are maintained by individuals and therefore they have practically no overheads. The same is not true for the multi-billion dollar breitling replica sale companies. Apart from that you might have never some across advertisements of rolex replica sale in reputed magazines. You will be amazed to hear the rates these magazines charge. Obviously when replica watches uk an ad in any such publication, they do not pay the price from their own pocket.